زندگینامه عالم جلیل القدر ایت ا کوهستانی

بیشتر بخوانید: در اصفهان چه چیز را از کجا بخریم؟ پامیر ها از جمله ساحات شناخته شده اکولوجیکی بوده و میتوان آنر در ر دیف میراث های طبعی ایکه غنی از نتوع حیات است حساب نمود با داستن اکوسیستم و توپوگرافی گواراه پامیر ها را میتوان تمثالی از محیط زیست سالم شرح نمو این ساحات پناگاه حیات وحش نادر و کمیاب بوده که تعداد زیاد حیوانات وحش بومی و مهاجر در آن گشت وگذار و تولید نسل مینماید از جمله حیوانا باختری و مشکین پلنگ برفی خوک نصواری غژگاو و 17 نو ع حیوان وحشی می باشد این حیونات معمولا در این ساحات تولید نسل مینمایند قسمت هایکه از مزاحمت انسانی و طبعی دور بوده عموما دست ناناخوده مانه و توسط انسان ها و سیاحین داخلی مزاخمت شده اند خیوانات آن عموما فرار و یا به ساحات بلندتر و دور از انظار مردم دفته ان تاجایکه تاریخچه حیات وحش تاجکستان میباشد و با امقیاز مهاجرت به پلکستان و چین همیشه در گشت و گذلز میباشدند این منطقه زمان شاهداه تجارتی مهم در آسیا بود که افسانه های راه ابریشم در تاریخ آسیا از شهرت کامل بر خوردار است.

مردم واخان، از سال 1384 هجری شمسی (2006) به این سو شکار حیات وحش را تخت کنترول درآورده است که این امر باعث گردیده تا میلان نفوس حیوانات وحشی افزایش یابد. در بدخشان تا سخن از زبان براید شعر است اگر رود کوکچه فریاد میزند شعر و اشک از چشم شهروند این سرزمین به زمین میریزد شعر است. در باره سخن دوم آقای امیری باید بگویم آنچه که در بالای خواندی باید به این پرسش ات پاسخ یافته باشی، برای آن که کتاب من بیشتر از دو سال پیش، از جمعآوری کتاب جناب بارش آمده شده بود.

بلندترین و بزرگترین فلات روی زمین، فلات تبت در شرق آسیا، از برخورد دو صفحه تکتونیکی در حدود 55 میلیون سال پیش به وجود آمد. بلندترین فلات آسیا کدام است؟ این منطقه در ولسوالی واخان ولایت بدخشان موقعیت داشته به نا م بام دنیا شناخته شده است و یکی از ساحات مهم اکولوژی در افغانستان است پامیر بدو قسمت تقسیم شده است که بنام های پامیر کلان و پامیر خورد یا د میشود بخش اول در حدود 4000 الی 7000 متر از سطح تحر ارتفا دارد و بیرون از مرز افغانستان واقع شده است . البرز از آذربایجان تا افغانستان کشیده شده و از قسمت جنوبی دریای خزر عبور میکند.

پامیر بزرگ مشتمل بردره ها زیبا و شاداب بوده که در دامنه های کوه های سربغلک کشیده هندوکش از شهر زیاد برخودار است . ولسوالی واخان متشکل از کوه های پامیر و هندوکش بوده و مسکن دو گروپ اقلیت وخی و قرغز میباشد که بیشتر از هزاران سال در این ساحات زندگی کرده اند و از فرهنگ کاملاً بی نظیر برخوردار اند. بزرگترین و مرتفع ترین فلات جهان کوه پامیر به نام “سقف جهان” است که هنوز در اثر برخورد صفحات زمین ساختی هند و استرالیا و اوراسیا در حال شکل گیری است. انجمن واخان پامیر توسط خود مردم ایجاد گردیده و مشترکاً کار مینمایند تا منابع را به شکل اشتراکی حفظ نمایند.

اقوام وخی و قرغز تحفظ حیوانات وحشی واخان را از وظایف خود شمرده و با این عمل شان فرصت های بهتر انکشاف پایدار را پیریزی مینمایند. در سال ۱۹۹۶ نیز ۸ نفر از کوهنوردان به دلیل عدم هماهنگی در حین فرود جان خود را از دست دادند و در این صعود بیش از ۱۲ نفر قربانی کوه اورست شدند. دامنههای شمالی البرز مرکزی به دلیل برخورداری از رطوبت دریای خزر پوشیده از جنگلهای انبوه است و ارتفاعات میانی نیز به طور پراکنده دارای پوششی از بوتهها و درختان است.

