ممکن است عطارد پر از الماس باشد – اخبار لحظه ای تکنولوژی!

در این مطالعه میزان و درصد انتشار ماهیانه ترکیبات آلی فرار از 22 مخزن ذخیره در یک انبار نفت در ایران طی 12 ماه سال 2014 با استفاده از نرم افزارTANKs 4.0.9d به تفکیک نوع تلفات و برحسب نوع مخزن تعیین شده و سپس نحوه پخش و پراکنش این ترکیبات در منطقه مورد مطالعه با استفاده از مدل AERMOD مدل سازی و بررسی می گردد. از آنجایی که استفاده از موتور سرو (و یا استپ موتور) جهت کارهای دقیق و همچنین کاهش و به صفر رساندن تلرانس خطای حرکتی می باشد، گیربکس های خورشیدی با لقی کم برای استفاده در این سیستم ها که در انواع مختلف از نظر نوع طراحی دنده، از نظر جهت انتقال نیرو ( شفت مستقیم و نود درجه) و همچنین در نسبت های تبدیل مختلف (Ratio)، تولید و ارائه می گردند.

یعنی آن ها به تصور شئ هیچ چیز نمی افزایند. در تاریخ دوازدهم دسامبر 1994 ، هیچ چیز زیادی در اینجا رخ نداد. به عنوان مثال، در گزارۀ وجودی ”طلا وجود دارد“، مصداقِ موضوع و محمول در خارج فقط یک چیز است نه دو چیز. در حالی که در جو مریخ 95درصد دی اکسید کربن ، 3% نیتروژن ، 6% آرگون و فقط مقدار ناچیز اکسیژن و آب وجود دارد .

چنین فشاری فقط در عمق ۹۰۰ متری دریاهای زمین وجود دارد.باوجود فاصلهی نزدیکتر عطارد به خورشید، زهره داغترین سیارهی شناختهشده در منظومهی شمسی است که دمای میانگین سطح آن به ۴۶۵ درجهی سانتیگراد میرسد. مریخ بیشترین طوفانهای گرد و غبار در منظومه شمسی را دارد. آنها از ذرات گرد و غبار کوچک و بلوک های کامل یخ تشکیل شده اند که به دور یک مدار می چرخند. اگر مفهومِ ”الف “در ذهن من باشد، سپس در رابطه با ”الف “مفاهیم و ایده های جدیدی به نظر من برسد، چنین نخواهد بود که مفهوم ”الف “با تاثیر و تاثّر پذیرفتن به مفهوم دیگری، مثلاً ”ب“، تغییر می یابد.

در نهایت هم میفهمیم لیزری که قرار است به کمک آن قمر الپیس از بین برود در واقع چشم نابودگری است که در بازی اول کشته شده بود. در این بازی شخصیت اصلی به داخل یک سیاره غریبه میرود. در این مقاله از ارز تودی قصد داریم تا به بررسی بازی Alien Worlds و توکن TLMبپردازیم. لیکن بر مبنای تفسیری که در این مقاله ارائه خواهد شد، نشان داده میشود چرا همۀ گزارههای وجودی ترکیبی هستند. کانت بر این باور است که این مصداق، صرفاً توسط موضوعِ گزاره (یعنی ’طلا‘) نشان داده میشود، و نه توسط محمولِ گزاره (یعنی، ’وجود دارد‘)؛ چرا که به باور کانت، وجود، چیزی جز واقعیت خارجی اشیاء (در مثال ما طلا) نیست.

با توجه به این تفسیر، ادعای کانت این است که ’وجود دارد‘ محمول واقعی نیست. ’وجود دارد‘ محمولی تعیین کننده نیست و اگر محمولِ واقعی محمولی است که تعیین کننده باشد، در آن صورت ’وجود دارد‘ محمولِ واقعی نیست. برخی از این دهانه ها محل خروج مواد مذاب است که امروزه با سنگهای مذاب پر شده اند ومانند کوه های آتشفشانی هستند . سیاره ها نام خود را از واژه یونانی به معنی ولگرد گرفته اند و در طول آسمان شب، از میان حائل ثابت ستارگان عبور می کنند. در مؤیدالفضلا به معنی کوتاه شدن شب.

این دوکلمه معنای ترکیبی قوانین ستاره­شناسی را تشکیل می­دادند».(مدرس رضوی،1370، 416) در لغت­نامه­دهخدا نیز ذیل کلمه اسطرلاب آمده است:«واژه اسطرلاب به­صورت­های اُسطرلاب، اُصطرلاب، سُتُرلاب و صُلاب آورده شده که برای مشاهده وضع ستارگان و تعیین ارتفاع آن­ها در افق به­کار می­رفته­است».(دهخدا،1377، 2274) ابوریحان بیرونی در تعریف اسطرلاب می­نویسد:«اسطرلاب آلتی است که یونانیان را نامش اسطرلابون­ای آئینه نجوم – اسطربه معنی کوکب و لابون به معنی آیینه و معنای ترکیبی آن آیینه کوکب نماست. این سیارات به طور فیزیکی کشف و مشاهده نشده اند ولی براساس محاسبات علمی وجود آنها مفروض است. کیوان در میان سیارات منظومه شمسی سیاره ای با بیشترین قمر است.

