علت به وجود آمدن کوه های آتشفشانی – هوشمند نیوز

بنابر نياز های سياسی و اجتماعی به وجود می آيد و پس از پايان کار، خود به خود منحل می گردد. عینی این شعر را ستودو به توصیه او در نثر هم قابلیت خود را آزمود. این تحقیقات را پرفسور کارلتون کوون انجام داده است. نتیجه اولیه این جنگ، شکست مشرکان بود؛ اما گروهی از تیراندازان که پیامبر(ص) آنان را به فرماندهی عبدالله بن جبیر بر کوه عینین در سمت چپ کوه احد قرار داده بود، به گمان پیروزی، کوه را ترک کردند. پس از پادشاه شدن امان الله و استقلال افغانستان، نخستين جرگه بزرگ، که مرکب از اعضای شورای دولت و نماينده گان مردم کابل و اطراف آن، ننگرهار، لغمان و کنر بود، در زمستان 1301 در جلال آباد برگزار گرديد.

اين جرگه سر نوشت و آينده کشور تازه ای به نام افغانستان را رقم زد، پس از کشته شدن نادر شاه افشار، در ماه اکتبر 1747 در مزار شير سرخ، در داخل قلعه نظامی نادر آباد بر گزار شد و 9 روز به درازا کشيد. این جرگه ادامة جرگة بزرگ جلال آباد بود. خصایل افغانان اجمالاء با این کلمات خلاصه می گردد. خصایل پسندیده : عشق به ازادی ، وفاداری به دوستان ، مهربان با خویشاوندان ، مهمان نوازی ، دلاوری ، سختکوشی واحتیاط . خصایل نکوهیده : انتقام ، حسد ، ازمندی ، تاراجگری وبرتری جویی . در مورد بهره برداری سياسی از جرگه ها جای بحث است و در بيشتر موارد وسيله ای بوده است برای مشروعيت بخشيدن به خواسته های از پيش تعيين شده دولت های افغانی .

اگر در فکر پیدا کردن منطقه ای برای کوهنوردی می باشید ما کوه پیمایی در این مکان را به شما پیشنهاد می دهیم زیرا کوهنوردی در این منطقه لذت دوچندانی را به شما خواهد داد، تصورش را بکنید زمانی که قدم بر روی دامنه کوه می گذارید بوی دلنشین گل ها و سبزه ها شما را مدهوش خواهد کرد و یا نظاره منظره ای که حاصل انعکاس علفزار ها در ابی دریاچه است شما را به خیال و رویا خواهد کشاند، اما این پایان ماجرا نیست، زمانی که به قله کوه صعود می کنید انجاست که با مشاهده دشت ها و دریاچه پرآب از آن ارتفاع، تازگی و سبکی وجودتان را در بر می گیرد و طراوت را به بند بند وجودتان هدیه می دهد.

جرگه، کهن ترين نهاد سنتی درادارة اجتماعی است و ريشه در تاريخ و فرهنگ قبيله ای دارد. زيرا صنعتكاران مفرغ، هنرمندان زمان خود بوده اند و با اينكه تمدنهاي رقيب هم مرز و هم زبانشان ظاهرا ريشه دارتر و آميخته با فرهنگ قديميتري بوده اند، ولي هيچگاه رقيب اين هنرمندان كوه نشين تازه به دشت آمده نشدند. مرز سهگانه که یک تریلرِ نظامی سرقتمحور است، به گروهی از نیروهای ویژهی سابقِ ارتش به سرکردگی بن افلک میپردازد که دور هم جمع میشوند و راه میافتند تا از یک قاچاقچی کلهگندهی مواد مخدر در جنگل دزدی کنند؛ مرز سهگانه شاملِ تمام کلیشههای جذابِ اکشنهای سرقتمحور میشود؛ از نظامیانِ طلاقگرفته و مستی با ساعتهای مچی دیجیتالی که مدام قربان، قربان میکنند و سکانسی که به دور هم جمعِ کردن گروه میپردازد گرفته تا سکانسی که به گفتوگو دربارهی پایهبودن یا نبودنِ اعضای گروه برای انجام این مأموریتِ خطرناک اختصاص دارد؛ از لحظهای که قهرمانان در هچل میافتند و در موقعیتِ تصمیمگیری سختی بین رها کردن پول و فرار کردن قرار میگیرند تا لحظهی خفنِ سقوط هلیکوپتر در کوهستان که نشان میدهد نتفلیکس چقدر پول پای این فیلم ریخته است.

معمولاً يک فرد اداره آن را به عهده می گيرد وموضوع خاصی را به همه پرسی می گذارد تا شرکت کننده گان روی آن به بحث بپردازند. رياست اين جرگه را خود امير به عهده داشت و تمام اراکين دولت در آن شرکت کرده بودند. اين جرگه بزرگ ملی در آستانه جنگ اول افغانستان و انگليس، در اول نوامبر 1841 در محله شور بازار کابل بر گزار گرديد و دوازده نفر عضو داشت. جرگه ملی يا لويه جرگه بزرگترين مجمع بزرگان و شخصيت های قومی و اجتماعی کشور است و در موارد بحرانی در افغانستان تشکيل می شود.

