کوه ها و جنگل های شمال ایران

یکی از آنها، افسانه زیر است: «در این دژ نظامی، شاه قدرتمندی معروف به ضحاک حکمروایی میکرد. 7) جایگاه کیانیان و بویژه پایتخت گشتاسب شاه کیانی (حامی و پشتیبان زردشت که آیین وی را به کمک اسفندیار فرزند خود در جهان گسترش داد). اگر خوارزم در شمال جیحون یا آمودریا ایرانویجه اوستایی باشد، باید مقر نخستین یمه (جمشید یا کیومرث) و جایگاه تمام شاهان پیشدادی و کیانی و اوستا و زردشت و گشتاسب کیانی حامی زردشت را نیز در خوارزم بدانیم، در حالی که چنین چیزی قابل اثبات نیست و از اَوِستا و از هیچ یک از متون کهن پارسی و تواریخ دوره اسلامی چنین چیزی فهمیده نمیشود.

نامهایی مانند: «ایرانویجه» «آریاورته» «آریَه» «آریان» «ایران» و «یَمَه» (جمشید) و «تریته» (فریدون) و «آبتین» (پدر فریدون) و «سام» و «کرشاسب» و نام رود «سَرَسْوَ تِیSaras vati» (هیرمند) نخستین بار در سرودهای مقدس «رِیگ بَید» ذکر شده و سپس تمام این نامها به اضافه نامهای کیانیان و کوه هَراییتی و هَربُرز و البرز و اُوپَارسِین (رشته کوه هندوکش و بابا) و رود داییتی (رود بلخ) و زردشت و گشتاسب کیانی حامی وی، در «اَوِستا» آمده و پس از آن در متون پهلوی و در شاهنامه های دری بازتاب یافته اند.

3) کوه هایی مانند: «هراییتی» و «هرابرز» و «البرز» مقدس (مرکز خلقت به باور پارسیان و جایگاه مرکزی آریان ها و جایگاه پل صراط و جایگاه یَمَه و فریدون و سام نریمان و جایگاه عروج روح یَمَه به عرش) و کوه «اُپارسِین» (کوه پارس) و کوه «اُوشِیدم» (محل وحی و الهام به زردشت) و رود «راگا» ( زادگاه زردشت و جایگاه پورشسب و دغدود پدر و مادرش). 6) زادگاه و جایگاه نخستین فرهنگ و ادب اوستایی و زادگاه کهن ترین نظم و نثر و ادب دری و جایگاه نخستین شاعران پیشگام پارسی. وقتي زردشت از زادگاه و از جايگاه بعثت خود سخن مي گويد از حوزة رود زيباي «دائيتي» (رود بلخ) و از رود راگا (راغِ بدخشان) و از كوه «اُوشِيدَم» در حوزه باميان تاریخی سخن مي گويد و وقتي هم كه از حامي دين خود یاد مي كند از «گشتاسب شاهنشاه دلير كياني » در بلخ نام مي برد.

او میان سالهای ۳۵۶ الی ۳۶۹ – ۳۶۷ تا ۳۸۰ هجری- درگذشته است،منطقی از بزگان علم و ادب بود که توانست ادبیات ایرانی را در کشورهای عربی جا بیندازد. نمایندگی سازمان ملل متحد در تاجیکستان از کشورهای کمک کننده خواسته است تا برای پشتبانی از توسعه پایدار این کشور در سال ۲۰۰۶ مبلغ بالغ بر ۵۱ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار کمک مالی کنند. در این زندان علاوه بر زندانیان افغان، افرادی از کشورهای عربی، پاکستان و لیبی نیز در زندان بودند. دريای آمو با معاونينش چون دريای کوکچه،زرافشان و قندوز در شمال، دريای هريرود و مرغاب در غرب، هلمند و ارغنداب در جنوب و بالآخره دريای کابل و معاونينش – دريای پنجشير و اليشنگ، شاهرگهای آبی کشور را تشکيل می دهند.

کوه سامانی با 7495 متر ارتفاع بلندترین قله رشته کوه پامیر بوده و در فاصله 500 کیلومتری از جنوب سمرقند، 300 کیلومتری شمال تیریچ میر و 60 کیلومتری جنوب غربی کوه لنین واقع است. 1) در جای جای مختلف اَوِستا مثلا در بند 13 مِهر یشت در کنار شهرهای مرو و هرات و سُغُد، به طور جداگانه از «خوارزم» با همین نام یاد شده است. جغرافیا و کوهها و رودهای مملکت آریانها و نام شاهان شان در یشتها که کتاب چهارم اَوِستا است، مانند: آبان یشت (یشت5) و کیان یشت (یشت19) و فروردین یشت (یشت 13) به تفصیل یاد شده است.

