کشف سیارهای عجیب که شباهت قابل توجهی به زمین دارد – ایسنا

1978)، مجموعه جامعی از سمبل­ها را جمع­آوری کردند که نمایش تفاوت­های جزئی چشم انداز را امکانپذیر می­سازد اما، سمبل­های استاندارد در همه نقشه­های تهیه شده توسط کوک و دورنکمپ(1990)، وجود دارد. همه سیارات بسته به ویژگی های فیزیکی خود به دو دسته تقسیم می شوند: گروه زمینی و غول های گازی. پرسش : آیا فاصله ی همه ی ستاره ها با زمین به یک اندازه است؟ پرسش : آیا ماه ازخودنوردارد؟ پرسش : آیا ماه به دور خودو زمین وباآن به دورخورشید می چرخد؟

پرسش :آیا ماه همیشه درآسمان با چشم، به یک شکل دیده می شود؟ به همراه همکارش “دیوید گسلینگ”(دو واسطه ای که با نیویورک تایمز مصاحبه کردند) درهای بعضی از استودیوهای تلویزیونی را هم برای به نمایش گذاشتن این سنگ با ارزش کوبیدند اما در مدت یک ساعتی که آنها منتظر بودند هیچ استقبالی برای ثبت تصاویری از این سنگ نشد و تمام دوربینها خاموش ماند. سرانجام، مایکل براون نام زینا را که از روی شخصیت زینا در نمایش تلویزیونی زینا: شاهدخت جنگجو برگرفته شدهبود، بر این سیارهٔ کوتوله نهاد. سعید خوشحال از این که دوباره در بین انسان ها حضور یافته پس از مدتی استراحت همراه با تعدادی از دوستان جدیدش سوار بر یکی از سفینه های کوچک پرنده که از دستاوردهای جدید نیم کره دوم زمین محسوب می شد و با استفاده از انرژی های نوین حرکت می کرد ، به گردش در سطح شهر پرداخت و با زیبایی های ساخت بشر کـه بــگونه ای شگفت آور بـا طبیعت در هم آمیخته بود و پیشرفت های علمی فراوانی که انسانها کسب کرده بودند ، آشنا شد .

آخر این هفته نامه ایی خوشحال کننده بدستان خواهد رسید. پرسش : یک بارگردش ماه به دورزمین تقریباً چند روز یا هفته طول می کشد؟ پاسخ : ازیک بارگردش کامل زمین به دور خورشید ؛ یک سالِ زمینی به وجود می آید که تقریباً 365 روز است. پاسخ : ازیک بارگردش کامل ماه به دورزمین که حدود چهارهفته یا 28 روزطول می کشد ماه قمری پدید می آید. پاسخ : ازیک بارگردش کامل زمین به دورخود ؛ یک شبانه روز به وجود می آیدکه تقریباً 24 ساعت است. پاسخ : ما قسمت هایی ازماه که نورخورشید برآن می تابد درآسمان روشن می بینیم.

پرسش : ما چه قسمتی ازماه را درآسمان روشن ونورانی می بینیم؟ پرسش : چرا ستاره ها راهنگام رروز درآسمان نمی بینیم؟ زباله ها را دررود و محلّ زندگی گیاهان وجانوران نمی ریزیم. پاسخ : به مسیرحرکت سیّاره ها ودیگرچیزها به دورخورشید درمنظومه ی شمسی مدارگفته می شود. پاسخ : درکره ی ماه آب وهوا وجود ندارد. با این که هنوز در مراحل نظری هستیم اما نقشهی کلی کار اینگونه خواهد بود، آب از روی ماه استخراج میشود و ایستگاه سوخت رسانی تاسیس میشود این باعث جذب اولین مشتریان که احتمالا آژانس های دولتی باشند میشود که آب را برای مصارف انسانی و سوخت را برای سفینه ها خریداری خواهند کرد.

دمای جو این سیاره تقریبا ۱۴۰ درجه فارنهایت (۵۷ درجه سانتیگراد) است و یکی از خنکترین سیارات فراخورشیدی کوچک است که میتوان جو آن را بررسی کرد و ممکن است در ارتفاعات آن ابر وجود داشته باشد و بتوان در سطح آن آب پیدا کرد. بیشتر هواکره آن را کربن دیاکسید تشکیل داده و در ابرهای بالایی آن قطرههای ریز سولفوریک اسید وجود دارند. این افراد دارای تواناییهای جسمی و روحی خوبی بوده و تحمل آنها در مقابل سختیها و مشکلات زیاد است این افراد اغلب استعداد کشف و شهود دارند و به پدیدهها و عواملی دسترسی پیدا میکنند که در شرایط عادی میسر نیست.

