Transcendent Analysis Of Haft Paykar

جالب است بدانید که فضانوردانی که به ماه سفر می کند ردپایشان برای همیشه در سطح ماه می ماند ،گفته شده به دلیل اینکه در سطح ماه هیچ بادی نمیوزد، رد پاهایی که از فضانوردان بر جای مانده است هیچ وقت از بین نمیروند. مدت گردش ماه به دور زمین تقریباً ۲۸ روز است که دقیقاً برابر با مدت چرخش ماه به دور خودش است، بنابراین همیشه یک طرف ماه رو به زمین قرار دارد. سیاره گازی سبز رنگ با قطر ۵۱۰۰۰ کیلومتر است که حدود چهار برابر زمین می باشد.

سیاره های منظومۀ خورشیدی به ترتیب عبارتند از : تیر یا عطارد، زهره یا ناهید، زمین، مریخ یا بهرام، مشتری یا برجیس، زحل یا کیوان، اورانوس و نپتون چهار سیاره اول سنگی و چهار سیاره بعدی گازی هستند. ۴. سیاره زهره بهخاطر جو فوقالعاده قابل توجه و فوقالعاده دوار خود که هر چهار روز زمینی یک بار سیاره را فرا میگیرد، بسیار مشهور است. مدت حرکت انتقالی زهره (دور خورشید) نیز ۵/۲۲۴ روز زمینی است. با در نظر گرفتن اثر هر دو حرکت وضعی و انتقالی وضعیت شبانه روز عُطارِد به این ترتیب است که در عُطارِد خورشید از شرق طلوع می کند به آرامی در طی زمانی معادل ۸۸ روز زمینی آسمان را می پیماید .

شیده با توجه به تغییر احوال بهرام که به بیداری دست یافته بود و سعی در قدم نهادن به اقلیم روشنایی داشت، در واقع ترتیب ملاقات او با حقیقت خویش و ورود او را به اقلیم دل داد. سحابی کم کم متراکم شد و بیشتر جرم آن با تراکم در مرکز، خورشید را ایجاد کرد. خورشید و خانواده آن حدود ۵ میلیارد سال پیش از یک سحابی بزرگ چرخنده به وجود آمدند. سطح زهره، خشک و پر از سنگهای لوحمانند و فعالیتهای آتشفشانی است.یک سال در زهره برابر با ۲۲۴.۷ روز زمینی است؛ اما حرکت زهره به دور خود کند است و بههمیندلیل طولانیترین روز درمیان سیارههای منظومهی شمسی متعلقبه این سیاره است.

زهره به چشم برهنه چون جرم ستاره مانند پر نوری است؛با نور سفید رنگ ثابتی می درخشد.در پرنورترین حالت قدر ظاهری آن -4.4 و در نتیجه دوازده بار پرنورتر از شعرای یمانی است. جو ندارد و خورشید در روز سطح آن را داغ می کند و دمایش را تا ۳۵۰ درجه سانتیگراد بالا می برد ولی در شب دمای آن به شدت پایین می آید و به منهای ۱۷۰ درجه سانتیگراد می رسد. اورانوس با چشم برهنه فقط در صورت مساعد بودن شرایط آسمان در آسمان کاملاً تاریک و صاف به صورت کم نورترین ستاره ای که با چشم دیده می شود به نظر می رسد.

این جو غلیظ با اثر گلخانه ای شدید خود سطح زهره را خیلی داغ نگه می دارد به طوری که دمای آن به ۴۸۰ درجه سانتیگراد می رسد . جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. فیلم آواتار از فیلم های پر فروش تاریخ سینما به کارگردانی جیمز کامرون است که بازیگرانی همچون سم ورثینگتون و سیگورنی ویور در آن نقش آفرینی کرده اند. اگر تاریخ زمین را با یک ۲۴ ساعت بیان کنیم پیدایش انسان ها در ۲ ثانیه مانده به نیمه شب خواهد بود. کوه اورست در هیمالایا مرتفع ترین کوه روی زمین با ارتفاع 8848 متر می باشد.

