دانلود مقاله سیاره ها و ستاره هاا

هم از این روست که این مسایل بدون رعایت ترتیب و به صورت پراکنده، تحت تأثیر «جرّ جرّار کلام» و قوانین تداعی معانی و افکار در سراسر مثنوی پخش شدهاند و با اندیشه ها و آموزههای عرفانی پیوند نمادین و توام با تأویلهای خاص خوردهاند و شکلی از نجوم عارفانه به خود گرفتهاند. بدون در نظر گرفتن قدرت میادین مغناطیسی لکه های خورشیدی، میدان مغناطیسی مشتری در منظومه شمسی قویترین می باشد. قدرت این میدان 14برابر قدرت میدان مغناطیسی زمین است.

این به این دلیل است که سال بر روی زمین دقیقا 365 روز نیست ، بلکه 365.2564 روز است. دانشمندان هنوز به درستی دلیل پیدایش میدان مغناطیسی سیارات را نمی دانند. هنوز مشخص نیست که در اعماق سیاره مشتری چه چیزی وجود دارد؟ در این منطقه کربن بیش از هر چیزی دیده می شود و دریاچه های آن عجیب و غیری هستند حتی منجمان اعتقاد دارند که باران های این سیاره کاملا عجیب و از روغن و آسفالت تشکیل شده اند. طول هر روز مریخ چیزی در حدود ۲۸ ساعت زمین و هر سال آن چیزی برابر ۷۰۰ روز است؛ یعنی تقریبا دو برابر زمین.

مریخ از زمین کم چگالتر است، به گونهای که حجمی برابر ۱۵٪ و جرمی برابر ۱۱٪ زمین دارد. در همان زمان، تقریباً در تمام مدت از یک طرف به خورشید می چرخد. داستان فضانوردی به نام سام بل، که به مدت سه سال به همراه کامپیوتری به نام گرتی بر روی ماه تنها بوده و تحقیق می کرده، اکنون به پایان قرارداد سه ماهه اش نزدیک بوده و با این حال با مشکلاتی مواجه می شود.

بزرگترین قمر بی قاعدهی شناخته شده، فیبی، نهمین ماه زحل است که در اواخر قرن نوزدهم کشف شده است. پیش بینی های فضایی ثبت شده است. همه ستاره شناسان در تاریخ پیش بینی شده تلسکوپ های خود را به سمت این سیاره نشانه گرفتند. در دنیای فیلم، همانندِ ما، تمامیتخواهیِ افراطی و سرمایه به هیچ عنوان مغایرتی با هم ندارند: بازداشتگاهها و کافیشاپهای زنجیرهای درکنار هم به حیاتشان ادامه میدهند. ۲. منظور از خطاناپذیری، این نیست که حتی اگر قرائن روشنی وجود داشته باشد که فرد در مورد خودش اشتباه کردهاست، باز هم فرد را در باقی ماندن بر اشتباهش موجه بدانیم.

پلوتوئیدها سیاره های کوتوله ای هستند که نسبت به نپتون از خورشید دورتر بوده و آنها بزرگترین اشیا در کمربند کویپر هستند. بالا ترین لایه سفید رنگ از کریستالهای بخار آمونیاک یخ زده به وجود آمده است. مرکوری در ادبیات افسانهای یونان و روم، خدای سخنوری و نویسندگی است. ثابت كرد كه جو تایتان در طول موجهای قابل مشاهده غیرقابل نفوذ است. گوشه این نقطه عظیم الجثه با سرعتی معادل 360 کیلومتر در ساعت در حرکت است. این لکه که در واقع توفانی عظیم به قطر سه برابر سیاره زمین محسوب می شود، نزدیک به ۴۰۰ سال است که در جو مشتری در جریان است.

