ديگها را می ساختند

اسب دوان دمکراسی در مسیر خود پیش می رود و کشور ایران هم در حال پیمایش مسیر توسعه به صورت فراز و فرود می باشد . این رشتهکوه مانند کوه های آسیای مرکزی جوان و تازه می باشد که در حال رشد و بزرگ شدن هستند و زلزله های را که از خود بروز می دهد موضوع تجدید و نموی آنرا به حقیقت نزدیک میسازد. پيرو به اصل خرد گرايی انتقادی، در پيوند با گفتمان جهانی شدن، می توان به زودی پی برد که جهانی شدن نيولبراليسم يک روند التزامی و انصراف ناپذير نبوده، و از اين لحاظ به هيچ وجه يک امر طبيعی توسعه اقتصادی، آنهم در گستره جهانی نمی باشد.

در حالیکه توسعه یک روند طولانی و بیشترغیر قابل پیش بینی برای ارتقای سطح زندگی مردم است، توسعه ای که در افغانستان امروز باید پا بگیرد، نمی تواند رفع نیازمندیهای اولیه انسانها را برای غذا، سرپناه، تعلیم و تربیت و صحت برای اکثریت مردم نادیده بگیرد. تحلیل مناطق فوق الذکر نشان می دهد که قسمت بالارفته هندوکش بیضوی شکل بوده طول ٨۰۰ کیلومتر و عرض ۱۵۰ کیلومتر را داراست. در راه ما کوهی واقع بود که هندوکش نامیده میشد. در افغانستان، بهار طبیعت با بهار آگاهی نیز همراه میشود، که مدارس و دانشگاهها در بهار باز میشوند.

فصلهایی خارج از تصرّف، چون نمیتوانی در کابل زمستانی چنان آسوده داشته باشی که جذابیت بهار را کمرنگ کند. دموکراسی مشارکتی در افغانستان نمی تواند شبکه های خدمات اجتماعی از قبيل امور صحی، بيمه های اجتماعی، و دستگاه های آبرسانی را به اشخاص انفرادی واگذارد. اين پديده تاريخی برای “کشورهای پيرامونی” از يکسو با در نظرداشت و پياده کردن شرايط مشخص، برای توسعه اقتصادی و موازی به آن برای گسترش ارزشهای مدرن از قبيل دموکراسی مفيد پنداشته شده، و از سوی ديگر در پيوند با شکل گيری وابستگيهای گسترده و حذف صلاحيتهای درون مرزی دولتها، خطرات سنگينی را به ويژه برای يک کشور”جهان سومي” با خود حمل می کند.

همزمان با اعمار زيربنای اقتصادی از قبيل سرکها، پلها، بندهای آب، ميدانهای هوايی، که خصوصی نمودن آنها به هيچ وجه در اجندای سياست اقتصادی قرار ندارد، ايجاد و گسترش زيرساختهای اجتماعی و حقوقی نيز از وظايف عمده دولت شمرده می شود. به تاسی از نظريه “نيولبراليسم” اقتصادی که برپايه مالکيت خصوصی بر وسايل توليد استوار می باشد، ميکانيسم بازار آزاد و در نتيجه گويا “دست نامرئي”، با مناسب ترين ترکيب عوامل توليد، در روند بازتوليد، منجر به استخدام کامل و توازن اقتصادی گرديده و در نتيجه گويا سرنوشت اقتصاد و اجتماع را به بهترين وجه آن تعيين می نمايد. گرچه در اينجا ظاهراً حرفی از خصوصی ساختن بخش صحی در ميان نيست، لاکن در صورت عقب نشينی سازمانهای غيردولتی NGO – بنا بر هر علتی که باشد- خدمات صحی درکشور از هم خواهد پاشيد.

به تاسی از سياست “درهای باز” که بيشتر در روابط با کشورهای خارجی مطرح می گردد، می بايست همه موانع گمرکی، محدوديتهای مقداری، و پرداخت يارانه، از ميان برداشته شده و در نتيجه امکانات داد و ستد آزاد ميسر گردد. موازی به آن سياست “قانون زدايی” که ناظر بر حذف مقررات و ديوانسالاری می باشد، به ويژه در مناسبات ميان کارگر و کارفرما منجر به تسهيلات “استخدام” به سود کارفرما می گردد.

ـ در رابطه با قانون زدايی يا اصل دوم نيولبراليسم نيز بايد با ديد انتقادی نگريسته شود و در موارد خاص و مختلف واکنشهای مناسب و گونه گون نشان داده شود: مثلاٌ در جايی که قوانين و مقررات منجر به فساد اداری و توسعه ديوانسالاری بی لزوم می گردد؛ بايست در جهت حذف و امحای آن کار کرد. جنگل های این منطقه بسیار زیبا و چشم گیر هستند، بدلایل مختلف بکر تر از جنگل های سایر مناطق کوهستانی در منطقه تنکابن و رامسر مانده اند، شاید یک دلیل آن صنعتی نبودن چوب این جنگل است. بازارمحله (تنکابن)، روستایی است از روستاهای تنکابن از توابع بخش مرکزی که در استان مازندران واقع شده است.

