قمرهای سیارات بی ستاره می توانند آب و حیات داشته باشند

شارون با قطری برابر با بیش از نصف قطر پلوتون، بیشتر شبیه یک جفت برای پلوتو است تا یک قمر. باوجود این، بسیار نورانی تر از پلوتون است. قبل از این، بارها نشریه های امریکایی، با افتخار از پیوستن کارگردان ها و بازیگران هالیوودی به فرقه کابالا حرف زده بودند. انسانها همواره توجه خاصی به همسایهی نزدیک خود داشتهاند، احتمالا اجداد ما در هزاران سال قبل همچون ما، مجذوب سیاره سرخ بودند. آب در آن يافت مي شود و هر 2 سال يک بار به دور خورشيد مي گردد. ضرباهنگ تند داستانهای قبلی، این بار حول یک هزارتوی معماوار تنیده شده؛ «هرژه» آشکارا از جذابیتهای داستانهای پلیسی و معمایی استفاده کرده و به آن وجهی ماجرایی بخشیده است.

سم ورثینگتون نیز بار دیگر در نقش جیک سالی که حالا دیگر کاملاً به یکی از اعضای گونه ناویها تبدیل شده، بازی خواهد کرد. وی افزود: اریس دورترین سیاره کوتوله از خورشید است که نسبت به بقیه سیارکها در منظومه شمسی جرم بیشتری دارد و در واقع بزرگترین شیء آسمانی غیر سیارهای است که به دور خورشید حرکت میکند. به عبارت دیگر، اریس بزرگترین شیء آسمانی غیرسیارهای است که به دور خورشید حرکت میکند. اریس نسبتا درخشان است و به همین سبب پیشتر تصور میشد که بزرگترین شیء غیرسیارهای منظومه شمسی است.

مشتری پنجمین سیاره در منظومه ی شمسی است.مشتری یک سیاره ی بسیار بزرگ است و بزرگترین سیاره منظومه ی شمسی است به طوریکه مجموع همه ی سیارات از حجم مشتری کمتر است.مشتری تعداد زیادی قمر و حلقه ای کم رنگ دارد. اما با اینحال، اریس یکی از بزرگترین اجرام سماوی کمربند سیارکی است؛ طوری که همه سیارکها و دیگر اجرام کمربند سیارکی را میتوان درون اریس جای داد. دنبالهدارهای دورهای نیز شامل دنبالهدارهای بلند مدت (بسیار بیشتر از ۲۰۰ سال) و کوتاه مدت است که به ترتیب از ابر اورت و کمربند کویپر سرچشمه میگیرند.

دانشمندان گمان میکنند که بیش از ۲۰۰ سیاره کوتوله میتواند در منظومه شمسی و بالاخص در کمربند کویپر (Kuiper Belt) وجود داشته باشد. بااینحال بحث پیرامون سیارات کوتوله به ویژه در مورد پلوتو کماکان داغ است. وقتی در سال ۲۰۱۵ کاوشگر نیو هورایزنز (New Horizons) ناسا از کنار پلوتو گذشت، این بحث مجددا بهنقل محافل علمی بدل شد. کشف اریس بحث علمی مهمی را سبب شد که سرانجام آن ایجاد دستهبندی جدیدی با نام سیارات کوتوله بود. اریس و قمر کوچکش دیسنومیا درست همان اجرامی هستند که با کشف آنها در تابستان سال گذشته بحثهای زیادی میان سیاره شناسان در مورد تعیین سیارات منظومه شمسی به وجود آمد.

تقریباً در همان زمان که اریس در آسمان قرار دارد، نزدیکترین فاصله خود را نسبت به زمین دارد که به آن حضیض زمینی گفته میشود و باعث میشود در درخشانترین حالت خود ظاهر شود. درحالحاضر معروفترین سیاره کوتوله منظومه شمسی پلوتون یا همان پلوتو (Pluto) است. اریس (Eris) حجیمترین سیاره کوتولهای است که تاکنون کشف شده است. اما پس از آن، با کشف اجرام دیگری با اندازههای مشابه، انجمن جهانی اخترشناسی (IAU) این نام را برداشت و هماکنون، اریس همانند پلوتون یک سیاره کوتوله شمرده میشود.

