عکس + آدرس و هر آنچه پیش از رفتن باید بدانید – کجارو

اگر چه برای بررسی این نظرات راویان آنها هیچگونه دلیل و اثباتی ارائه ندادهاند اما حاوی نکات بسیار جالبی هستند که به جز نظریه نخست (یعنی دگرگونی واژه کاسی به مرور زمان) در مابقی نظرات با نظریهای که اخیراً محققان ارائه دادهاند میتوان وجوه مشترکی مشاهده کرد. در بخش میان کوه بررسیهای علمی و باستانشناسی انجام نگردیده ولی از انواع گورهای به جا مانده که به هنگام کشیدن جاده خاکی اتومبیل رو یا حفاریهای اتفاقی ظاهر شدهاند، نشانهها و آثاری از زمان اشکانیان مشاهده شده است.

برای دسترسی به کوه بابا کوهی از دروازه قرآن بهسمت بلوار جمهوری بروید. در پی فوران آتشفشان بزرگ از کوه «نیراگونگو» در کشور آفریقایی در کنگو، ساکنان شهر «گوما» مجبور به ترک خانههای خود شدند. باید یادآور شد که این همان راهی است که پدران قوم کنونی لُر که به نام کاسی شهرت داشتند، آنتی گون سردار اسکندر را هنگام گذر و انتقال غنایمی که از شوش به یغما برده بود و میخواست آنها را به هگمتانه یا همدان برساند، او را در گذرگاه کیالان محاصره کرده و شکست دادند (ن ک: ایران باستان، مشیرالدوله ج ۳ از ص ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲) و البته غنایم را نیز پس گرفتند.

باید اضافه کرد که آنها از نوع سر دراز هستند و صورت بیضی شکل و قیافه منظم دارند و همه خصوصیات آنها با خصوصیات افراد ساکن حوالی مدیترانه تطبیق میکند». این دسته از داوطلبان در صورت یافتن رشته محل مورد نظر در میان لیست رشته های پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی کاردانی دانشگاه علمی کاربردی کوهدشت 1 ۱۴۰۱ می توانند برای نام نویسی خود اقدام کنند. همانگونه که ساکنان سرزمینهای لُرنشین از پیشقدمان انقلاب ده نشینی و کشاورزی بودهاند به همین نحو سهم به سزایی در پیدایش تمدن و زندگی شهرنشینی داشتهاند چنانکه عیلامیان ساکنان باستانی استانهای لُرستان، ایلام، خوزستان، بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد و قسمتی از فارس دارای تمدن درخشانی بودهاند که سابقه آن حدود پنج هزار سال است.

گروهی از معمرین ایل بر اساس روایات محلی سفر شاهزاده احمد (احمد بن موسی کاظم) به لُرستان بر این باورند که ساکیها به همراه این امامزاده از حدود بلخ به درون ایران وارد و بعد در لُرستان ساکن شدهاند. لاریجانی یک بار به زیارت مکه مشرف شده و در بسیاری از منابع از جمله «مأثر و الآثار» با عنوان حاج سیدرضی لاریجانی نامیده شده است. نام «سازند شمشک» از دهکده و معدن شمشک در شمال شرق تهران گرفته شده است و سن آن به زمان «رتو- الیاس» (در ژوراسیک) مربوط است. حال که میتوانیم با احتمال بسیار قوی قبول کنیم که ایشان بازماندگان نسل و نژادی ممتازند، پس احتیاجی به این گفتارنیست که بعضی از نویسندگان اصل آنها را از ناحیه باکتریا (بلخ) پنداشتهاند و همین قدر کافی است که اعتراف کنیم آنها از نسل و نسب ایرانیاند و از قرنها پیش در این نواحی کوهستانی خویش زیستهاند».

گذشته از آن تقریبا هر سه سال یک بار، یکی از ماه های سال به جای اینکه یک ماه کامل به خود ببیند، برای بار دوم نیز شاهد ماه کامل دیگری است که در انگلیسی به آن a full blue moon گفته می شود. دیگر اینکه واژه «پهلی» منسوب به پهله یا پهلوی که در تعرب، به فیلی تبدیل شده است. پهله نام بخش مهمی از شمال باختری تا جنوب خاوری ایران بود که از زمان اشکانیان، پهله نام گرفت و زبان و زبان مردم آن پهلوی بود.

