کانچن جونگا یک کوه عظیم و خطرناک است – ایران کشور مهربانی

رئیس اداره امور حیات وحش حفاظت محیط زیست استان بوشهر با بیان اینکه گنبد نمکی جاشک فاقد کانون زیستی متمرکز است اظهار داشت: آبشارهای نمکی، غارها، تراشههای نمکی، انواع گونههای مختلف خفاش، وجود استلاگمیت و استاگنیتهای بلند، یکی بودن منطقه و چشمانداز از مهمترین عوامل انتخاب این منطقه به عنوان یک اثر طبیعی و ملی منحصر به فرداست. علی و محمد بعد تر اینکه خانه هایشان را ساختند برای اینکه بتوانند باهم ارتباط بر قرار کنند به خانه های یک دیگر می رفتند . به دسته اول ولایاتی شامل می شدند که مستقیماً ازطرف شاه به واسطه حاکمان اداره می شدند وشاه درین ولایات مطلق العنان بود وساکنان آن ازمردمان غیرافغان بودند وشامل ولایات ذیل بودند: قندهار، هرات، فراه، غزنی، کابل، بامیان، غوربند، بلخ، میمنه، جلال آباد، پشاور، دیره غازی خان، دیره اسماعیل خان، شکارپور، کشمیر، ملتان، لاهوروسرهند.

دُر بابا: یکى از ولسوالى هاى مرزی ننگرهار است که بیشتر آن را کوهها و تپهها احاطه کرده است. بیشتر اهالی این ولسوالی مشغول زراعت هستند. بهسود: اکثریت اهالی این ولسوالی در مرکز ننگرهار مشغول کارهای تجاری هستند. ولایت ننگرهار به دلیل داشتن آب و هوای مساعد در چهار فصل سال و همچنین نزدیکی با بندر تجاری کراچی پاکستان، زمینه مناسب را برای انجام فعالیتهای اقتصادی در چهار فصل سال در این ولایت مهیا میکند و همین مورد باعث شده است که این ولایت جزو ولایتهای تراز اول افغانستان محسوب شود. ولی بعد از تخريب شهرهای بزرگ، که اکثراً در اثر چپاول غير صورت گرفته است، نقش اين شهرها به ايستگاه های تجارتی ترانزيتی محدود گرديده و دهات به حيات اقتصادی خويش تحت سلطه امرای محلی ادامه داده اند.

نام های اصحاب کهف، طبیعتاً، نامهایی یونانی است، زیرا افِسوس، از شهرهای یونان است. دردوره اسلامی کتاب “حدودالعالم من المشرق الی المغرب” ازقومی بنام افغان نام برده ومحل زندگی آنان رادرضمن برشمردن شهرهای هندوستان درشهر”سول” که برگرفته ازهمان “سائول” است، معین نموده است. آنسان که منابع تاریخی اذعان می دارند، حضوراجتماعی، فرهنگی وتاریخی این قبایل درمیان ده ها قوم وقبیله دیگردرسرزمین خراسان بزرگ پیش ازقرنهای چهاردهم وشانزدهم به قول ادرسی مورخ عرب کم رنگ جلوه می کند. مردم هندوستان آن هارا(پتهان)می نامند.

زمینهاى این ولسوالى حاصلخیز است و بیشتر مردم آن مشغول کار زراعت هستند. نادر آنان رابه هوس غنایم جنگی علیه مردم خودشان به کارمی گرفت، وآنان رابدین وسیله به شرکت درمبارزه به نفع خویش وامیداشت. شاه(نادر)افغان ها رامی فرستاد تادرهمه جا مبالغ شاه گفته راازمردم بگیرند. س: از سال 1352-1973 میلادی، که پوهنتون کابل کانون اوج کشمکش ها و رقابت های سیاسی شده بود، آیا شما هم در آن کشاکش ها مستقیماً شرکت داشتید؟

برخی ازمنابع وشخصیت ها چون سید جمال الدین عقیده برآن دارند که “افغان” یک کلمه فارسی است که معنی “ناله وزاری” رامی رساند. اینان مرکب اندازسواتی ها که پیش ازآمدن پشتون هادرآنجاسکونت داشتند. نازیان: ولسوالى نازیان در ٥٠ کیلومترى جنوب شرق شهر جلال آباد موقعیت دارد که از جمله ولسوالیهای کوهستانی ولایت نَنگَرهار است و بیشتر اهالی آن مشغول مالدارى هستند. سلسله کوههای سپینغر به دلیل ارتفاع زیادی که از سطح دریا دارد در بیشتر از فصول سال دارای برف است و همین موضوع نیز باعث شده است که این رشته کوه دارای جنگلهای سرسبز و خرم است. در جبه غربی کوه صفه غاری وجود دارد که بیستون نام گرفته است.

