نکاتی درمورد سیارات منظومه شمسی که جالب است بدانید!

حتی تو بعد از چند وقت افرادی که این نوع کسب درآمد رو قبول نداشتن، با دیدن گیمر هایی که از این بازی پول در میارن، به این بازی ها علاقه مند میشن. تو این مقاله میخوایم با یکی از بازی هایی که اخیرا سر و صدای زیادی به پا کرده، آشناتون کنیم. در حالی که این انرژی هنوز هم از این سیاره ساطع می شود، از ما می خواهد این نیرو را مهار کنیم. دانشمندان با مطالعه این امواج سرعت گردش سیاره را محاسبه نمودند.

بین ۸۸ تا ۹۲ درصد این غول سیاره از عنصر هیدروژن و ۸ تا ۱۲ درصد آن از هلیوم تشکیل شدهاست. نزدیکتر به سطح، جایی که فشار کمتر است، هیدروژن شکل مولکولی معمولی خود را بازمییابد. بعضی از پژوهشگران به امید اینکه بتوانند این سیاره را قابلسکونت کنند پیشنهادها و راههایی برای گرم کردن مریخ ارائه دادهاند. این دو برابر به خورشید نزدیکتر است ، بنابراین در آنجا بسیار گرم است. سرانجام مرکز ابر به اندازهای گرم شد که تبدیل به ستارهای به نام خورشید شد.

در میان کشفیاتی که با رادیومتر جونو انجام شد، مشخص شد که عمق کمربندهای رنگارنگ این سیاره نیز تا ۶۵ کیلومتر زیر سطح ابرها ادامه دارد و در آنجا جتهایی هست که این کمربندها را به وجود میآورد. دانشمندان توانستند با آخرین دادههای این فضاپیما تصویر کاملی از مشتری به دست آورند و آن را اولین تصویر سه بعدی از اتمسفر مشتری بدانند. درصد هیدروژن، بر پایهٔ شمار مولکولهای موجود در اتمسفر آن است تا جرم کلی آنها. به خاطر همین است که آنها فارغ از همهی بلاییهایی که ریکها سرشان میآورند، مطیع و وفادار باقی میمانند.

فرادید| سیاره مشتری به خاطر لایههای گازی قرمز و سفیدی که به وضوح قابل مشاهده است مشهور است. به این ترتیب نیروی جاذبهی هستهی سنگین عناصر سبکتر را قبل از دور شدن آنها توسط بادهای خورشیدی به سمت خود جذب کرده است. اولین بار در سال ۲۰۱۵ انسانها توانستند سیاره پلوتو، را توسط کاوشگر فضایی ناسا به نام New Horizons (افق های نو) از نزدیک مشاهده کنند. جرم آن 318 بار بیشتر از جرم زمین می باشد. این غبار به صورت یک حلقهٔ اصلی، یک هالهٔ میانی و دو حلقهٔ کم رنگتر با فاصلهٔ بیشتر مرتب شده است.

زاویه این محور حدود 3 درجه می باشد. بنابر اصل ناپایداری کلوین-هلمهولتز هماکنون سالانه حدود ۲ سانتیمتر از قطر مشتری کاسته میشود. به عنوان سیارهای با بیشترین میزان باد در منظومه شمسی و هشتمین سیاره از خورشید شناخته میشود. یونانیان باستان ماه و خورشید را به همراه عطارد، زهره، مریخ، مشتری و زحل به عنوان سیاره به حساب میآوردند. آنقدر بزرگ باشد تا جاذبه کافی برای اینکه به شکل کروی دربیاید را داشته باشد.

کره زمین نیروی دارد که نام آن جاذبه یا کشش است و این نیرو موجب می شود تا هر چیزی که بر روی کره زمین است به آن بچسبد و نیوفتد. در میان این دادهها، مشخص شد که بعضی از طوفانها مرتفعتر از چیزی که تصور میشد بودند و گاها تا ۱۰۰ کیلومتر زیر سطح ابرها ادامه داشتند. در ادامه به معنایی هر دو بخش نام کیوان بصورت جداگانه میپردازیم: “کی” به معنای شاهنشاه، لقب پادشاهان افسانهای سلسلهی کیانیان در شاهنامه است مثل: کیخسرو، کیکاووس. نکته دیگر این است که گزاره­های مبتنی بر مشاهده، مثل نظریه­ها خطاپذیرند؛ ازاین­رو نمی­توانند پایه استواری برای نظریه­ها و قوانین علمی باشند.