رالینسون مینویسد: زبان آنها از فارسی قدیم گرفته شده است که با پهلوی زبان ساسانی تجانس، ولی از جهاتی با آن تفاوت دارد. ظاهراً از ریشه و شاخه کردها که همسایه شمالیاند به نظر میرسند، زبان آنها که لغت و لهجه ایرانی است در زبان کردی چندان متفاوت نیست. بالاگریوه از دیرباز محل سکونت قدیمترین شعب لُرکوچک بوده و شهر باستانی لور نیز در جنوب این منطقه قرار داشته است.

کوتل های مهم کوه بابا به سوی شرق عبارت است از؟ » گفتند: «رسول خدا (ص) کشته شد.» پرسید: «پس بعد از حیات رسول خدا (ص) زندگى را مى خواهید چه کنید جا دارد شما هم در همان راهى که رسول خدا (ص) در آن راه کشته شد بمیرید.» آن گاه رو کرد به دشمن، و آن قدر شمشیر زد تا کشته شد. این همان راه میان شوش و همدان است که به دلیل اهمیت نظامی و ارتباطی، داریوش هخامنشی هر سال هدایایی به سران کاسیها میداد تا امنیت آن را عهده دار شوند. کوه آرارات کوچک برای دولت ترکیه، جهت سرکوب کردها و نیز تسلط بر آذربایجان، اهمیت راهبردی داشت.

در زمان شاه عباس اول، در همین مسیر (راه خرم آباد به دزفول) به فاصله هریک منزل راه (یا پنج فرسنگ در روز) یک قلعه و یا کاروانسرا ساخته شده که اینک نیز آثار آن موجود است این راه حتی در زمان پادشاهی رضا شاه پهلوی و پیش از ایجاد راه اتومبیل رو کنونی، اهمیت داشته است. در سال ۱۸۹۹ درباره نژادهای جنوب غربی آسیا مینویسد: «فلات بزرگ ایران دارایی خصوصیات جغرافیایی برجسته نیست و در نتیجه در بین مردم ایران انواع مختلف نژادی باهم مخلوط شده، معهذا سه نوع تأثیر مشخص نژادی در کار بوده که از ایرانیان خالص نوعهای فرعی متنوع به وجود آورده است نوع ایرانی خالص فقط در دو ناحیه محدود پیدا میشود.

فقط در داخل آن مختصری رسوبات آهکی دوران دوم (ژوراسیک و کرتاسه) به صورت گسلی دیده می شود (حوزۀ 87 تا 93 طرح جامع مقدماتی). آنها پیش از آنکه در شکل یک حزب راستین به تبلیغ و بسیج حمایت مردم بپردازند، همچون کلوبهایی که فقط مانند جاده یک طرفه فراخوان می دهند و مردم از چگونگی تصمیم گیری آنها هرگز اطلاع نمی یابند عمل می کنند. برای تعیین جهت شمال و جنوب جغرافیایی در شب طبق مراحل زیر عمل کنید. ۳- پس از حضور عربها در ایران، یکی از روشهای زیان بار فرهنگی که اعمال کردند وگاه برخی از ایرانیان با تفاخر به دانستن زبان عربی آنان را همراهی کردند، تعرب یا عربی گردانی نامهای جغرافیایی و نام اشخاص و طوایف بود.

برخی باستانشناسان بر این باور هستند که ساخت فرهاد تراش به دوره داریوش اول باز میگردد. کافی شاپ کوه صفه اصفهان را علاوه بر رستوران میتوانید در سالن بولینگ یا شهر بازی نیز بیابید. بالاگریوه (balageriva) بخش گستردهای از لُرستان پیشکوه است که از شمال به دشت کره گه و دره خرم آباد و از جنوب به دامنههای کوه کور (kavar) در امتداد رود صیمره تا چین زال و قیل او (ghilow) و از خاور به رود سزار یا دز و از باختر به رود کشکو (kashko) محدود شده است. 6 – رود علیشنگ والینگار : از قسمت جنوب شرق هندوکش سر چشمه گرفته و به طرف جنوب به حرکت خود ادامه میدهد و نورستان را آبیاری میکند.

