منظومه شمسی ما به زبان ساده – سیارک

خورشید بیش از ۹۹٫۸ درصد جرم منظومهٔ خورشیدی را تشکیل میدهد و سرچشمهٔ انرژی بسیار از جمله گرما و نور است. نور آفتاب پس از نفوذ در هواکره این سیاره و جذب شدن توسط سطح آن، بهصورت گرما از سطح بازتابیده میشود. عارضه زخممانند وسط عکس Valles Marineris است، درهای عظیم در امتداد استوای سیاره که بزرگترین دره در تمام منظومه شمسی محسوب میشود. این سیاره به طور رسمی در لیست کرات به حساب نمی آید ولی به عنوان یکی از ترسناکترین ستاره های منظومه شناخته میشود. تاکنون فقط دو فضاپیما از سیاره عطارد بازدید کردهاند.

منظومهٔ خورشیدی دارای هشت سیاره ( عطارد ، زهره ، زمین ، مریخ ، مشتری ، زحل ، اورانوس و نپتون ) و پنج سیاره کوتوله تاکنون شناختهشده ( سرس ، پلوتون ، هائومیا ، ماکیماکی و اریس ) است. رایس، نویسنده اصلی مقاله جدیدی که به زودی در مجله «The Planetary Science Journal» منتشر میشود، اظهار کرد: «امکان مشاهدۀ این سیاره دوردست بدون استفاده از این نوع روش وجود ندارد.

ما برای کشف اجرامی که تاکنون از دیدمان پنهان ماندهاند، از روشی تحت عنوان Shifting and stacking استفاده میکنیم. دوقمر دیگر با نمادهای 1980S25 و 1980S13 در یک آرایش سه مداری با تتیس (Tethys) پیوند خورده اند، یکی در موضع 60 درجه پیش از تتیس و دیگری در موضع 60 درجه پس از تتیس،آن را دنبال می کنند .این مواضع شبیه مواضع سیارکهای تروجان (Trojan) نسبت به سیاره مشتری آرایشهای پایدارند .چهار قمر دیگر در تصاویر حاصل از ویجر به طور غیر قطعی مشخص شده اند ، ولی ما به معرفی 17 قمر معرفی شده بسنده میکنیم.

با وجود تمام ابهامات و سختیهای موجود در مسیر، دانشمندان هنوز هم از مطالعه بر روی سیاره نهم پا پس نکشیدهاند و با اصرار و سماجت تمام به مطالعه و تحقیق منسجم درباره این سیاره میپردازند که شاید در نهایت بتوانند ویژگیها و موقعیت آن را پیدا کنند. هائومیا به سرعت در حال چرخش است و کوتاه ترین روز را در تمام سیاره های کوتوله دارد، تنها ۳٫۹ ساعت. دارد و هر روز آن معادل 16 ساعت زمین و هر سال آن معادل 165 سال زمین میباشد.

اما طبق تعریف اتحادیه بین المللی نجوم در سال ۲۰۰۶ در دسته سیارههای کوتوله قرار گرفت. تقریبا ۲۹ سال زمینی طول میکشد تا زحل مدار خورشید را کامل کند (سال زحل ) و محور چرخش زحل مانند زمین دارای انحراف است که باعث ایجاد فصل در این سیاره میشود؛ اما فصلهای زحل طولانیتر هستند و معمولا هر کدام نزدیک به هفت سال زمینی طول میکشند. بر طبق مشاهدات قبلی اعلام شده بود که کشف جدید با مشاهده حرکات اجرام در “کمربند کوپیر” انجام شده است که منطقهای در فضای بیرونی مدار نپتون است که انبوهی از اجرام فضایی در آن جای دارند.

