بیشتر مناطق مریخ بسیار سرد است

مدار حرکت انتقالی پلوتون دایره کامل نیست. هر حرکت انتقالی پلوتون ۲۴۸ سال زمینی طول میکشد. نخستین تصاویر که کاوشگر نیوهورایزنز از پلوتون به ثبت رساند، در 21 سپتامبر سال 2006 زمانی که کاوشگر ابزار تصویربرداری شناسایی دوربرد تلسکوپی (LORRI) خود را مورد آزمایش قرار میداد، به ثبت رسیدند. تلسکوپ KELT ستارگان درخشان را در بخشهای وسیعی از آسمان رصد میکند و در جستجوی سیارههایی است که مدار چرخش بسیار نزدیکی به ستارگان دارند. آنها دریافتند عامل ماندگاری جو این سیاره فشار ناشی از بخار یخهای سطحی است؛ در نتیجه اگر یخهای پلوتون گرم شوند، چگالی جوی آن بهشکل چشمگیری تغییر میکند.

نکته مهم این است که در ابتدای این تشریح، تورات از وجود زمینی «بیشکل» و «خالی» در ابتدای خلقت سخن گفته است (پیدایش، 1: 2)؛ ولی در ادامه پس از آفرینش روشنایی و خلقت آسمان، به کیفیت پیدایش «خشکی» با تجمیع و تراکم آبها اشاره میکند و خشکیهای ظاهرشده را «زمین» مینامد (پیدایش،1 :9-10) زمینی که از خداوند در مقابل «دریا» نام گذاری میشود (پیدایش، 1 :10)، نه در مقابل آسمان. جسم فرانپتونی به اجرامی گفته میشود که در مدارهای دورتر از فاصله میانگین سیاره نپتون تا خورشید بهدور خورشید در حال گردش باشند. ابتدا تصور میشد که اریس از پلوتون بزرگتر است، اما اندازهگیریهای دقیقتر نشان داد که قطر اریس ۲,۳۲۶ کیلومتر (با ضریب خطای ۱۲ کیلومتر) اما قطر پلوتون ۲,۳۷۲ کیلومتر است (با ضریب خطای ۲ کیلومتر).

قمرهای گانیمد (Ganymede)، تیتان (Titan)، آیو (Io)، و ماه (Moon) در منظومه شمسی از پلوتون بزرگتر هستند. پلوتون تا پیش از این تصمیم دورترین سیاره منظومه شمسی از خورشید در نظر گرفته می شد. مه پیش روی او چو ستاره ست پیش ماه. بیشترین زمانی که مه در هوا وجود دارد اوایل صبح می باشد. 7. تنها یک ستاره در منظومه شمسی وجود دارد. تا قبل از سال 2006 که پلوتون به عنوان سیاره کوتوله طبقه بندی شد، به عنوان کوچک ترین سیاره منظومه شمسی ما در نظر گرفته می شد.

فیلم آواتار از فیلم های پر فروش تاریخ سینما به کارگردانی جیمز کامرون است که بازیگرانی همچون سم ورثینگتون و سیگورنی ویور در آن نقش آفرینی کرده اند. جاذبه، گاز و گرد و غبار چرخان را به هم رساند و بدین ترتیب غولی از گاز ایجاد شد. بهگفته محققان با کاهش دمای سیاره مذکور، جو آن بهشکل منجمد به سطح بازمیگردد و پلوتون که در فاصله دوری از خورشید قرار دارد، قبل از آنکه در مدار وسیعش دوباره به خورشید نزدیک شود، به سرد شدن ادامه خواهد داد.

پژوهشهای ابوریحان بیرونی در به دست آوردن وزن مخصوص پنج مادّه کانی، امروزه آن چنان به معیارهای قرن بیستمی ما نزدیک است که تعجب همگان را برمیانگیزد. این سیاره ویژگی خاصی دارد که به همه امکان می دهد صدای ذهن و مکالمات ذهنی یکدیگر را بشنوند. عتیقی افزود: در شامگاه سه شنبه 18 اسفند سیاره برجیس وضعیت مقابله را پشت سر می گذارد اما همچنان چشم رصدگران را به سوی خود جلب می کند، زیرا نور خورشید را به طور کامل دریافت کرده و به سمت زمین می تاباند. فضاپیمای افقهای جدید (New Horizons) که در سال ۲۰۰۶ به فضا پرتاب شد در ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵ به سمت پلوتون پرواز کرد و تصاویر و اطلاعات بیشتری درباره آن به زمین فرستاد.

در چنین شرایطی که هر روز بحران گرمایش زمین رو به فزونی است بدون تردید؛ روند افزایشی جمعیت، دامنه این مخاطرات را گسترش بیشتری خواهد دادو فعالیت انسانها با توجه به شرایط موجب گسترش فضاهای مختلف در زمینه فضای مجازی در زمینه های مختلف در شرایط بحرانی نه تنها این بیماری بلکه سایر بحران های طبیعی و انسانی می باشد. 2 -مریخ و زمین از چند نظر به یکدیگر شبیه اند: طول زمانی یک روز مریخ فقط در حدود 40 دقیقه از یک روز ما کوتاهتر است . ». سریال از این لحظه برای نقدِ افسانههای واقعی روز شکرگذاری استفاده میکند؛ افسانههایی که رابطهی استعمارگران سفیدپوست و بومیان سرخپوست را بهعنوان یک رابطهی صلحآمیز که طی آن مردمان این دو نژاد بهطرز مسالمتآمیزی با یکدیگر داد و ستد میکردند به تصویر میکشند.

اما اکنون بنا بر تعریف نوین اتحادیه بینالمللی اخترشناسی یک سیاره کوتوله و همچنین به عنوان نمونهٔ نخست از رده جدید اجرام فرانپتونی به شمار میرود. به همین علت، پلوتون گاهی از سیاره نپتون به خورشید نزدیکتر است. هر سال روی پلوتون 247.7 سال زمینی به طول می انجامد. همچنین ناحیه اسپاتنیک پلانوم مشخصا جوان (عمری کمتر از 10 میلیون سال) است که به توجه به نبود دهانههای برخوردی در این ناحیه قابل تشخیص است. به همین علت سیاره تا اندازهای گدازش خواهد یافت. تعارضی که در عالم امکان هست در رنگ نیز یافت میشود. دانشمندان موسسه SwRI (سرواژه Southwest Research Institute) آمریکا با تحلیل رصدهای سیاره پلوتون میگویند جو این سیاره کوتوله در حال ناپدید شدن است.

سیاره پلوتون تقریبا از ۲۵ سال گذشته در حال دور شدن از خورشید بوده و دمای سطح آن رو به کاهش است. حتی تلسکوپ فضایی هابل که به دور زمین می گردد فقط می تواند عکس هایی از آن به دست بیاورد. نکته ی قابل توجه اینه که از این میزان فقط 914 میلیون تو بازار در حال دست به دست شدنه. این یک ماموریتی است که از طریق سازمان فضایی اروپا دو سال دیگر به مریخ فرستاده شود و این ماموریت تواناییهای بسیار جالبی داره، مثلا برای اولین بار میتواند تا ۲ متر بر روی سیاره مریخ حفاری بکند و این اولین بار است که یک مریخ پیما تا چنین عمقی دست پیدا کند و من سوالهای بسیار زیادی در مورد زمین شناسی مریخ در مورد گذشته مریخ، اینکه آب و هوای مریخ چگونه تغییر کرده ؟

98 درصد از سطح پلوتون را یخهای نیتروژنی به همراه مقادیر اندکی از ترکیبات متان و مونوکسید کربن تشکیل دادهاند. پلوتون به قدری از زمین دور است که حتی تلسکوپ های قوی هم جزییات کمی را از سطحش آشکار می کنند. بر اساس تعریف کنونی انجمن بینالمللی اخترشناسی، یک جرم کیهانی باوجود دارا بودن شرایط فوق به عنوان یک سیاره به حساب میآید: 1) جرمی در مدار خورشید باشد.2) دارای جرم کافی و گرانشی باشد که بر نیروی وارده ناشی از اجرام کیهانی دیگر غلبه کند و دارای تعادل هیدرواستاتیکی باشد و نسبتا به شکل کروی در آمده باشد. در فاصله کوچکتر از 2.5 FM این نیروی بسیار قوی تر از نیروی الکترواستاتیک است که باعث می شود پروتون ها با بار مثبت به دفع یکدیگر است.

در تاریخ بلعمی «انجام کار بهرام» چنین است :«روزی به صید بیرون شد و اسب از پی گوری همی­تاخت، تا بر راه چاهی آمد، با زمین هموار، چنان­که چاه بیابانیان نه او دیدند و نه اسب. توانستند راه های دریایی و سرزمین های جدیدیرا کشف کنند . به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از digitaltrends، دانشمندان موسسه فناوری ماساچوست (MIT) از طریق مجموعهای از ماموریتهای جدید با بودجه خصوصی به سمت سیاره زهره میروند تا سیاره همسایه ما را برای یافتن نشانههای حیات جستجو کنند.

در میان فیلمهایی که از ۱۹۴۵ به بعد در زمینه هستهای ساخته شده است، کمتر فیلمی در مورد جنبههای مثبت آن روی پرده آمده. انجمن بینالمللی نجوم(IAU) با تصویب تعریف جدیدی از یک سیاره، پلوتون، سیاره نهم، را از خانواده سیارات منظومه شمسی کنار گذاشت. لذا پلوتون بزرگترین سیاره کوتوله منظومه شمسی است. لذا فاصله پلوتون از خورشید از ۴.۴ میلیارد کیلومتر تا ۷.۳ میلیارد کیلومتر در تغییر است. لذا باید بهگونهای با طبیعت رفتار کرد که موجب آسیب رساندن به آن و محرومیت دیگران نشوند. مأموریت کاوشگر نیوهورایزنز 19 ژانویه 2006 از پایگاه هوایی کیپ کاناورال در فلوریدا به فضا پرتاب شد.

آیا تنها به این دلیل که برخی از اوصاف معین خطا از آب درآمدهاند، ما نیز آنچه که تا پیش از این طلا مینامیدیم را دیگر طلا نخواهیم نامید؟ اعتقاد بر این بود که به دلیل شباهت آن با زمین ، زندگی در اینجا وجود دارد. داستان آمدن و رفتن بهرام، داستان تجلی نقطه مرکزی آفرینش در جهان جسمانی و بازگشت آن به خود، به عالم روحانی، و داستان وحدت وجود است.

اما در نهایت باید گفت که خرچنگ مریخی وجود ندارد و چیزی که در تصویر پیداست، ترکیبی از نور و سایه در میان صخرههای مریخی است. ستاره شناسان پلوتونرا با استفاده از علم ریاضیات کشف کردند. این جرم بزرگ، از هنگام کشف در سال ۱۹۳۰ تا ۲۴ اوت ۲۰۰۶ نهمین سیاره سامانه خورشیدی بود. به عبارت دیگر هر سال در پلوتون برابر با ۲۴۸ سال زمینی است. نیوهورایزنز در نزدیکترین فاصلهاش روز 14 ژوئیه 4 سال 2015 به فاصله 12.500 کیلومتری سطح سیاره کوتوله رسید.

یعنی 247.7 سال زمینی طول می کشد تا پلوتون یک بار دور خورشید بگردد. پلوتون از زمان کشف در ۱۸ فوریه ۱۹۳۰ توسط رصدخانه لوول (Lowell Observatory) تا سال ۲۰۰۶ که جزو سیارههای کوتوله دستهبندی شد، تنها یکسوم مسیر خود به دور خورشید را پیموده بود. نامگذاری این ناحیه به دلیل شکل متمایز این ناحیه بوده که در امتداد خط استوا واقعشده و بزرگترین ویژگی تیره سطح پلوتون را با طولی بیش از2990 کیلومتر شکل داده است. سیاره های سنگی را سیارات زمین سان نیز میگویند. پژوهشگران با استفاده از تلسکوپهای مستقر در نقاط مختلف ایالات متحده و مکزیک به بررسی جو نازک سیاره پلوتون پرداختند که مانند زمین بخش زیادی از آن را نیتروژن تشکیل داده است.

دیدگاهتان را بنویسید