لگامها مخصوصا لگام ازبکی بسیار زیبا است و اسبان رابهتر از اسبان انگلیسی جلوه گرمی سازد. دراینمیان، تنها چیزی که کریستین به آن فکر میکند این است که همراهبا همکارش با بازی کریس ون هوتن، انتقامِ قتلِ همکارشان را بگیرند. برای نمونه در اواخر دههٔ ۱۹۵۰ میلادی که گروهی از مردم مستچا از بالا آب زرافشان به دشتهای واقع در گوشهٔ شمال غربی تاجیکستان کوچانیده شدند، نام مستچا را با خود به آنجا بردند. این آیات حاوی هدایت این اصحاب از سوی خداوند، ایمان و کشمکش آنان با کافران، پناهبردن به غار، معجزه زندهماندنشان به یاری خدا، بیداری مجددشان و برخورد با مردم، روشنشدن حقیقت و بیان جدالی که کافران با پیامبر(ص) در این مسئله داشتند، اشاره دارد.

در یک دهه گذشته برخی نویسندگان و پژوهشگران در آثار خود نظریهای بر دلالت رابطه ایل ساکی و قوم باستانی سکاها ارائه نمودند که حاوی تحقیقات بسیار ارزشمندی میباشند. برخی معتقدند که ترکیب حروف واژه ساکی دگرگون شده واژه قوم باستانی کاسی میباشد. پوست آنها سفید و قامت آنها باریک و خوش ترکیب است و وقتی با ترکمنها و تاتارها مقایسه میشوند این خصوصیات جلوهی بیشتری دارد. لُرد کرزن انگلیسی نیز مطالبی به شرح زیر بیان داشته است: «این موضوع که لُرها از چه قوم و طایفهای بودهاند و از کجا آمدهاند از رازهای باز نشده تاریخ بوده است و خواهد بود… آیا ایشان جزو نزکها هستند؟ آیا اصل و ریشه ایرانی دارند؟ آیا ازنژاد سامیاند؟ این سه فرض طرفدارانی سرسخت داشته است.

با این تعاریف میتوان دریافت که لُرها قومی ایرانی تبارند که توانستهاند در طول قرنها بسیاری از آداب و سنن باستانی و ویژگیهای منحصر اجتماعی خود را حفظ کنند. گاهی هم که اومی آید تا پشت پنجره، می بینم که خانهء ذهنم پراست ازاضطراب ، خانه همه اش پراگنده است وغبارآگین ،چنین است که گاهی پنجره گشوده نمی شود وگاهی هم نمی توانم ازشرم او را به چنین خانه یی بی سروسامانی فراخوانم. به طور کلی بازماندههای فرهنگی جوامع پیش از تاریخ در لُرستان بیانگر آن است که این جوامع به تدریج مراحل تکامل فرهنگی از جمله پارینه سنگی، میانه سنگی، نوسنگی و شهرنشینی را پشت سر گذاشتهاند.

کردار مغایر با دین و همکاری ذلت آور با بیگانگان و دولت های استعماری‚ از شاه چهره ای کریه و خائن در افکار جامعه ساخته بود. لایه سوم لباس برای محافظت در برابر رطوبت هوا، باد، باران، سرما و هوای طوفانی است که برای این منظور کاپشن و شلوار و دستکش گورتکس و یک بادگیر سبک مناسب خواهد بود. این غار عمیقترین غار آسیا است و به علت شیب و چاههای عمیق و سختی صعود به عنوان «اورست» غارهای جهان مشهور شده است. در این حال، جوانان به خوابی عمیق فرو رفتند.

دریای کوکچه نیز در یک تنگن او در عمق جریان دارد. طویلترین رودخانه آفریقا نایل Nile دارای 6690 کیلومتر وسعت در کاگرا قرار دارد. در نتیجه واژه لور یا لُر و لورستان یا لُرستان نیز از اینجا مایه و شکل گرفته است و نیز واژه لور در زبان لُری به معنای زمین هموار و دشت و یا راهی که به هدف و مقصد مستقیم است میباشد. يعني حرف مخلوقي مجلاي وصفی از اوصاف الهي است، در حقيقت به تجلّي وصف خود سوگند ياد کرده است؛ اما غير خدا حق ندارد به غير خدا سوگند ياد کند.

دیدگاهتان را بنویسید