در سال ۲۰۰۲ نیز فوران این آتشفشان باعث کشته شدن ۴۵ نفر شد و ۱۵ درصد از ساختمانهای شهر گوما را نیز تخریب کرد. وی، افزود: طبق مذاکرات صورت گرفته، زمینی در محوطه بیمارستان جهت اجرای این طرح در نظر گرفته شد و استاندار وقت نیز مبلغ 3میلیارد ریال تقبل کرد اما، مدیران سازمان انتقال خون لرستان هیچ اقدام عملی انجام ندادند. به جز از تکرار حرفهای که هیچ با کتاب همان خوانی و هماهنگی ندارند و معلوم میشود این آقای گرامی از شکمش حرف زده است.

سکونت گزیدند، مردمی از تیرهٔ آرمه نوید بودند. ولی از این که شما میگوید در هیچ جای ماخد از زن بود پری بدخشی وجود ندارد من این را نمیپزیرم برای این که در سه کتاب مهم که بالای شعر زنان پارسی زبان نوشته شده است و در خصوص شعر زنان پارسی زبان کتابهای معتبر استند در هر سه این کتابها پری را به عنوان زن شناخته و شعر اش را آوردم است، مانند: کتابهای “زنان پارسیگو هفت شهر عشق” تالیف مهری شاه حسینی، کتاب “شعر زنان افغانستان” به کوشش مسعود میر شاهی7 و کتاب “کاروان ابریشم” به کوشش شمس الحق آرینفر8 که امکان میرود دوستی خوبم مینر بارش نام کتاب اش را با اندک تفاوت از این کتاب گرفته، آمده است که به باور من در خصوص شعر زنان پارسی زبان کتابهای مهمی هستند.

به همین گونهی که گفته آمدیم، جناب امیری در پایان “نقد” خود، ببخشید “دشنامنامهی” خود چنین نبشته است: ((من که این تذکرهی بانو شاعران بدخشانی را با دقت تمام خواندم، گاه کتاب «دختران شهر ابریشم» نوشتهی جناب بارش را درمقایسه با این کتاب ورق می زدم. بعد از پوشیدن پوتین و بستن بندهای آن، با ایستادن روی کناره خارجی پای خود، مطمئن شوید پوتین از قوزک مچ پایتان محافظت میکند. ام سلیم که از زنان با شخصیت و از دعوت کنندگان به سوى اسلام بود و پدر و برادرش در میدان جهاد در خدمت پیغمبر (صلى اللّه علیه و آله و سلّم) شربت شهادت نوشیدند، و به خاطر اینکه شوهرش، دعوت اسلام را نپذیرفت از او جدا شد، گهگاه پیامبر (صلى اللّه علیه و آله و سلّم) براى دیدنش به خانه او مى آمد (و او را تسلى میداد) روزى به او فرمود: اى ام سلیم ان علیا لحمه من لحمى و دمه من دمى و هى منى بمنزلة هارون من موسى على گوشتش از گوشت من و خونش از خون من و او نسبت به من همانند هارون است نسبت به موسى.

در جریان جنگ ها بسیار از مسلمانان شیعه ازمناطق دیگر به خاطر امن شان در اینجا مهاجرت نموده است . پس به این خاطر میتوان که نه تنها دارایدخت نخستین شاعربانوی شعری هیجای زبان دری خواند؛ بل میتوان گفت نخستین شاعر بانوی بدخشانی هم میباشد. باید بگویم که شعرهای بانو جلیلیه سلیمی را من از انترنیت، از سایت “پنجره” گرفته ام که هیچ شعر جلیله سلیمی در کتاب “دوشیزهگان چشم نقرهیی” بی وزن و بی قافیه نیامده است که شناسنامه اش را هم سوگمندانه در انترنیت نیافتم، اما در رساله “دختران شهر ابریشم” دوستم بارش نه تنها که آن شعر های که من در کتاب آرودم نیامده است بل شعرهای بسیار از جلیله سلیمی به گونه ی بیوزن و قافیه آمده است که من فکر نمیکنم از داکتر جلیلیه سلیمی این شعر های باشد.

دکتر جلیله سلیمی در هر دوکتاب بی زیست نامه است. نمیدانم چرا آقای بارش در سرچشمههای کتاب خود و با کدام ماخذ این شعر را پیوند به داکتر بانو سلیمی داده است! در جای دگری جناب امیری این گونه مینویسد: ((دقیقن یک روزی جناب منیر احمد بارش در خصوص همین شعر پری بدخشی صحبت می کرد و من گفتم: چرا در کتاب دختران شهر ابریشم شعرش را نیاوردی با صراحت لهجه گفت که او زن نه بود، مرد بود نام پری او را به سوی زن بودن می کشاند.

دیدگاهتان را بنویسید