کوه های ایران و 2 رشته کوه شگفت انگیز آن

باز در پشغور جنگیدیم و شکست خوردیم، مجاهدین نورستان به کمک ما شتافتند ولی کاری از پیش نبردند و برگشتند. جمعآوری هیزم برای زمستان سخت و طاقتفرسای پیش رو و شکار. با هیزم آوردن در خزان است که مردم از سردی وحشتناک زمستان و از یخ زدن در این فصل خودشان را نجات میدهند. مردمان روستا در آخرهای فصل خزان بیشرینهشان در کوهها از صبح خروسخوان تا شب نماز خوان به شکار و خیز و دو به دنبال پرندگان و چرندگان مصروف اند. پنجشنبهها در دانشگاه تبریز، روز تعطیل است، با اینحال دانشجویان تحصیلات تکمیلی در صورتیکه کاری در آزمایشگاهشان داشتهباشند، میتوانند تا قبل از ساعت یک ظهر بیایند.

معمولاً جمعمان شلوغتر از آن روز میشد. را حج كند، یا عمره گزارد، بر او گناهی نیست كه میان آن دو سعی به جای آورد. از قدیم و ندیم نیاکان در روستا شکار میرفته و حتی چندین شب در کوهها به سر میبرده تا آهو یا حیوان و پرندهای را شکار کند. “بنان” ادامه کوه قهرود است که تا منطقه مکران در استان سیستان و بلوچستان ادامه یافته است در میان این رشته کوهها، کوه شیر کوه در نزدیکی یزد با ارتفاع ۴۰۷۵ متر از سطح دریا قرار دارد. روستای صیاد در نزدیکی کوه ریگ روان نیز یکی از تفریحگاههای استان کاپیسا به شمار میرود که در روزهای جمعه و تعطیل، جنبوجوش خاص خود را دارد.

شفقنا افغانستان-در جوار روستای صیاد بگرام استان کاپیسا در شمال افغانستان، کوهی قرار دارد که «ریگ روان» نامیده شده است. مردم افغانستان گاهی این مکان را به نام کوه «ریگ روان» و گاهی به نام «تپه ریگزار» یاد میکنند و در حال حاضر به این دو نام شهره است. این مواد روی سطح زمین به شکل های مختلفی سرد می شوند. در حین آزمایش مراقب باشید چرا که این آزمایش به صورت انفجاری صورت می گیرد و فراورده های آزمایش به اطراف پرتاب می شود.

در پاییز و زمستان نیز صعود به به دلیل عواملی مثل وزش شدید باد و وجود یخ در اطراف مخروط اصلی قله دشوار خواهد بود. برای صعود به اورست، لباسهای مخصوصی وجود دارد که طبیعتا قیمتشان هم با لباس های معمولی کوهنوردی متفاوت است. را به وجود آورده است. وقتی پری همهچیز را به یاد میآورد. وقتی معصومه پشت سرش را نگاه نمیکند. چیزی که دوستم انتظار نداشت، نگاه ناراضی و خشمگین مسافران بود. مسافران با خشم و نفرت به پیرمرد نگاه میکردند، انگار انتظار داشتند به هر روشی که شده، پیرمرد بچه را ساکت کند.

بچه را میگیرد و پیرمرد میگوید مادر کودک مریض است و او بلد نیست چطور شیرخشک بچه را آماده کند. وقتی پری سه ساله از عبدالله قول میگیرد که برای همیشه کنار هم باشند. هر کدوم از ما برای رسیدن به پایین در جبهه غربی یا یک تراورس انجام داده بودیم و یا یک مسیر Vشکل رو طی کرده بودیم . اینبار فقط من و او بودیم. او خواهر واقعی من است. در واقع عابدزاده همیشه از نقش علیرضا ریاضیات و رسول کربکندی در پیشرفت خود صحبت کرده و حتی سه دهه قبل و پیش از تقابل با لباس پرسپولیس در مقابل ذوب آهن تحت هدایت کربکندی، دست او را نیز به نشانه احترام بی حد و حصر بوسید.