آن روز ها هنوز کلمه افغانستان وجود نداشت و کشور بنام خراسان می شد. اين جرگه، افزون بر نظم دادن به هزاران مجاهد ملی و حل مسائلی از قبيل آذوقه رسانی، طرح حمله و اعلام جهاد توسط علما، روز دوم نوامبر را روز قيام عمومی اعلام نمود . پس از 9 روز مباحثه ميان سران اقوام غلزايی، پوپلزايی، نورزايی، سدوزايی و ديگران، احمد خان ابدالی از قوم سدوزايی به عنوان پادشاه برگزيده شد. جرگه به کدام قوم، ملت، محل و فرهنگ خاصی تعلق ندارد و به گونه هايی در ميان همه جوامع بشری ديده شده است.

اما در جوامعی که از سازمان و ساختار سياسی و اجتماعی پيشرفته بر خوردار اند، نقش آن کم رنگ تر شده کار برد آن کم کم از ميان رفته است . اين نظامنامه حاوی الغای برد گی، وحدت ملی، آزادی های شخصی، تساوی حقوق اتباع، ماليات متناسب با در آمد و مانند آن بود . اين تصميم سر انجام به مثابه يک فيصله ملی، محلی و قومی عملی می گردد . به عبارت ديگر هر مجلس، جلسه و اجلاسی که برای تصميم گيری ، نظر خواهی و مشورت در باره يک امر محلی، ملی و قومی برگزار شود، جرگه است.

روی همرفته، جرگه در افغانستان سه نوع است : محلی، قومی و ملی. از سه دهانه آتشفشانی این کوه همواره بخار گوگرد خارج میشود. بارش باران اسیدی نیز بهدلیل تولید اسید سولفوریک از دی اکسید گوگرد موجود در هوا پس از آتشفشان، اتفاق میافتد؛ البته در طول زمان این پدیده سبب خنک شدن کره زمین میشود. مانند سایر چشمههای شهر سرعین این چشمه نیز در كف دره قرار گرفته است.خاصیت درمانی آن بیشتر برای تسكین دردهای عضلانی و رفع روماتیسم استفاده میشود که دلیل آن داشتن آنیونهای بیکربنات، کلرور ، سولفات و کاتیونهای سدیم ، کلسیم، پتاسیم، منیزیم میباشد. پس از رالینسون، افراد دیگری راه او را پی گرفتند و ترجمههای کاملتر و دقیقتری از کتیبه بیستون را بدست دادند؛ با این حال، بخشهایی از این کتیبه باستانی به علت فرسایش در برابر باد و باران از میان رفته و ناخواناست؛ و نیز بدین خاطر که در دورهای از بیخبری ایرانیان، نقوش و خطوط آن به عنوان نشانه تیراندازی مورد استفاده قرار میگرفت.

از اين رو برخی آن را نوعی رفراندم يا همه پرسی خوانده اند .منظور از تشکيل جرگه ها چاره جويی، رسيدگی و تصميم گيری همگانی در مورد يک مسأله سياسی واجتماعی است . با آنکه این باغ چند طبقه با فوارهها و حوضهای متعددش برای برخی از مسافران در مقایسه با باغهای فرانسه خیلی منحصربهفرد نیست اما با این حال نتوانستهاند از توصیفش چشمپوشی کنند. برخی براین باورند که اسکندر مقدونی، در محل پیوستگی رودهای پنجشیر و غوربند، شهری بهنام اسکندریه ساخت تا پایگاهی برای حملهٔ سپاهیانش به کوهستانیها باشد(دوپری، ۲۷۸).گویا سپاهیان وی در گذر از پنجشیرو کوههای هندوکش، دچارسرماوکمبود آذوقه شدهاند، ولی سرانجام ازآنجا گذشته، وشهربزرگ بلخ راگشودهاند.

تا ساعت 30/11 به استراحت و تجدید قوا می پردازیم و در ساعت 30/11 حرکت به سوی قله را شروع می کنیم و در ساعت 25/12 به قله می رسیم مناظر برفی بسیار زیبایی را می بینیم . پس از عبور از پیچ و خمهای بسیار که کمی هم مشکل به نظر میرسد، به قله خواهید رسید. از اين رو، جرگه در افغانستان رمز و کليد ساختار سياسی و اجتماعی را در خود دارد و باز شناسی آن لازم به نظر می رسد. در سال 1990 تیمی از ژاپن به رهبری تومای اوکی توانست مسیری جدید در رخ شمال غربی باز کند.