به گزارش خبرگزاری مهر، خرده سیاره “اریس” در سال 2005 کشف شد و اولین اندازه گیریها قطر این خرده سیاره را 2 هزار و 400 کیلومتر ارزیابی کرد و بنابراین اعلام شد که “اریس” 5 درصد بزرگتری از سیاره پلوتون با قطر 2 هزار و 340 کیلومتر است. براساس گزارش نیچر، اکنون برپایه تازه ترین اندازه گیریهایی که با دو تلسکوپ شیلی و رصدخانه پاریس انجام شده است به نظر می رسد که “پلوتون” بزرگتر از “اریس” است.

این رصدخانه های فضایی در پی ردیابی آثار گازهای جوی مانند متان و حتی نشانگرهای کلوروفیل، رنگدانه های گیاهان زمینی که نقشی حیاتی در فتوسنتر بازی می کنند، برخواهند آمد. کارشناس تیم علمی رصدخانه لارستان اضافه کرد: با این حال در واقعیت اریس بسیار دورتر از زمین، با فاصله متوسط ۶۷.۹۷ برابر فاصله زمین و خورشید در منظومه شمسی میچرخد؛ بنابراین درخشندگی این سیارک در موقعیت مقابله و مقارنه خورشیدی چندان متغیر نیست. آیا در مریخ موضوعاتی وجود دارد که باید سری بمانند؟ پلوتو را دیگر نمیتوان در میان اجرام بزرگ منظومه شمسی به عنوان سیاره نهم به حساب آورد، بهجایش این جرم نسبتا کوچک را باید در زمره اجرامی دانست که نام سیاره کوتوله را یدک میکشند.

حتی وقتی اریس در نزدیکترین فاصله خود نسبت به زمین نیز قرار دارد، نمیتوان آن را بیشتر از یک نقطه نورانی ستاره مانند از طریق تلسکوپ تشخیص داد. در این مورد، پلوتون به خورشید نزدیکتر و در دورترین نقطه در فاصله 7.3 میلیارد کیلومتری و در نزدیکترین نقطه در فاصله 4.5 میلیارد کیلومتری از خورشید قرار دارد. در واقع این فکر که فضا یک خلأ کامله، غلطه و مواد محیط میانسیاره ای تو فضا وجود داره. در واقع از درست بودن مقدمات استدلال استقرایی نمی­توان لزوماً به درستی نتیجه رسید. هرچند اریس کوچکتر از پلوتون است اما در واقع کم و بیش دوقلوی پلوتون است.

جنگ او با ورتره، دیو خشکی و خشکسالی، که آبها را در آسمان نگهداشته بود، در وداها و ادبیات ودایی معروف است. در همین رابطه بخوانید: آسمان در سیارات مختلف چگونه است؟ آلن استرن (Alan Stern)، محقق اصلی ماموریت نیو هورایزنز، در سال ۲۰۱۱ عنوان کرد: «در هیچ مقوله علمی دیگری تاکنون با بحثی در این اندازه مضحک مواجه نبودم. سیاره کوتوله به جرمی آسمانی گفته میشود که فاقد اندازه کافی برای سیاره بودن است و در عین حال آنقدر هم کوچک نیست که رده اجرام کوچکی مثل دنبالهدارها گنجانده شود.