خورشید و هشت سیاره ای که دور آن می چرخند، ماههای سیارات، سیارکها، سیارات خرد، دنباله دارها و شهابواره ها روی هم منظومه شمسی یا خورشیدی را تشکیل می دهند. زمان حرکت وضعی هر دو هم ۴/۶ روز است . در قسمتهای بیرونی تر هم کانونهایی از تراکم ایجاد شدند و در اثر نیروی گرانش مواد اطراف را جمع آوری کردند و به این ترتیب سیاره ها شکل گرفتند. بهترین زمان دیدن عطارد وقتی است که در حدود بیشترین کشیدگی قرار میگیرد یعنی بیشترین فاصله زاویه ای را از خورشید دارد به این ترتیب یک ساعت پس از غروب یا پیش از طلوع خورشید میتوان این سیاره را دید.

با توجه به اینکه انتخاب روز تعطیلی پایان هفته به دلیل امکان مشارکت بیشتر مردم در این مراسم و در عین حال تعطیلی مراکز رسمی و امکان استفاده از امكانات آنها انتخاب شده است در ایران این مراسم در جمعه یا پایان هفته تقویم رسمی که یک روز پیش از روز جهانی نجوم است برگزار می شود و بدین ترتیب روز جمعه 20 اردیبهشت 1387 روز جهانی نجوم در ایران گرامی داشته خواهد شد. به این ترتیب در زهره خورشید از غرب طلوع می کند در طی زمانی معادل ۶۰ روز زمینی آسمان را می پیماید و در سمت شرق غروب می کند و برای مدت ۶۰ روز زمینی شب است تا دوباره آفتاب از غرب طلوع کند.

به این ترتیب حرکت فوبوس به دور مریخ سریعتر از حرکت وضعی خود مریخ است بنابراین فوبوس از مریخ جلو می افتد و اگر روی مریخ ایستاده باشید می بینید که فوبوس از غرب طلوع می کند، با عجله آسمان را می پیماید و در شرق غروب می کند. سیاره مشتری در طول هزاران سال با عنوان ستاره سرگردان یا نامهای مشابه شناخته میشده است. سال مریخ نیز ۶۸۷ روز طول می کشد. زهره بسیار کند به دور خود می چرخد به طوری که ۲۴۳ روز زمینی طول می کشد تا یک دور به دور خودش بچرخد. پلوتون را در سال ۱۹۳۰ کلاید تومبا ستاره شناس آمریکایی با مقایسه تعداد زیادی عکس کشف کرد فاصلۀ متوسط پلوتون تا خورشید ۹/۵ میلیارد کیلومتر است که چهل برابر فاصله زمین تا خورشید است.۲۴۸ سال طول می کشد تا پلوتون خورشید را دور بزند در حالیکه در ۴/۶ روز زمینی به دور خود می چرخد.

آینه های تلسکوپ فضایی جیمز وب که تا سه سال آینده راهی فضا می شود تا به نوعی جایگزین تلسکوپ فرسوده هابل شود، از این عنصر ارزشمند پوشانده شده است تا بالاترین کارایی ممکن را داشته باشد. مشتری با وجود جثه بزرگش تندتر از زمین به دور خود می چرخد به صورتی که حرکت وضعی آن ۹ ساعت و ۵۰ دقیقه طول می کشد و مدت زمان گرد شش به دور خورشید (حرکت انتقالی) ۸/۱۱ سال زمینی است. در آخرین tsi تغییرات فصلیرنگ سطح ستاره شناسان با آشنایی رابطه در مریخ مورد استقبال قرار گرفت. خب، در این سرویس ۱۰ تکه البته خبری از مغز واقعی انسان نیست، اما همان طور که میبینید در آن به شیوه جالبی در دل شیشه برشهایی شبیهسازی شده از مغز، قرار داده شده.

پس از کشف سرس و سایر سیارک های بزرگتر در اوایل قرن نوزدهم ، از اجسام این کلاس سیارات یا سیارات کوچک نیز یاد می شود ، اما اصطلاح سیارک اکنون به طور گسترده ای استفاده می شود. اما اگر بخواهیم حقیقت را بگوییم باید به این نکته اشاره کننیم که در ایران هیچ انتشاراتی حداقل تا جایی که ما اطلاع داریم ، اهل خریدن کپی رایت نیست و ما نمی توانیم به شما بگوییم که کدام یک از ناشرها بهترین نسخه از این کتاب را ارائه کرده اند ، اما یک چیز را می توانیم بگوییم و آن این است که ما در ایران هر گاه نام احمد شاملو را جلوی کتابی دیدیم ، می توانیم چشم بسته آن را بخریم و مطالعه کنیم .