پیش بینى دقیق و ارزیابى صدمات مخصوصاً در مورد آتشفشان هایى که مدت زیادى فعال نبوده اند، بسیار دشوار است. موسسه ژئوفیزیک و آتشفشانی کاتانیا میگوید فعالیت بزرگترین آتشفشان فعال در اروپا باعث خروج خاکستر از دهانه این کوه و همچنین بیرون آمدن زبانههای آتش از دهانه آتنا شده است. اندونزی ۱۲۷ آتشفشان فعال در سراسر جزایر خود دارد که مراپی فعال ترین آنهاست. شهر اوش از قدیم به بازارها و کاروانسراهای خود معروف بوده است. رود کابل: از کوههای شرقی افغانستان سرچشمه گرفته و از وسط دو شهر مهم «کابل» و «جلالآباد» عبور کرده، وارد خاک پاکستان میشود و به رود «سند» میریزد.

بخشی در چین و بخشی در پاکستان واقع شده است. شکار هم که انگار در ذات مردم روستا است. یکی از خویشان، به خانواده ام خبرداده بود، بعد برای من هم دوسیه درست کرده بودند. جلگه ها نیز زمین های حاصلخیز و مناسبی برای کشاورزی هستند. کوهنوردان جهت صعود از این کوه معمولاً مسیر یال غربی را در پیش میگیرند که مجهز به پناهگاه مناسبی است. در این راه از مسیر مرعشی کوه صفه عبور میکنید. زمستان که فرا میرسد با آنکه باریدن برف، زندگی و شرایط زنده ماندن را به روستاییان سخت میگرداند چون از یک سو راه رفت و آمد به شهر به کلی بسته میشود و از سوی دیگر سردی طاقتفرسا حتی مردم را تا نزدیکی مرگ میکشاند، اما مردم به یک دلیل همهی این خطرات را به جان خریده و بازهم آرزوی باریدن برفی بیشتر می کنند؛ این که آب زیاد شود و از کشت و کارشان حاصلی بیشتری به دست بیاورند و زنده بمانند.

در راه ما کوهی واقع بود که هندوکش نامیده میشد. ولایت کاپیسا یا کپیس به معنی باغ خدا است؛ این سرزمین سرسبز و شاداب، در دامنه سلسله جبال هندوکش قرار دارد. به گزارش فارس، افغانستان سرزمینی کوهستانی است که بیش از نیمی از وسعت آن را کوههای سر به فلک کشیده هندوکش فرا گرفته است. با فرا رسیدن بهار، شادی و نشاط نیز به روستا رو میکند. مجملالتواریخ و القصص، چاپ محمدتقی بهار، ج۱، ص ۱۸۶، تهران: کلاله خاور، ۱۳۱۸ ش.

ابن ظهیره، الجامع اللطیف فی فضل مکة و اهلها و بناء البیت الشریف، چاپ علی عمر، قاهره، ۱۴۲۳/ ۲۰۰۳. خوب است که پنجشنبه است و تنها هستم. ترکيب اين سه بخش سياست اقتصادی – خصوصی سازی، قانون زدايی و سياست درهای باز- به مثابهً خط فکری حاکم، نه تنها در کشورهای غربی، بلکه همچنان در کشورهای “جهان سوم”، به شمول فدراسيون روسيه و جمهوری خلق چين مسلط می باشد. به نظر می رسد که این امر در خدمت منافع چین و کاهش نفوذ هند رقیب است.

این رشته کوه بلند، سرچشمه بزرگترین رودهای افغانستان به شمار میآید. بسیاری از رودهای افغانستان از رشته کوههای مناطق مرکزی و شرقی این کشور سر چشمه گرفته، به سمت غرب و جنوب افغانستان جریان مییابند. این ترکیب شیمیایی نباید در مجاورت مواد اشتعال زا قرار بگیرد. مهر – کوه نمک قم در ۱۵ کیلومتری جاده قم به سمت جعفریه قرار گرفته و از جمله جاذبه های طبیعی استان قم به شمار می رود که کمتر بدان توجه شده است.

رود هیرمند (هلمند): از کوههای «یغمان» در غرب کابل سرچشمه گرفته و 1400 کیلومتر طول دارد و در جنوب غربی افغانستان قسمت کمی از مرز مشترک ایران و افغانستان را تشکیل میدهد و مهمترین منبع تأمین آب دریاچه های سیستان و بلوچستان و اراضی زراعی شمالی آن است. حین واکنش، در طول آزمایشگاه قدم میزدم و کتاب را میخواندم. و بالاخره قسمت شرقی البرز از رودخانه فیروزکوه و رودخانه تالار شروع شده و تا رودخانه گرگان ادامه داشته و دارای مشخصات زیر هستند: البرز غربی دارای 270 کیلومتر طول و بلندترین قله آن به نام آقداغ دارای 3303 متر ارتفاع است.

دیدگاهتان را بنویسید