زوار (تنکابن)،روستایی است از روستاهای تنکابن از توابع بخش نشتا که در استان مازندران واقع شده است. روستای برسه از توابع بخش کوهستان شهرستان تنکابن، با مختصات ۵۰ درجه و ۷۳ دقیقه طول شرقی و ۳۶ درجه و ۶۴ دقیقه عرض شمالی، در ۳۵ کیلومتر جنوب غربی تنکابن و در ۲۶۰ کیلومتری ساری قرار دارد. به دامادي آيت الله کوهستاني مفتخر گرديد و در کوهستان در مجاورت بيت معظم له سکنا گزيد. کعب بن مالک مي گويد: وقتي مردم متفرق شدند، من نخستين کسي بودم که رسول خدا صلي الله عليه وآله را شناختم و به مؤمنان بشارت زنده بودنِ او را دادم.

در نخستین روز های حضور در درس خارج فقه آیت الله العظمی خویی حاج آخوند در خلال درس سؤالاتی را مطرح می کند که استاد بعضی را پاسخ میدهد و بعضی را به بعد واگذار می کند و در پایان درس ایشان را به حضور طلبیده و ضمن پرسش از مشخصات و نام کشور و زمان ورود به نجف وی را تشویق کرده و یک دست لباس روحانیت را برای ایشان ارسال می کنند و اینگونه است که حاج آخوند با لباس هدیه استادش ملبس به لباس روحانیت می شود.

سرانجام فرصتی دیگر پیش میآید و زیارت نجف اشرف نصیبش میشود، این زمان مصادف است با زعامت حضرت آیتالله سیدمحمود شاهرودی، شیخ شهر پس از مدتی تحصیل از نجف اشرف به همدان بازمیگردد. از قدیم مدیم ها آورده اند که در روستایی دور افتاده دو دوست به نام های رستم و سهراب که بایکدیگر بسیار صمیمی بودند زندگی میکردند آن دو بسیار با هم صمیمی بودند ان دو گوویی از برادر هم به یکدیگر نزدیک تر بوودند، در یکی از روزهای گرم تابستان سهراب و رستم مانند همیشه در مزرعه مشغول کار بودند آن دو پس از ساعت ها کار وتلاش بسیار در زیر سایه ئ درختی که میان دو کوه قرار داشت سفره ای پهن کردند و مشغول غذا خوردن شدند .

دانشمندان معتقدند که اگر روزی این آتشفشان فوران کند، عواقب فاجعهآمیزی، دامن بخشهای عظیمی از آمریکا و کانادا را خواهد گرفت. کشورهای غربی در چهارچوب صندوق بين المللی پول، بانک جهانی و سازمان جهانی تجارت، کشورهای جهان سوم را مجبور به باز نمودن درهای شان، از بين بردن حمايتهای گمرکی و حذف يارانه ها نموده، لاکن خود کمتر آماده پذيرش و به ويژه عملی کردن اين سياستها می باشند. این سازمان در شعار امسال خود نگاهها را به «کوهنشینان و مردمان بومی» معطوف کرده است. کوه به کوه نمیرسه اما آدم به آدم میرسه یکی از حکایت های قدیمی است که معمولا در جایی بکار می رود که کسی دو نفر بهم بدی کردند و دست روزگار باز آنها را سر راه هم میگذارد.

آنجا سخن از صرفهجویی سوخت نیست، چون تنگناهای مختلف، آدمها را صرفهجو بار آورده است. قسمت زیاد بدخشان، پامیر جنوبی و مرکزی نسبت به سطح هموار قبل از دوره نيوجن به اندازه ۵-۶ هزار متر صعود نموده است. این دو نفر، دومین تیم صعود کننده قله در این برنامه بودند. تعداد زیادی از ورودی های آن مسدود شده و تنها دو ورودی باز می باشد. تلاش اسپسوارانی که در دو دسته بر سر ربودن لاشۀ بز و انداختن آن در جای مخصوصی جدال دارند، بهراستی دیدنی است.

کاملاً روشن است که توسعه همچو روابط اقتصادی بر ديگر شئوون حياتی انسانها، از جمله بر ساختارهای سياسی، اجتماعی و فرهنگی تاثير ملموس داشته و از همين لحاظ اصطلاح بحث انگيز “دهکدهء جهانی “global village به کار برده می شود. از جمله هر گاه سهم تجارتی امريکای لاتين، قاره افريقا، حوزه جنوب شرق و جنوب آسيا در تجارت جهانی، يک درصد افزايش نمايد، از اين طريق می توان 128 مليون انسان را از فقر و فاقگی نجات داد. محتوای هر سه بخش منبعث از شيوه تفکر عدم مداخله دولت در امور اقتصادی می باشد. بنا به گزارش سازمان پژوهشی “مرکز مطالعات ستراتژی و بين المللي”، اين سازمانهای غير دولتی يا NGO ها 80% امور صحی افغانستان را تحت پوشش خود قرارداده اند.

دیدگاهتان را بنویسید