این مسأله به مرکزی معنوی اشاره دارد که از نظر جوینده در واقع مرکز دنیاست و انعکاس مرکز ازلی یا بهشت زمینی است. من اینجا اشاره کردم به اسطورههای ایرانی و میخواهم تقارن بدهم با همین برداشتی که تقریباً حالا به نوعی در اسطوره یونانی وجود دارد در اسطوره یونانی شما میبینید که بحث کورونوس است که یکی از فرزندان آسمان و زمین است. این تصویر و همچنین تصویری که از اختلاف میان وسعت آسمانها از این روایت به دست میآید به هیچ وجه با وضعیت منظومه شمسی انطباقی ندارند.

کوه المپوس بلندترین کوه منظومه شمسی ۲۶ کیلومتر ارتفاع دارد یعنی تقریباً سه برابر قله اورست. فاصلۀ نپتون تا خورشید حدود ۳۰ برابر فاصلۀ زمین تا خورشید است. اگر گازهای گلخانهای مانند بخار آب، دی اکسید کربن، متان و ازن نبودند، دمای سطح زمین حدود ۳۰ درجه خنکتر از میانگین فعلی آن که 15 درجه سانتیگراد است، میشد. هسته، متشکل از سیلیکات (صخره)، حدود 16000Km قطر دارد و با لایهای از آب و متان مایع پوشیده شده است. این است که در ابتدای پیدایش زمین جسمی به قطر یک دهم سیاره ما با زمین برخورد کرد واز لایه های بیرونی زمین موادی را جدا و در فضا پراکنده کرد.

تعریف سیاره: جسمی آسمانی که در مداری به دور خورشید می گردد و به قدر کافی جرم داشته باشد تا به تعادل هیدروستاتیکی برسد (شکل گرد داشته باشد)، و منطقه اطراف مدارش را پاک کرده باشد. تعریف سیارات کوتوله: جسمی آسمانی که در مداری به دور خورشید می گردد و به قدر کافی جرم داشته باشد تا به تعادل هیدروستاتیکی برسد (شکل گرد داشته باشد)، و منطقه اطراف مدارش را پاک نکرده باشد و قمر نباشد. مریخ در آسمان شب همچون ستاره ای قرمز رنگ و درخشان پدیدار می گردد.

و در غرب غروب می کند و تا ۸۸ روز زمینی دیگر که دوباره طلوع کند شب حکمفرما می شود.بنابر این یک شبانه روز عطارد ۱۷۶ روز زمینی و دو برابر سالش طول میکشد! تریتون با قطری برابر ۲۷۰۰ کیلومتر و جرم ۱۰۱۷×۵۲۰±۲۱۴۰۸۰ کیلوگرم بزرگترین قمر نپتون است. اسپریت نیز در همان ماه با طی مسیری به طول 3 کیلومتر به مجموعه ای از تپه های مشهور به تپه های کلمبیا رسید. سایر آنها، همانند ماه زمین، در نتیجهٔ برخوردهای بزرگ ایجاد شدهاند. علاوهبر فرزندان خانواده سالی، کاراکترهای جوان دیگری نیز در فیلم حضور دارند. این تحقیقات به صورت اختصاصی به سیاره نهم نیز پرداخته میشوند اگرچه که این تیم هنوز ایده ای ندارد که موقعیت دقیقا این سیاره کجا میتواند باشد اما مهم این است که دانشمندان در راه کشف حقایق جدید از هیچ تلاشی دریغ نمیکنند حتی اگر نکات بسیاری را در روند تحقیقات خود مبهم ببینند.

خورشید ما تنها یکی از حدود 100 میلیارد ستاره درون راه شیری است. کاوشگر کاسینی تا 24 شهریور ماه چندین گردش مدار دیگر نیز انجام خواهد داد و تا آخرین لحظه بهروزرسانی و اطلاعات جدید در راه است. به تدریج این مواد در اثر نیروی گرانش گردهم جمع شدند و ماه را پدید آوردند. آب و گازها که درون سنگها محبوس شده بود و به تدریج آزاد شدند و اقیانوسهای عظیم و جوزمین را پدید آورند. به تدریج سنگینترین بخشهای زمین (فلزاتی چون آهن و نیکل) در مرکز قرار گرفته و ذوب شدند و هسته فلزی داغ و مذاب زمین را پدید آورند.

دیدگاهتان را بنویسید