بزرگترین قمر زحل تایتان، دومین قمر بزرگ در منظومه شمسی و حتی از سیارهی عطارد هم بزرگتر است. بسیاری از فیلم های موفق نظیر “جنگ های ستارگان” (Star Wars) یا “پیشتازان فضا” (Star Trek) یا حتی “نگهبانان کهکشان” (The Guardians of Galaxy) هم براساس داستان های فضایی ساخته شده اند، اما در این مقاله نامی از آن ها برده نمی شود، زیرا دقیقا به فضا اشاره ندارند، تنها داستان آن ها در فضا رخ می دهد. در این فیلم با بازی اندی لاو، یانگ ژائو و رجینا وان خواهیم دید: ژو کوان یک قاتل حرفه ای منزوی و تنها و پولدار و چن شاومنگ یک بازیگر سیاهی لشگر و نا امید از زندگی، به صورت تصادفی و در یک زمان کنار هم قرار می گیرند.

مشتری از خود گسیلهای رادیویی نشان میدهد که به میدان مغناطیسی مشتری گون در حدود 1×10-4T در سطح سیاره ربط داده شده است. رنگ یکی از عناصر طبیعت است که همواره مورد توجه شعرا و نویسندگان بوده است. یکی از دانشمندان علوم سیارهای به نام ژان لوک مارگو، که اکنون در UCLA است، این ماجرا را «پیروزی علم بر احساسات» نامید. عطارد به دلیل نزدیکی به خورشید، در معرض تغییرات شدید دمایی است: در شب بسیار سرد است، در طول روز دما به شدت افزایش می یابد.

اندازه گیریهایی که توسط دستگاههای اندازه گیری خاص به عمل آمده اند نشان می دهند که دمای این سیاره در زیر ابرها افزایش می یابد. حوزه ها، کمربندها و نقطه بزرگ قرمز نسبت به سیستم های چرخه ای زمین بسیار ثابت تر می باشند. مطالعات انتقال دوپلری راداری نØ´ان می دهند که سیاره با یک دوره تناوب نجومی 01/243 شبانه روز با حرکت برگشتی می چرخد و شیب صفحه مدار نسبت به استوایش فقط 3 درجه است. در آب و هوای سرد در زمستان ، گرمایش خانگی و سوختن فسیلی انرژی بیشتری نسبت به خورشید در هوا منتشر می کند ، در حالی که در آب و هوای گرم ، تهویه مطبوع بار حرارتی دیگری را به هوای گرم موجود اضافه می کند.در شهرها مقدار آب از دست رفته در اثر تبخیر کم است زیرا سطوح مصنوعی به همان اندازه که سطوح طبیعی جذب آب نمی کنند، هنگام باران، آب به سرعت به سیستم فاضلاب شهری می ریزد و ساختمان ها و جاده ها به سرعت خشک می شوند.

به این ترتیب جسمی که در روی زمین 100 کیلوگرم است بر روی مشتری 240 کیلوگرم وزن خواهد داشت. چنین نامهایی، اگرچه بهنظر میرسد که بهطور ایجابی، نشانگر تصور خاصی نیستند ولی لاک معتقد است که آنها نیز درواقع به همان تصوراتی برمیگردند که به فقدانشان اشاره دارند. اکنون می­گویند این گزاره مشاهده­ای باطل است. میانگین چگالی این سیاره 33/1 گرم در هر سانتیمتر مکعب است یعنی اندکی بیش از چگالی آب. برخی از سیاره ها بسیار خطرناک هستند به طوری که زندگی بر روی آن ها غیر ممکن است.

تکه سنگها در منطقه ای که پشت به زمین و تلسکوپ هابل بود با سیاره برخورد کردند. این منطقه ازاجرام آسمانی تشکیل شده که از مرکز منظومه شمسی به بیرون پرتاب شدهاند و در مجموع کمتر از ده برابر جرم سیاره ماجرم دارند. در سالهای اخیر دانشمندان ناسا به این باور رسیدهاند که هسته آهن سیاره عطارد در واقع میتواند به صورت ذوب شده باشد. سنگی که بعدها شومیکر-لوی 9 نام گرفت، احتمالا یک بار به دور خورشید چرخیده و سپس توسط گرانش سیاره مشتری به سمت این سیاره کشیده شده است.