مشتری از دیگر سیارات منظومه شمسی سنگین تر است. جو ونوس از بقیه سیارات منظومه شمسی سنگین تر است. اما این حقایق تنها بخش کوچکی از اسرار این سیاره است. و لذا تنها میماند سیارهی تیر یا عطارد كه مناسب مینماید جهت ختم مقال مطلبی چند در باب آن هم بیاوریم. زمین تنها سیاره در منظومه شمسی محسوب می شود که مقدار قابل اندازه گیری از آب را دارا است. آنها یگانگی انسان و اشیا را با وجود تفاوت­های بسیار جدی چگونه نشان می­دهند؟

علاوه بر این، جونو نشان داد که میدان مغناطیسی این سیاره حدود ۱۰ برابر میدان مغناطیسی زمین است، اتمسفر نامتقارنی دارد و تصاویر بینظیری از بخش خارجی این ابرها ثبت کرد. علاوه بر ابزارهای عکسبرداری، فضاپیما یک آشکارساز غبار بسیار حساس حمل میکرد که هزاران برخورد از ذرات غبار مسیرش به سوی حلقهٔ مشتری در سال ۸۲-۱۳۸۱ را ثبت کرد. سیاره زهره از نظر مداری، نزدیکترین فاصله به زمین را دارد، اما گرمترین سیاره در منظومه شمسی نیز هست و همین امر سبب شده تا پوشش غلظی جو آن را فراگیرد که دیدن آن را با چشم غیر مسلح دشوار میکند.

به کمک دوربین دوچشمی برخی از قمرهای مشتری نیز قابل دیدن میباشند. این ذرات بسیار قدرتمند میباشند به طوری که میتوانند به ابزارهای فضاپیماهایی که نزدیک سیاره شده اند آسیب برساند. چهار ماه از بزرگترین قمرهای مشتری به ترتیب فاصله از این سیاره عبارتند از: آیو، اروپا، گانیمد و کالیستو. کمترین و بیشترین دما به ترتیب برابر است با ۱۷۳ و ۴۲۷ درجهی سانتی گراد. هامیلتون گفت: “ذرات یخی در حلقههای معروف زحل خیلی بزرگتر و سنگینتر از آن هستند که به طور قابل ملاحظهای با این روند شکل گیرند، به همین دلیل بیهنجاریهای مشابه در آنجا مشاهده نمیشود.” “یافتههای ما بر طبق اثرات سایه ممکن است جنبههایی از شکل گیری سیارهای را روشن کند. زیرا ذرات غبار باردار باید به صورت تودههای بزرگتر ترکیب شوند، تا این که در نهایت سیارات و قمرها شکل گیرند.” غباری که حلقههای کم رنگ مشتری را تشکیل میدهد، در زمانی که ذرات باقی مانده در فضا به صورت اقمار داخلی کوچک ـبه ترتیب از نزدیکترین تا دورترین: آدراستیا، متیس، آمالتیا و تبهـ فروپاشی کردند، شکل گرفتند.

از این پس، ورود جرم بیشتر این غول سیاره را کوچکتر، و فشردهتر میکند. این برخورد منجر به وقوع انفجارهای مهیب و پراکندگی مقدار بسیار زیادی گرد و خاک در منطقه ای با وسعت بیشتر از قطر کره زمین گردید. محور شمال به جنوب سیاره مریخ همانند محور زمین نسبت به خورشید، دارای شیب میباشد، به این معنی که مقدار نور خورشید جذب شده در مناطق مشخص این سیاره در طول سال تغییر میکند و سبب ایجاد فصلها همانند زمین در آن میشود.

اتمسفر مشتری از ۸۶ درصد هیدروژن ۱۴ درصد هلیوم و مقدار ناچیزی متان، آمونیاک، فسفین، آب، استلین، اتان، ژرمانیم و کربن مونوکسید ساخته شدهاست. برخورد 21 تکه از شهاب سنگ شومیکر-لوی 9 (Shoemaker-Levy 9) که به اتمسفر مشتری برخورد کرد. هنگامی که دنبالهدار کشف شد به ۲۱ تکه شکسته شده بود احتمالا هنگامی که به سیاره نزدیک شده بود در اثر جادبه سیاره متلاشی شده بود محاسبات بر مبنای مکان و سرعت دنباله دار نشان داد که در ژوئیه ۱۹۹۴ تکههای دنبالهدار با اتمسفر مشتری برخورد خواهند نمود. بررسی ها نشان می دهند، بر اساس دادههای بدست آمده در سطح قمر تیتان نواحی وسیعی مانند تپههای شن و ماسه و دریایی از مواد هیدروکربنی به چشم میخورد.

قطر مشتری در ناحیهٔ استوا ۱۴۲٬۹۸۴ کیلومتر است و بر اساس نظریههای ارائه شده این بالاترین طول قطری است که یک سیارهٔ گازی میتواند داشته باشد. بر اساس بررسی های موجود، قدمت این کوه ها به دوره سوم زمین شناسی، یعنی به ۸ تا ۱ میلیون سال قبل باز می گردد و در واقع چندین میلیون سال زیر آب دریای عمان قرار گرفته و در آن زمان بعنوان بخش کوچکی از اقیانوس هند بوده و کم کم از زیر آب خارج شده اند.

کاوالی میگوید: «چشمگیرترین نتیجه، وجود جتهای قوی با سرعت بیش از ۴۰۰ متر بر ثانیه است که در زیر شفقهای قطبی و در نزدیک قطبها واقع شده است. قطر استوایی این سیاره 7 درصد بیش از قطر قطبی آن است. به گزارش فرادید؛ ستاره شناسان موفق به مشاهده درخشهایی معروف به شفق قطبی در نزدیکی قطبهای مشتری شدهاند که به نظر میرسد با بادهای شدید در جو فوقانی سیاره همراه است.

دیدگاهتان را بنویسید