گفتم «پندار»، چون سخنی گزاف و بیپایه است. تلمیح یکی از آرایه های بدیع معنوی است که در اصطلاح شاعر با سوق دادن ذهن خود به سمت داستان، مثل، آیه، حدیث یا سخنی مشهور و ارتباط دادن آن با کلام خود لطف سخن را بیشتر میکند. و مهمان شدن در منزل یکی از اربان خوست و فرنگ که د رخانه با چهار زن خط وصلت وتعیش هموار کرده ، و با سنگر نشین ستیغ هندوکش راز و نیاز دارد همه زیبا و سرشار از لطف اند. اما دلجوی رفتار پر لطف سنگر دار هندوکش به او انرژی تازه میدهد .ومانند سایر سنگر نشینان هر بامداد برای دست رو تازه کردن تا رود خانه میرود.

امتیاز آشکاری که میان خط پهلوی و خط و زبانهای شرقی ایران بوده در مسالهی «هُزْوارشْ» است، که به دست کاتبان، وارد رسمالخط پهلوی شد چنین که لغاتی را به زبان آرامی نوشته و به پارسی میخواندهاند، این رسم در نوشتههای «تورفان» و آثار مانی دیده نمیشود، لیک در دو قبالهی ملک اورامان و کتیبههای اشکانی و «درخت آسوریک» موجود است و معلوم میشود که در پهلوی اشکانی نیز موجود بوده است. جریان رفتن خانم بها تا پنجشیر اسطوره ء است جالب و خواندنی و جالب تر از همه دید و ادید او با آمر محمود دقیق وذبح گوسفند در قدو م آنها و لحظ یی که قهرمان رومانتیک جنگ با انها بساط خوشآمدگوی دارد .در این لحظه همسفر خانم بهاء تشویش دارد که بالآخره یک فرماند ه رادیکال چگونه بر خوردی با آنها به ویژه با یک زن جوان خواهد داشت .

همه تعریف وتبین جامعه اند که سنت بر سر نوشتش حاکم است. افغانستان از لحاظ مساحت با کدام ایالت USA مساوی است؟ می گویند ملک شاهو از قریه ملکان در حکومت تیموریان رییس و حکمران در پنجشیر بود و باش داشت از دریای کلان از حصه خانیز بازرک نهر برای مشروب ساختن زمین های زراعتی و باغ های هزارخان پاین تا انتهای قریه زمان کور کشیده به استقامت دامنه کوه به شمال سرک فعلی جریان داشت که آثار و علایم آن تا حال پا برجا است. اما بر خلاف تصویری که ذهنی دارد از نحوه برخورد با این فرمانده دلهره دارند ،در میابند که چند ما ه و اندی نامه های ثریا بهاء را فرمانده مسعود برای پیروانش تکرار زمزمه کرده و به این وسیله در جهت تقویت مورال و معنویات آنها با اتکا به متن مکتوب بهره برداری فراوان کرده است.

در اینگونه ، گدازه دارای غلظت زیاد بوده ، به همین جهت کمتر خارج میشود و دهانه را مسدود میکند و در نتیجه فشار مواد گداخته و گازهای زیرین مواد مسدود کننده منفجر شده به خارج پرتاب میشوند. جدایی از این مسئله که برای مردم زیاد اهمیتی ندارد چون عادی شده است، پیشبینیها و خوشبینیها از برای روییدن بیشتر علف و هیزم و زیاد شدن آب سال شروع میشود. نظر یاد شده که مقصود از ایرانویجه اَوِستا سرزمین آذربایجان است، به کلی سهو و بی دلیل است و با توجه به نقد دکتر پورداود، نیاز به بحث بیشتر نیست. در باب محل واقعي «ايران ويج» آراء متفاوتي وجود دارد، به نظر مي­رسد امروز اكثر محققان بر اين نظر باشند كه ايران ويج در شرق ايران كنوني، در منطقه­اي ميان رودهاي هيرمند و درياچة خزر باشد.