در هفت پیکر نورانیت وجود پیامبر (ص) به مدد دو عنصر دیگر برجسته میشود؛ ستارهها و رنگ آنها. آیا بر روی مریخ حیات وجود دارد؟ ویکیپدیا در تعریف سیاره کوتوله مینویسد؛ این تعبیر خاصی است که اتحادیه بینالمللی اخترشناسی (International Astronomical Union) که مرجع رسمی برای نوآوردن زبانزدها و واژههای مربوط به اخترشناسی است به جرمی آسمانی اطلاق کرده که در منظومه شمسی دارای ۴ ویژگی است؛ در مداری مشخص به دور خورشید بچرخد؛ آنقدر جرم دارد که باعث میشود خودگرانی آن بر نیروهای جسم صلب غلبه کرده و جسمی را با تعادل هیدرواستاتیک (تقریبا گِرد) به وجود آورد؛ تمام مسیر (مدار) پیمایش خود را از اجرام ریز و درشت جارو نکرده باشد (آنها را جذب و یا دفع نکرده است)؛ قمر و یا یک سیاره نباشد.

مشخصات سیاره کوتوله اریس (Eris): اریس دورترین سیاره کوتوله از خورشید است و از هر سیاره کوتوله دیگری در منظومه شمسی جرم بیشتری دارد. همچنین بر اساس رصدهای صورت گرفته در سال ۲۰۱۷، جرم دیدی (DeeDee) را نیز میتوان به عنوان سیاره کوتوله در نظر گرفت. سر انجام با بررسی اسم جدید توسط کمیته نامگذاری اجرام منظومه شمسی نام اریس پذیرفته شد و از این به بعد زینا که در کاتالوگهای تخصصی سیاره شناسان با کد 136199 شناخته می شد در رسانه های عمومی با اسم اریس معرفی می شود.

ما در دنیای علم، هرچیزی را به توجه به ویژگیهایش نامگذاری میکنیم، نه بر اساس چیزهای موجود در پیرامون آن.» اما سوالی که به این زودیها قابل پاسخگویی نخواهد بود این است که آیا یک سیارات کوتوله گونهای کاملا مجزا از سیارات هستند یا میتوان آنها را همراه با سیارات طبقهبندی کرد؟ یک رودخانه، بدون توجه به اینکه آیا در کنار آن یک رودخانه دیگر نیز وجود دارد یا خیر، یک رودخانه است. از وی نقل شده است که: طالع بینی از گدایی بهتر است. وی تصریح کرد: اریس در وضعیت مقابله در فاصله ۹۴.۹۱ AU نسبت به خورشید قرار میگیرد و به حداکثر روشنایی ۱۸.۷ میرسد.

در داستانها، فیلمها و کارتونها، تنها جایی که جاندارانی از آن گاه به زمین یورش بردهاند، گاه مردم زمین را ربودهاند، گاه دستِ دوستی به سوی زمینیان دراز کردهاند، همیشه سیارهِ بهرام بوده است. مدت زمان حرکت انتقالی اریس به دور خورشید حدوداً ۵۶۰ سال زمینی است. وقتی جرمی در آسمان مقابل خورشید قرار دارد، بدین معنا است که در زمان غروب خورشید طلوع میکند و در زمان طلوع خورشید غروب میکند. در ادامه، اطلاعات و مشخصات بیشتری درباره سیاره کوتوله اریس بیان میشود. 1. OTS 44: سیاره قاتل! اما داستان سرنوشت این سیاره کوتوله به همین جا ختم نمی شود.

اما ممکن است تفاوت میان یک سیاره و یک سیاره کوتوله چندان هم مشخص نباشد. در سال ۲۰۱۴، اتحادیه بینالمللی ستاره شناسان، اجرام پلوتو، اریس (Eris)، سرس (Ceres)، هائومیا (Haumia) و ماکهماکه (Makemake) را به عنوان سیاره کوتوله قلمداد کردند. سال ۲۰۱۹ ناسا اعلام کرد به عنوان بخشی از “برنامه دیسکاوری”(Discovery Program)، چهار ماموریت که دانشمندان در حال کار بر روی آن هستند را انتخاب کرده است و قصد دارد تا سال آینده یک الی دو مورد از چهار ماموریت مذکور را به عنوان ماموریت رسمی انتخاب کند که حال آن دو ماموریت انتخاب شده است.

دیدگاهتان را بنویسید