این ولسوالى در ٢٥ کیلومترى شمال شهر جلال آباد موقعیت دارد و در امتداد آن دریاى کنر نیز جریان دارد و از ولسوالىهاى امن ننگرهار محسوب میشود. کوزکنر: ولسوالى کوز کنر یکى از مناطق حاصلخیز و زراعتى ننگرهار است که آب زیاد دارد. از نظر ماهیت ماگمایی سنگ ها اکثراً در محدوده کالک آلکالن قرار می گیرند.ارتباط درصد وزنی2Mgo و Sio با سایر اکسید های اصلی در دیاگرام هارکر و وایت کاملاً خطی نبوده و علت آن تأثیر عواملی است که هنگام تشکیل و صعود ماگما به سطح زمین دخالت داشته اند. بخش زیادی از نمک ها مصرف خوراکی دارند که درصد خلوص آنها 98 یا 99 درصد است و قسمت دیگر برای جلوگیری از یخ زدگی جاده ها در زمستان و مصارف دباغی و غیره استفاده می شود.در معادن نمک همیشه احتمال ریزش وجود دارد .

روايات اسلامی معمولًا اصحاب کهف را همانند روايات مسيحی، جوانانی اشراف زاده دانسته که در عید بزرگی با مرکب های خود به بيرون شهر رفتند و بتهايی را که میپرستيدند به همراه خود بردند. یحیی نیز همانند عیسی با گناه و مخالفت با شریعت خدا مبارزه می­کرد و شاید همین مساله هم سبب شهادت او شده باشد. یکی از این وقایع حمله سپاهیان او به مکه برای دستگیری عبدالله بن زبیر بود. پروفیسورمورگنسترن درموردمنشای قبایل افغان نوشته است: “پکتوکی”( اولین بارتوسط هرودوت بکاررفته) یکی ازیازده قبیله آریایی بود که ازجنوب دشت های آسیای میانه حرکت کرده، سلسله هندوکش راعبور ودردامنه های کوه های سلیمان جایگزین شدند.

به عبارت دیگر از جمله 21 کوتل هندوکش که بین کوتل (انجمن) و (دندان شکن) افتاده 8- 9 کوتل تنها از حصص علیا و وسطی و سفلی دره پنجشیر راه دارد و به این ترتیب چندین دروازه هندوکش به دره پنجشیر کشاده میباشد و منتهاالیه پنجشیر سفلی را که بسیار بجا و به موقع (دربند) و (دالان سنگ) میگویند، میتوان دالان و مدخل مرکزی هندوکش خواند. کامه: ولسوالى کامه نسبت به ولسوالى هاى دیگر ولایت نَنگَرهار داراى زمینهاى سبز و حاصلخیز است. دربین یوسف زایی هاتعدادفقیران یاهمسایه گان، نسبت به تعدادپشتون هابیشتراست.

باین تشکیل کشوری بنام “افغانستان” با یک نوع حاکمیت ستیزه گرانه جنگ سالار قبیلوی وانارشیسم ناشی ازمجموعه تضاد های قبیلوی ودومانی سلاطین وسرداران( سدوزایی ها، بارکزایی ها ومحمد زایی ها)پا به صحنه قدرت وتاریخ گذاشته است. از سوی دیگر، کمیسیون حقوق بشر افغانستان چهارشنبه گذشته در گزارشی اعلام کرد: در سه ماه اول سال جاری، ۱۵۸ هزار ۴۰۰ خانواده افغان که شامل ۹۳۸ هزار نفر میشوند، براثر جنگ و خشونت از مناطق مسکونی خود آواره شدند. پس ازاعلام دین مبین اسلام، رئیس این طایفه که “قیس” نام داشت، دین جدیدراپذیرفت ودرراه نشروتبلیغ آن به جهادپرداخت.

مسجد المستراح متعلق به طایفه بنیحارثه بوده است. در این نقش برجسته، داریوش پای چپش را بر روی سینه گئومات مغ، شورشی مشهوری که بردیا برادر کمبوجیه شاه هخامنشی را به قتل رساند و خود را شاه نامیده بود نهاده است. بررسی های حوادث خراسان می رسانند که مهاجرت های گسترده ترپشتون ها ازدامنه های کوه سلیمان مقارن به هجوم مغولان ولشکرکشی های امیرتیموربه جانب خراسان بیشترگردیده است. تاریخ یمینی هم ضمن محاربات سلطان محمود ازافغانان ومحل سکونت آنان دراطراف کوه های سلیمان درهند نام برده است. نه برپایه تکامل تاریخی ودست آوردهاو کارکردفرهنگی که غالباً دودمان های دیگردولت سازرا به صحنه تاریخ آورده است.

او که روزانه چهل برگه از تاریخ خود را گردآوریآوری میکرد، نزدیک چهل سال به نوشتن تاریخ طبری پرداخت. ولایت ننگرهار دارای رودهای زیادی نیست و شاید رود سرخرود مشهورترین رود این ولایت باشد که در بعضی از فواصل سال به دلیل بارش زیاد باران دارای آبهای سیلابی نیز است. اَچین: ولسوالی اچین یکى از مناطق دور افتاده ننگرهار است که در جنوب شرق شهر جلال آباد قرار گرفته است. اگر در روزهای تعطیل سری به پارک جنگلی بلوران بزنید، خانواده هایی را خواهید دید که در دامن بلوران بساطشان را برپا کرده اند و از دیدن طبیعت لذت می برند.

دیدگاهتان را بنویسید