گاز است به سبب حلقه هایی که اطراف آن را فرا گرفته اند، مشهور است. بازی The Escapists 2: Pocket Breakout را میتوان یک عنوان شبیه سازی استراتژیک نامید که در آن از المانهای ژانر بقا نیز بهره برداری شده است. طول زمان مشاهده هرصورت فلكي با بقيه متفاوت است. احتمال می رود که این سیاره در ابتدا به دور از ستاره اش با سطحی یخبندان تشکیل شده است و بعدها به سمت ستاره اش کشیده شده است. هر از گاهی، نور مسیر یک جرم متحرک از قبیل سیارک یا سیاره را آشکار میکند. جستجوی سیاره نهم (سیاره فرضی در منظومه شمسی) به یافتن نشانی از کمفروغترین باریکههای نور در یکی از تاریکترین بخشهای فضا ختم شده است.

این دانشمندان بر این باورند که این گونه موجودات فقط میتوانند از فضا نشأت گرفته باشند. دیدن این کمربندها فقط با تلسکوپ میسر است. پولوتون فقط جسمی کوچک از میان انبوهی از هزاران یافت شد. این موارد بپردازیم تا گره از سوال ذهن شما مخاطبین عزیز بگشاییم. رایس در ادامه افزود: «حتی اگر یکی از این اجرام کاندید واقعی باشد، میتواند به ما کمک کند تا از دینامیک خارج از منظومه شمسی و ویژگیهای احتمالی سیاره نهم سر در بیاوریم.

نیمقطر بزرگ عبارت است از فاصله سیاره با مرکز طولانیترین قطر مدار بیضویاش (شکل را ببینید). در سالهای اخیر، احتمال یافتن سیاره نهم در ورای مدار نپتون در میان اخترشناسان قوت گرفته و آنها به دنبال بررسی جدی این قضیه هستند. همچنین این سیاره دارای مشخصههای آتشفشانی دهانه مانندی است که به نظر میرسد به دلیل گرمای زیرین دستخوش تغییر میشوند. خون است.اما چرا مريخ داراي مقادير زيادي آهن است؟ آلودگي نوري يكي از مشكلات منجمان است.با نگاه عميق تر به اين مشكل اجتماعي در ميابيم اين آلودگي در زندگي انسانها و كليه جانداران اثرات منفي زيادي دارد.ميتوانيد ضمن آگاهي عمومي به مخاطبانتان روشهاي درست نورپردازي در زندگي فردي را آموزش دهيد.

در این راستا، تصاویر حاصل از تلسکوپهای فضایی را جابجا میکنیم؛ مثل حرکت دادن دوربین به هنگام گرفتن عکس در امتداد مجموعههای از پیش تعریف شده در مسیرهای اوربیتال بالقوه. به دست آورد. عکس های زیبای این سیاره را مدیون فضاپیمای وویجر هستیم. در این ماموریتها اولین تصویر از دو سیاره که به دور ستارهای شبیه به خورشید میچرخند، ثبت شده است. بر سطح آن به این رنگ درآمده است. اجرامی که در مسیر سیارات قرار می گیرند، جاروب می شوند؛ یعنی نیروی جاذبه آنها آنقدر قوی است که اجرام کوچک را به دور خود جمع می کند؛ دانشمندان بر عقیده اند دیموس و فوبوس دو قمر کوچک سیاره مریخ سیارک هایی می باشند که بر اثر گرانش مریخ تبدیل به قمر های آن شده اند.

برای نام سیاره مشتری چندین صورت نوشتاری وجود دارد. جوانی به نام کلایدتومبو کارلاول را در رصدخانهای که او بنا کرده بود دنبال کرد. و “گرگوری لافلین” اخترشناسان دانشگاه ییل با استفاده از روشی توانستند نور پراکنده را از هزاران تصویر تلسکوپ فضایی دریافت کرده و مسیرهای مداری اجرام ناشناس را مورد شناسایی قرار دهند. سطح دارای فرورفتگی و برآمدگی و همچنین جو رقیق آن شکل ظاهری این سیاره را به طرز باورنکردنی به ماه کره زمین شبیه کرده است. اگرچه بخش اعظم نور سیارههای موجود در منظومه شمسی به نور بازتاب شدۀ خورشید مربوط است، اما میزان نور بازتاب یافته سیارهای که در فاصلهای برابر با فاصله سیاره نهم از زمین قرار دارد، به شدت کاهش مییابد.