این افراد صاحب ۸۰ درصد کل ثروت جهان هستند و ۶ میلیارد انسان باقی مانده با ۲۰ درصد ثروت دنیا زندگی میکنند؛ علوم جادوگری و جن گیری، کابالا و پیشرفت تکنولوژی و فن آوری در یک قرن گذشته مثل دو بال برای پرواز این طبقه به بالاترین درجات قدرت در این دنیا شده و این طبقه را ابر قدرت دنیا و حاکم بر دنیا ساخته است. یکی از تصاویر با استفاده از تلسکوپ (ALMA) در شیلی گرفته شده و پردازش شده است تا حلقههای گرد و غبار را با بهترین وضوح نشان دهد و یک تصویر دیگر نیز نشان میدهد که چگونه داخلیترین حلقه، سایهای را بر روی بقیه حلقه گرد و غبار ایجاد میکند.

اندازه و فاصله مریخ تا زمین چه قدر است؟ بسیاری را برای مطالعه و تحقیقات به سیاره سرخ یا همان مریخ فرستاده است. دلیل این تفاوت میتواند سرچشمهگیری از ابر اورت یا کمربند کویپر باشد. پلوتو با ۳۹ واحد نجومی فاصله از خورشید به طور متوسط، یک سیاره کوتوله و بزرگترین جسم شناختهشده در کمربند کویپر میباشد. بیشتر زمان آن دور از سیاره و خارج از کمربند تشعشعی سپری میشود. انبار باحالی داریم تقریبا 5 میلیارد صخره در آن زمان ، از مرکز تاریکی ، ضخیمی ایجاد کرد ، به نام دیسک خواب اولیه.

خاموش شد و مدت درازی شازده کوچولو را نگاه کرد. او نظرش را به فضانوردي که سعي مي کرد سياره کشف شده جديد را نامگذاري کند اظهار کرده بود . زمانیکه همجوشی هستهای به اندازه کافی هلیوم ایجاد کرد، همان روند شروع به ایجاد کربن می کند که کمی سنگینتر از هلیوم میباشد. در مورد اندازه این سیاره باید گفت قطر آن کمی بیشتر از 3000 مایل (4828٫032 کیلومتر) است. بزرگترین سحابی که تاکنون شناخته شده، بسیار بزرگتر از ابر اورت و بارها سنگینتر از آن است.

شواهد علمی قابل توجه نشان میدهد که مریخ زمانی در میلیاردها سال قبل، دنیایی بسیار گرمتر و مرطوبتر بود. پرسش : مریخ یا بهرام به چه رنگی درآسمان دید می شود؟ از این به بعد در این مقاله همواره مقصود از ماهیت یا چیستی یک شئ، کاربردِ هستی شناسانۀ آن است، مگر آن که خلاف آن تصریح شود. پاسخ : برای این که یا به ما نزدیک ترند یا جوان ترهستند. پاسخ : هرچه سیّاره ای به خورشید نزدیک باشدگرم تر وهرچه دورترباشد سردتراست. پاسخ : به خورشید وتمام سیّاره ها وچیز های دیگری که به دورآن می چرخند منظومه ی شمسی می گویند.

پاسخ : به اجرام آسمانی که ازخودنوردارند ستاره و به اجرام آسمانی که ازخود نورندارند سیّاره می گویند. قمرهای گالیله بزرگترین و سنگینترین اجرام در مدار مشتری هستند.هشت قمر مشتری از قمرهای منظم با مدارهای تقریبا دایرهای هستند. در این فلات دو آتشفشان سپری به نامهای Rhea Mons و Theia Mons با بلندی ۴ کیلومتر وجود دارند. رگ هايي كه خون و دي اكسيد كربن را به قلب بر مي گردانند سياهرگ نام دارند. دربین خودشان ؛ درمجموعه ی بسیار بزرگ تری به نام کهکشان قرار دارند.

البته جالب است بدانید که چرخش در اتمسفر زهره 60 بار سریعتر از خود سیاره است به گونهای که باد در سطح زهره تنها چند مایل در ساعت و بسیار آهسته است. پرسش : جنس سیاره ای زحل و اورانوس ونپتون ازچیست؟ در زهره بارش باران از جنس اسیدسولفوریک بسیار داغ را داریم. الف.به جز خورشید و ماه و ستاره های دنباله دار بسیار نادر،پرنورترین جرم آسمانی است.وقتی که در حد اعلای روشنی است ،به هنگام روز دیده می شود و در تاریکی شب از اشیا سایه می اندازد.

اگر به نظر میرسد جرم آسمانی که میبینید در یک خط کم و بیش مستقیم در آسمان شب حرکت میکند، به احتمال زیاد یک سیاره است. پرسش : نزدیک ترین جرم فضایی به زمین چه نام دارد؟ پرسش : نزدیک ترین سیّاره به خورشید درمنظومه ی شمسی چه نام دارد؟ پرسش : نزدیک ترین ستاره به زمین کدام است؟ اما از آنجا که بعدها در همین منطقه تعداد زیادی اشیاء دیگر نیز یافت شدند دانشمندان دریافتند که سرس جزو اولین دسته از اشیایی است که در نهایت به عنوان سیارکها (شبه ستاره) شناخته شدند. سطح آن نا هموار ودارای تعداد زیادی گودال کوچک و بزرگ است.

دیدگاهتان را بنویسید