عوامل برکت در زندگی از نگاه امام رضا(علیه السلام)

طول جاده جنگلی از روستای چالکش تا بالابند حدود ۷ کیلومتر است. زیرساختهای عمده در این روستا شامل جاده آسفالته، آب لوله کشی، برق، تلفن و مدرسه ابتدایی و مسجد است که در حدود ده سال میباشد که کارخانهٔ چای طلای سبز بالابند ساخته شدهاست که این سبب حل بسیاری از مشکلات مردم گشته . روستای بالابند در جنوب غربی شهرستان تنکابن و در مرز جغرافیایی شهرستان رامسر قرار دارد.که به همراه تنکابن ورامسر به گیلکی سخن می گویند.این روستا در ارتفاعات میان بند جنگلهای زیبای شمال قرار داشته و ارتفاع ار سطح دریا از حدود ۵۰۰ متر تا ۸۰۰ متری میباشد.

۱ ـ این لوح مخطوط چوبی از جنس همان پاره تختههای مربوط به کاوشهای قبلی، و کُلاًّ متعلّق به کشتی نوح بوده است؛ منتهی لوح مزبور مثل سائر تختهها آنقدرها پوسیده نشده، و طوری سالم مانده که خواندن خطهای آن به آسانی امکان پذیر میباشد. توساکله، روستایی است از روستاهای تنکابن از توابع بخش خرم آباد که در استان مازندران واقع شده است. استخرسر، روستایی است از روستاهای تنکابن از توابع بخش خرم آباد که در استان مازندران واقع شده است. پس از مسجد، مدرسه عمروبن جموح قرار گرفته است. این روستا در دهستان بلده شرقی قرار دارد و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۱۷۵ نفر بودهاست.

این روستا در دهستان بلده شرقی قرار دارد و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۴۱۹ نفر بودهاست. این روستا در دهستان بلده شرقی قرار دارد و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۲۳۳ نفر بودهاست. این روستا در دهستان دوهزار قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۶۸ نفر بودهاست. این روستا در دهستان گلیجان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۳۲۲ نفر بودهاست. این روستا در دهستان بلده شرقی قرار دارد و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۷۰۶ نفر بودهاست.

این روستا در دهستان بلده قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۴۸۸ نفر بودهاست. این روستا در دهستان بلده شرقی قرار دارد و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال۱۳۹۵، جمعیت آن۳۷۷ نفر بودهاست. این روستا در دهستان تمشکل قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۳۱۷ نفر بودهاست. این روستا در دهستان میرشمسالدین قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۳۶۳ نفر بودهاست.

این روستا در دهستان گلیجان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۸۶۳ نفر بودهاست. این روستا در دهستان میاندامان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۲۲۵ نفر بوده است. این روستا در دهستان میاندامان قرار دارد و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۲۸۰ نفر بودهاست. این روستا در دهستان گلیجان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۲۶۶ نفر بودهاست.

این روستا در دهستان گلیجان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۳۸۱ نفر بودهاست. این روستا در دهستان گلیجان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۱۸۲ نفر بودهاست. همچنین در لغتنامه دهخدا آمدهاست که بالابند دهی است از دهستان گلیجان شهسوار که در هزارگزی جنوب باختری شهسوار واقع است. در گذشته شغل عمده مردم این روستا دامداری بوده ولی از حدود ۵۰ سال پیش چایکاری در این روستا شروع شده و امروزه شغل اکثر مردم این روستا چایکاری است.

بلندترین قلهای که در رشته کوه البرز وجود دارد، قله دماوند است. این بار در نشاط آوران کوله کوهنوردی خود را بستهایم و دل به کوهستانهای البرز زدهایم. دیوار وز شاعری خوش قریحه و زنده دل و معاصر با عضدالدوله دیلمی بوده است . معنای واقعی گردش در طبیعت این است که برای صرف غذا، استراحت یا کمپ زدن در دل طبیعت اقدام کنیم، نه این که در یک مکان مصنوعی با غذاهایی که در سالم بودن آنها تردید است و با دود قلیان به اصطلاح طبیعت گردی کنیم یا به خیال خودمان به طبیعت رفتهایم و هوایی عوض کرده ایم.

کاشیهای به کار رفته در آن طراحی دقیق و زیبایی دارند ولی در حال تخریبند، مانند حمام قدیمی بالااشتوج که تقریباً خراب شدهاست.این روستا در دهستان دوهزار قرار دارد و جمعیت آن براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ برابر با ۱۳۸ نفر بوده است. این روستا در دهستان دوهزار قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۲۵۸ نفر بودهاست. این روستا در دهستان گلیجان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۲۲۰ نفر بودهاست. این روستا در دهستان کترا قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیّت آن ۶۷۷ نفر بودهاست.

روی تصویر این نقش برجسته میتوانید شاهنشاه مهرداد دوم را بههمراه ۴ نفر از ساتراپهای محلی تماشا کنید. بعد از آن یک دوره آرامش حاکم شد که در این هنگام طبقات آگلومرا تشکیل شدند و سپس انفجار عظیمی در 2 کیلومتری قله فعلی، چاله فرسایشی را پدید آورد و خاکستر این انفجار، منجر به پوشانده شدن گدازه های قبلی شد. دره سرسبز دو هزار در ارتفاعات البرز و در جنوب شهر تنکابن، شرایط طبیعی ویژهای را پدید آورده است. در یشت دهم (بند 12- 13) یعنی مهر یشت از «مهر» چنین توصیف شده: «او نخستین خدای مافوق الطبیعه (مینوئی) است که پیشاپیش خورشید نامیرای تیز اسپ از این سر به آن سر هرا یعنی البرز میرسد.

روستای کوهستانی برسه در ارتفاع ۱۳۷۰ متری از سطح دریا قرار گرفته است و از شمال به جنگل، از شرق به روستای گلستان محله، از جنوب به روستای پلطداربنِ امامزاده قاسم و از غرب به روستای چاره سر محدود میشود. دختر هیچ چاره ای برای گریز از غار خرس نداشت ، زیرا وقتی خرس بیرون می رفت سنگ بزرگی بر دهانه ی ان می گذاشت .پس از سالها انها صاحب دو فرزند شدند اما هیچ گاه فکر فرار از سر دختر دور نشد . اغوزکله، روستایی است از روستاهای تنکابن از توابع بخش خرم آباد که در استان مازندران واقع شده است.

پسکلایه بزرگ، روستایی است از روستاهای تنکابن از توابع بخش خرم آباد که در استان مازندران واقع شده است. 2- خاواک: از حوالی قریب سرچشمه رودخانه پنجشیر به طرف شمال دره ئی جدا شده که منتهی به کوتل معروف خاواک میشود. به گزارش گروه دیگر رسانههای خبرگزاری فارس، عصر روز گذشته خبرنگاران خبرگزاری تسنیم و روزنامه فرهیختگان برای روایت آنچه در پنجشیر میگذرد، به سمت این شهر حرکت کردند. زاگرس حاصل برخورد صفحه عربستان با خرد قاره ایران است و به علت ادامه سپر عربستان به سمت شمال شرق (عمود بر روند زاگرس) به سه ناحیه تقسیم می شود. به دنبال تخریب آثار و مشاهد اسلامی در عربستان سعودی، دهانه غاز ثنایا در شمال مدینه منوره، جایی که پیامبر(ص) پس از زخم برداشتن در جنگ احد به آن جا رفت، مسدود شد.

دیدگاهتان را بنویسید