به نظر «نِلدكه»: «اشاراتي در نوشته­هاي مقدس ايرانيان و ساير علامات ما را به قبول اين امر نزديك مي­كند كه دولتي بسيار قديمي در بلخ (سرزمين باختران) در آن طرف فلات وجود داشته است و تقريباً در آنجا مي­بايست فرهنگي عالي رشد كرده باشد.» در اين نكته كه ويشتاسب- حامي و اشاعه دهندة آيين زرتشت- بر باختر باستاني (باكتريا و هيرگان) كه بخشي از سرزمين آسياي ميانه است، فرمان مي­راند، كسي ترديد ندارد. چطور ممکن است که ایرانویجه در خوارزم باشد، اما زردشت و کیانیانی که در جنوب آمودریا و در بلخ و بدخشان و بامیان و زابلستان و سیستان و نیمروز ساکن بودند، این همه ایرانویجه و رود داییتی را در کتاب مقدس خود به عنوان آرامشگاه و ستایشگاه خود تقدیس و ستایش کنند؟

تصویر و برداشتی که نویسنده از متن سنگر های داغ هندوکش دارد همه زیبا ،تماشایی ومثبت اند .شک نیست که در جریان بود و باش نویسنده با تعب و درماندگی رو در رو شده است . این غار در 18 کیلومتری جنوب خاوری شهر کوهدشت، در کوه «دمچهر» قرار دارد. درست در همين زمان در ناحيه قطبي جنوب يك شب 24 ساعته حاكم است. و جنوب آمودریا سرزمين آريانا و ایرانویجه و ایرانشهر بوده است. به بیان دقیق تر: اگر مجموع نظرات محققان و نشانه هایی را كه در اَوِستا و متون پهلوی براي ایرانویجه و رود دائيتي ذكر شده است، در كنار هم هِشته نتيجه گيري شود، اين نتيجه بدست می آید كه ایرانویجه اوستایی از دیگر شهرهای اهورایی جدا نیست.

قطارها هر دوشنبه، چهارشنبه و یکشنبه از پایانه Moskva Kazanskaya شهر مسکو پس از گذر از شهرهای ولگوگراد، آتیرائو و ترمذ به دوشنبه میرسند. زمانی که موج به یک فضای خالی برخورد میکند که ضریب هدایت الکتریکی آن متفاوت با آب و یا سنگ باشد در برگشت سیگنال متفاوتی را ایجاد میکند و به کمک نرمافزار مخصوص از این امواج الکتریکی برگشتی یک تصویر سه بعدی ایجاد میشود. جریان بزرگ گدازه از دامنه شرقی قله جاری شده است و در دامنهی شمالی هم همین جریان گدازه، مخروطی با شیبی تند و بسیار مشخص را به وجود آورده که از آن جریان گدازه با عظمت بسیار زیادی برون آمده است.

در «زات سْپَرَم» در شرح زندگاني زردشت نقل شده است که وی از كنار «وِه دایيتي» به معراج رفته است. دیگر کوه آتشفشانی این کشور «تال» نام دارد و در فاصله ۵۰ کیلومتری از شهر مانیل واقع شده است. دیواره جنوبی به دشت تهران اشراف دارد و توچال با ارتفاع ۳۹۲۰ متر از قلههای بلند آن است. حاتم سرا، روستایی است از روستاهای تنکابن از توابع بخش مرکزی که در استان مازندران واقع شده است. کوه سبلان سومین قله بلند ایران است که در استان اردبیل و در رشته کوه آذربایجان قرار دارد.

دریاهای هندوکش: 1- دریای غوربند : از شرق کوتل شیبر سر چشمه میگیرد و از غرب به طرف شما شرق به فاصله 80 کیلو متر بین هندوکش و اطراف کوه پغمان امتداد دارد و سر انجام به دریای پنجشیر ملحق میشود . ٬ حق دارید تعجب کنید ٬حتما شما هم شنیدید که می گن آقا مگه ما چه هیزم تری به شما فروخته ایم ٬ گویا درمانگاه تامین اجتماعی کوهدشت هم یکی از مشتریان مردم هیزم فروش کوهدشت بوده و بعد از خرید هیزم تر ٬ حالا مثل بقیه وارد معرکه شده ( ببخشید وارد مسابقه اذیت و آزار مردم شده ) و در این مسابقه که نامش اذیت و آزار مردم است بعنوان عامل نگرانی بیماران کوهدشتی وارد میدان شده .

دیدگاهتان را بنویسید