تقابل کیوان هر ساله – تقریباً هر 378 روز – رخ می دهد و نتیجه می دهد که سیاره درخشان ترین حالت خود را نشان می دهد. 12. در مقاله ای که نگارنده در دست تهیه و انتشار دارد، به نقد و بررسی برخی از این تعابیر پرداخته و تلاش کرده است نشان دهد که غالب این تعابیر ناقص و نارسا و برخی از آن ها هم نادرست هستند. از مهمترین منابع انتشار بشر ساخت نیز می توان استفاده از حلال ها (نظیر تینر رنگ)، وسایل نقلیه موتوری و صنعت نفت برشمرد. این مطالعه به منظور برآورد انتشار ترکیبات آلی فرار از مخازن ذخیره سوخت یکی از انبارهای نفت و مدل سازی پراکنش آنها انجام شده است.

منابع انتشار ترکیبات آلی فرار، به دو گروه طبیعی و انسان ساخت تقسیم بندی می شوند. به منظور برآورد میزان انتشار ترکیبات آلی فرار با استفاده از مدل تانک، از نرم افزار TANKs 4.6.9d استفاده گردید. در سال ۱۹۹۶ در موت کانینگهام روشها و نرم افزارهای موجود را برای محاسبه میزان انتشار ترکیبات آلی فرار در زمینه های مختلف صنعتی را مورد بررسی قرار داده و نرم افزار TANKS را که برای مخازن ذخیره ای طراحی شده دقیق و نتایج آن را قابل استناد می داند به طوری که نیاز برای اندازه گیری و پایش را از بین می برد(4).

در سال ۲۰۰۴ مطالعه ای موردی بر روی شهر دارالسلام تانزانیا انجام گرفت که در این تحقیق با استفاده از نرم افزار TANKS، میزان انتشار ترکیبات آلی فرار از مخازن ذخیره مایعات آلی ۸ شرکت مختلف تعیین و با مدل کالپف، نحوه پراکنش و سپس تحلیل خطر این آلاینده در منطقه مشخص شد(4). دمای یک روز آفتابی در این سیاره .228 درجه است، که حتی نمی توان میزان برودت را متصور شد. به عنوان مثال، (گ2) را در نظر بگیرید: x”ی وجود دارد به طوری که x طلا است، عدد اتمی x، 79 است و x زرد رنگ نیست.

بنابراین همیشه یکطرف ماه از دید ناظر زمینی پنهان است با عنوان “سمت دور ماه” شناخته میشود. به مسیر حرکت سیّاره ها و دیگر اجرام به دور خورشید در منظومه شمسی مدار گفته می شود. هنگامی که مسنجر در مارس 2011 در مدار قرار گرفت به عنوان اولین فضاپیمایی که به دور عطارد چرخید، شناخته شد. در این مطالعه با فرض مسطح بودن زمین و در محدوده ای با وسعت ۲۵ ×۲۵ کیلومتر مربع و با فاصلة شبکه مدل سازی ۱ کیلومتر انجام گرفت(2). در سال ۲۰۰۶ غلظت آلاینده سیانید هیدروژن حاصل از فرایند جداسازی طلا از سنگ معدن آن، در معدن طلا در شهر کلرادو با دو مدل ISCST3 و AERMOD تعیین و با مقادیر اندازه گیری شده در ایستگاههای پایش مقایسه شد(8).

همچنین در یک مطالعه، انتشار آلاینده های ناشی از کارخانه آسفالت و دستگاه سنگ شکن پروژه راهسازی با استفاده از مدل AERMOD مدل سازی شد(10). در سال ۲۰۰۷ در قالب مطالعه ای موردی، آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون (PM10) در شهر پونا هندوستان مدل سازی شد که در آن، مشخصه های هواشناسی مورد نیاز AERMOD به کمک مدل WRF محاسبه گردید. دوربین سوژه های کم نور (Faint Object Camera) دستگاه تله فوتو (مخابره عکس) هابل بود. اگر چنین نمی بود مفهوم ”الف“ دیگر در ذهن من وجود نمی داشت و قادر نبودم علاوه برمفهوم ”ب“و در صورت عدمِ فراموشی به ”الف “ نیز بیندیشیم.

دیدگاهتان را بنویسید