او بعدها توانست در رشته خودش یعنی تاریخ و جغرافیا در سال ۱۳۴۹ فوقلیسانس هم دریافت کند. غار دست کند الله که توسط پهلوان صادق ایجاد شده بود متاسفانه امروزه تخریب شده و جدید ترین غاری که در این ناحیه کشف شده سیمرغ نام دارد. امير شير علی خان توانست با برگزاری اين جرگه شهزاده عبدالله پسر هفت ساله اش را وليعهد بسازد و پشتيبانی مردم را به دست بياورد. فرماندهای که در دورا اشغال افغانستان به دست آمریکا ترور شد و حالا فرزندش رهبری مقاومت علیه طالبان را در دست دارد.

در جريان جنگ اول جهانی هيأتی از کشور های آلمان، اتريش و ترکيه عثمانی به افغانستان آمد و خواستار ورود افغانستان در جنگ عليه انگلستان شد. بیشتر کوههای افغانستان، در مرکز، شرق و شمال شرقی این کشور واقع شدند که اکثر این مناطق در زمستانها هوای سردی دارند و بارندگی بیشتر به شکل برف است. روزها هم کفاف دیدار از این شهر را نمیدهند. در بيشتر موارد از سوی پادشاه يا رئيس جمهور فراخوانده شده اعضای آن می توانند هم انتخابی و هم انتصابی باشند. در افغانستان هنوز هم جرگه يک راه گشای سياسی و اجتماعی شمرده می شود و از کار آِيی خوبی برخوردار است.

از همان دم که خادم اذن به زیارت از راه دور میکند، پرستاران و پزشکان نجواکنان در نزدیکترین فاصله قرب به دخیل میرسند. اين جرگه ها از گذشته های دور تا کنون در سراسر افغانستان وجود داشته عملی ترين شيوه ادارة سنتی اجتماعی در ده و محله به شمار می رود. تاریخ ورود حضرت استاد (حفظه الله تعالی) به مدرسه روحانی (حوزه علمیه) مهرماه سال ۱۳۲۳ هجری شمسی مطابق با شوال المکرم سال ۱۳۶۳ هجری قمری بود.تحصیلات کتب ابتدائیه را که در میان طلّاب علوم دینیّه معمول و متداول است از نصاب الصبیان و رساله عملیه فارسی آیه الله سید ابوالحسن اصفهانی (چون ایشان مرجع علی الاطلاق در آن زمان بودند) و کلیات سعدی، گلستان سعدی و جامع المقدمات و شرح الفیه سیوطی و حاشیه ملا عبدالله بر تهذیب منطق و شرح جامی بر کافیه نحو و شمسیه در منطق و شرح نظام در صرف، مطوّل در معانی و بیان و بدیع و معالم در اصول، تبصره در فقه و قوانین در اصول تا مبحث عام و خاص را در آمل که همواره از قدیم الدهر واجد رجال علم بوده، از محضر مبارک روحانیین آن شهر آیات عظام و حجج اسلام: محمد آقا غروی و آقا عزیزالله طبرسی و آقا شیخ احمد اعتمادی و آقا عبدالله اشراقی و آقا ابوالقاسم رجائی و غیرهم که همگی از این نشأه رخت بربسته اند و به ریاض قدس در جوار رحمت ربّ العالمین آرمیده اند، فرا گرفتند و نیز از حضرت آیه الله عزیزالله طبرسی تعلیم خط می گرفتند تا اینکه خود حضرتش در آمل چند کتاب مقدماتی را تدریس می کردند.مهاجرت به تهران:پس از آن در شهریور ۱۳۲۹ هجری شمسی به تهران آمدند و چند سالی در مدرسه مبارک حاج ابوالفتح (رحمه الله علیه) به سر بردند و باقی کتب شرح لمعه از عام و خاص قوانین تا آخر جلدین آنرا در محضر شریف مرحوم آیه الله آقا سید احمد لواسانی (رضوان الله تعالی علیه) درس خواندند.و بعد از آن چندین سال در مدرسه مبارک مروی به سر بردند.

• 2- عدم حضور و مشارکت مردم در نظام سیاسی و دولتی . سرانجام برای عدم دسترسی زائران ، درسال 1383ق بر گِرد قبور شهدای احد دیواری کشیده و آن را محصور ساختند . و گویا زمینه را برای تحصیل علوم اسلامی و موفقیت های آن مساعد تر ساخته است. طبعاً در آن لحظه هنوز خطر رفع نشده بوده است. آنان از امتیازاتی که ایرانیان در حال حاضر با توجه به قدرت نسبی شوراها بر آنان دارند بخوبی آگاهند. آنان در ۸ نوامبر ۱۸۲۹ آرارات کوچک را نیز صعود کردند. در این هنگام آنان کلام الهی را از تمام جهات شنیدند.

دیدگاهتان را بنویسید