جرم آن باید ۵ الی تا ۱۰ برابر جرم زمین باشد، صدها برابر دورتر از خورشید باشد (نسبت به زمین) و فاصله آن با خورشید در مقایسه باید ۱۴ تا ۲۷ برابر فاصله خورشید از نپتون باشد. اولین بار توسط ستاره شناسان در سال ۱۸۰۱ کشف شد و در دسته سیارکها قرار گرفت و با قطر ۹۴۶ کیلومتر به عنوان بزرگترین سیارک شناخته میشد. کرهای است با قطر ۲،۳۷۶ کیلومتر که هر ۲۴۸ سال یک بار به دور خورشید میگردد؛ البته هر شبانه روز آن ۶٫۳۹ برابر شبانه روز زمینی است.

منظومهٔ شمسی ، منظومهٔ خورشیدی یا سامانهٔ خورشیدی منظومهای دربرگیرندهٔ یک ستاره به نام خورشید و شماری اجرام آسمانی دیگر است که در مدارهایی مستقیم یا غیرمستقیم پیرامون آن میگردند. اریس در فاصله میانگین ۶۸ واحد نجومی (یعنی ۶۸ برابر فاصله زمین تا خورشید) مدت۵۵۸ سال زمینی نیاز دارد تا یک دور کامل به گرد خورشید بگردد. 17 ساعت زمین و به دور خورشید 84 سال زمینی است. یک سال در این سیاره بسیار طولانی است، تقریبا 30 سال زمینی، و یک روز – 10.5 ساعت. هر 10 ساعت زمینی یک دور به دور خودش میچرخد. خورشید فاصله دارد و حول یک محور موازی میچرخد.

فاصله مدار سیاره نهم به دور خورشید به طور متوسط ٢٠ برابر دورتر از مدار نپتون، سیاره هشتم منظومه شمسی است. شعاع مداری آن به طور میانگین ۴۳٫۱ واحد نجومی است که برای تکمیل یک دور در مدار خودش نزدیک به ۲۸۴ سال زمینی به زمان نیاز دارد. شمسی است که به دور خورشید میگردد. مانایی منظومهٔ خورشیدی به مانایی خورشید وابسته است. عطارد نزدیک ترین سیاره به خورشید است و شباهت زیادی به کره ماه دارد. این سیاره کوتوله شکلی تخم مرغ مانند دارد که درازترین طول آن در حدود ۲۳۲۲ کیلومتر است. شبانه روز آن ۷٫۷ ساعت، و میانگین قطر آن ۱،۴۳۰ کیلومتر است.

داستان درباره سفر دانشمندان به مشتری به همراه کامپیوتر هال 9000 است. این کلاس جدید سیارات کوتوله نام گرفت و پلوتون که سیاره نهم و بلاتکلیف منظومه شمسی بود به همراه چهار عضو جدید دیگر به این دسته پیوستند. در ادامه با آیتیرسان همراه باشید. محققان با این کار موفق به کشف ۱۷ جرم بالقوه شدند. این سیاره احتمالی هنوز به طور مستقیم مشاهده نشده و محققان با مطالعه حرکت اجرام پراکنده در نقاط دور منظومه شمسی، و شبیهسازی کامپیوتری، به این نتیجه رسیدهاند که باید چنین سیارهای وجود داشته باشد.

مانند کیوان و مشتری، اورانوس هم یک سیاره گازی است با اندکی تفاوت. لافلین، نویسنده ارشد این مطالعۀ جدید و استاد اخترشناسی در دانشکده هنر و علوم بیان کرد: «این ناحیهای از فضاست که تقریباً بدون بررسی باقی مانده است. در همین راستا، آنان مدار خوشههای جرم کوچک و یخی در کمربند کویپر را مورد بررسی قرار دادهاند. بنده در حال حاضر مشغول همکاری تحقیقاتی با سونگهو وانگ فوق دکتری در دانشگاه ایندیانا هستم تا این ۱۷ جرم را بررسی کنیم.» روش مورد استفاده لافلین و رایس میتواند راه را برای بررسی اجرام خارج از منظومه شمسی در مقیاس بزرگتری هموار نماید.

دیدگاهتان را بنویسید