میکروب یک نوع مهم باکتری است. مانند سیاره زمین و بسیاری از سیارات، مشتری نیز مانند یک آهن ربای غول آسا کار می کند. مجموعه ای شامل خورشید ، سیارات، سیارک ها، اقمار، ستاره های دنباله دار ، تخته سنگ ها ،غبار وسایر اجرامی که پیرامون خورشید در گردشند.منظومه شمسی در یکی از بازو های مارپیچی کهکشان راه شیری قرار دارد. اختلاف محوری لویس با حکمای اسلامی در آن است که او با توجه به الزامات تجربهگرایانه میکوشد به جای آنکه ضرورت را بر اساس واقعیت تبیین کند، ضرورت را با استناد به مجموعهای از امور ممکن که تنها یکی از آنها بالفعل است توضیح دهد؛ چرا که ضرورت نمیتواند وصف واقعیت بالفعل باشد.

قطر هیمالیا 170 کیلومتر است. بزرگترین قطر این نقطه سه برابر قطر زمین طول دارد. هنگامیکه این سیاره شکل می گرفت، در اثر فشار زیاد، به قدری حرارت تولید شد که حتی امروزه پرتوهای حرارتی که این سیاره به فضا متساطع می کند، دو برابر مقدار گرمائیست که از خورشید دریافت می نماید. فشار این مواد گرما تولید کرد. بیشتر ستاره شناسان معتقدند که خورشید، سیارات و همه اجرام موجود در منظومه شمسی از یک سحابی در حال گردش شکل گرفته اند.گرانش گازها و ذرات باعث متصل شدن و تبدیل آنها به ابرهای غلیظ و تکه هایی از مواد گردید.

در حدود 6/4 بیلیون سال پیش، این مواد با یکدیگر فشرده شدند تا اجرام گوناگون منظومه شمسی شکل گیرد. سیستم، مجموعهای از عناصر یا اجزایی میباشد که در ارتباط با یکدیگر بهصورت یک کل، عمل مینمایند. دانشمندان امیدوار بودند که با مشاهده این برخورد نکات جدید زیادی در مورد برخورد سنگهای آسمانی با سیارات به دست آورند. به خاطر کم بودن چگالی این سیاره، ستاره شناسان بر این باورند که عناصر عمده این سیاره هیدروژن و هلیوم می باشند. درصد هیدروژن یاد شده بر اساس تعداد مولکولهای این عنصر است نه بر اساس جرم کلی آن. او در این رنجها هر بار از نو زاده میشود و در واقع گنبد آبی روایت نوعی باز زایی است.

میکال ایوان و تیم او برای رسیدن به اطلاعات دقیق دربارهی کل سیاره فراخورشیدی از تلسکوپ فضایی هابل برای رصد دو مدار کامل WASP ۱۲۱ b استفاده کردند و دادههای سمت روز و سمت شب را برای بررسی عملکرد جوی ترکیب کردند. مشتری سه حلقه به دور استوای خود دارد. در سطح هر دو قمر گودالهاي برخوردی شهابسنگی به وفور يافت می شود و گمان می رود اين دو قمر سيارک های سرگردانی بودند که در گذشته های دور به دام جاذبه مريخ افتاده اند. همانطور که سیاره های کوچک دور خورشید بزرگ می گردند، اجسام کوچکتری نیز به دور برخی از سیاره ها می گردند.

اوج این سیاره (دورترین فاصله به خورشید): ۱۰۸،۹۴۲،۰۰۰ کیلومتر است که برابر با ۰٫۷۱۶ فاصله زمین است. دمای هسته مشتری حدود 24000 درجه سانتیگراد یعنی داغتر از سطح خورشید است! دما در بالای ابرهای مشتری 145- درجه سانتیگراد است. حلقههای مشتری بسیار کمرنگ و ظریف هستند.بخش هاله: داخلیترین بخش حلقههای مشتری که از غبار تشکیل شده است و فضای اطراف سیاره را احاطه کرده است. بیشتر این ذرات الکترونها و پروتونهایی هستند که با سرعتی معادل 500 کیلومتر در ثانیه در حرکتند. این سپر سیاره را از بادهای خورشیدی، جریان مداومی از ذرات باردار، حفظ می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید