برنامه حزب آزاده گان افغانستان

مردم در شهرستانها بیشتر افراد و لیدرهای اصلاحطلب که جایگاه کشوری دارند را میشناسند. معتمدان، نقش مهمی در ترکیب هیأتهای اجرائی دارند. یعنی فرمانداران باید حدودا ٩٠ معتمد را در فهرست خود داشته باشند. یعنی معادل ۵/۱۴ درصد جنگل و مرتع استان را به خود اختصاص داده است. اگر فردی از سوی مراجع چهارگانه تأیید شد، واقعا امکان حضور در انتخابات به او داده شود. اگر از قله کوه به سمت چپ نگاه کنید، هزار دره را میبینید که شامل چندین تپه است.

به همین دلیل است که دولت برنامهای تدوین کرده تا با احداث پناهگاههایی ویژه در این منطقه، افراد بتوانند به هنگام بروز حادثه و برای فرار از سقوط گدازهها به آنجا پناه ببرند. روستا که گازکشی نیست، اهالی تنها به نفت پناه میآورند. استاد زی چهارمین فیلم جدید اکشن خارجی مجموعهی فیلم ایپمن و اولین اسپینآفِ این مجموعه است که دانی ین در نقش ایپمن در آن حضور ندارد. دوگانه اصلاحطلب و اصولگرا، چپ و راست، حتما باقی و ریشهدار است،اما این عقلانیت بهتدریج شکل میگیرد که ما برای توسعه نیازمند تفکر اعتدالی توسعهگرا و مقابله با تندروی هستیم. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، کوه اتنا، در این مدت ۶ بار شدیدا فوران کرده که در دو دهه گذشته بی سابقه است.

در شاهنامه می خوانیم که ضحاک ( پادشاه ستمگر ایران) در بالای این کوه به بند کشیده شده است. قلهای زیبا در کردستان که متأسفانه هنوز دیدارش دست نداده است. بههرحال تعریف معتمد مشخص است و عرف، این را کاملا مشخص میکند. براساس قانون اساسی این کشور متعهد به رعایت قوانین سازمان ملل و قوانین بین المللی در دفاع از حقوق بشر است. پس از خروج قدرتِ رسمی از دست طالبان، بیش از ۴میلیون افغان به کشورشان بازگشتند. وقتی قرار است تا دوران کودکی و دانشآموزی افراد بررسی شود، ممکن است این استدلال مطرح شود که فرصت بررسی به دست نیامده است اما این دفاتر نظارتی شورای نگهبان، پس از مجلس ششم توسط آقای جهرمی که آن وقت معاون اجرائی شورای نگهبان بود، ایجاد شد.

حال که این اتفاق افتاده است خواسته ما از این شورا این است که تقوا و قانون را لحاظ کنند و وظایف خود را بهدرستی انجام دهند. آنها در این آثار به دست آمده بقایای برخی از ماهیهای دریایی را یافتند که تنها در کف اقیانوسها زندگی میکنند. عدم همکاری برخی نمایندگان و کشاندن مداوم وزرا به کمیسیونها، تذکرهای بیدلیل و استیضاحها در کنار روشی که در ماجرای رأیاعتماد بهکار گرفتند، در هیچ دورهای از مجلس سابقه نداشته است.

فردی روحانی در یاسوج بود که در دورهای نماینده مجلس بود. بااینحال، پس از تغییر قانون، مواردی بوده که پدر خانوادهای که دو شهید تقدیم انقلاب کرده یا جانباز بالای ۵٠ درصدی که بین مردم به حسنشهرت شناخته میشود یا فردی مسجدی که همه مردم شهر او را قبول دارند، برای حضور در جمع معتمدان مورد تأیید هیأتهای نظارت قرار نگرفته است. یکی از انتقادات، به نبود فرصت کافی تبلیغات برای نامزدها در شرایطی است که در مرحله آخر یعنی مرحله هیأت مرکزی نظارت، صلاحیتشان احراز شده است. پیشتر اشاره کردیم که در جنگ احد تعدادی از مسلمانان مجروح شدند و با تن مجروح و خون آلود به پیکار ادامه دادند و سرانجام از کار افتادند و به پشت جبهه انتقال یافتند و یا به مقام ارجمند شهادت نائل آمدند.

میتوان کل شهر را در زیر پای خود دید و نقطه به نقطه آن را از نظر گذراند. به نظر من انتخابات آینده رقابت جدی میان دو قطب است؛ اعتدالگرایان و افراطیون. درعینحال معذوریتهای دولت در نظر گرفته و افرادی کاندیدا شوند که دولت بتواند از آنها دفاع کند. آقای روحانی نیز در پی همگرایی است و این کار بزرگی است که آغاز کردهاند. پنجشیر دارای کوههای بلند و برخی یخچالهای طبیعی است که به طور عموم در فصل زمستان برف را به خود ذخیره مینماید و در هنگام گرمی این ذخایر برفی آب شده و چشمهها و دریاچههای فراوانی از آن جاری میگردد که همه به رود خروشان پنجشیر مشهور به دریای پنجشیر متصل شده و به طرف پایین دره سرازیر میگردد.

برخي ويژگيهاي گردشگري زمينشناسي گنبد نمکي جاشک به شرح ذيل است: رنگ سفيد نمکهاي طعام گنبد به منطقه جلوهاي زيبا بخشيده است به نحوي که از جاده خورموج دير به صورت يک کوه برفي زيبا در بخش شرقي دشت برهنه ظاهر شده است. از زاهدان به سمت خاش حدود کیلومتر ۱۳۰ میتوان به خروجی روستاهای تمندان و کوشه رسید. شاید چهرهای منتسب به این جناح باشد که خود را شایسته بداند و دلیلی هم برای ردصلاحیت خود نبیند و فرصت ورود را خودش از خودش بگیرد؟ تکوین حوادث در مقامات بالایی چنان توطئه آمیز اند که بسیاری مردم سیاست را امر کثیفی می پندارند و شاغلان بدان را از جمله افراد شیاد می شمرند.

این کوه در منطقهٔ جنوب شرقی ایران، در استان سیستان و بلوچستان، سرحد بلوچستان در شهرستان خاش قرار گرفتهاست و با ارتفاع ۳٬۹۴۱ متر از سطح دریا کوه بلند و دارای قلل متعددی محسوب میشود. سایر ملاحظات :در حال حاضر به عنوان مر کز تکثیر گوزن زرد ایرانی محسوب میگردد. قانون میگوید رأی قطعی بهعنوان یکی از دلایل عدم صلاحیت مطرح میشود و من اجازه ردصلاحیت این فرد را ندادم و با هیأت نظارت استان و سایر دستگاهها مذاکره داشتم. این را هم به یاد بیاورید که دولتهای نهم و دهم با حمایت کامل این مجالس مواجه بودند اما بیاحترامی به شأن و جایگاه مجلس را در پیش گرفته بود و هیچ دلیلی برای ارائه توضیح به مجلس نمیدید اما فشاری هم از سوی مجلس اصولگرا به دولت احمدینژاد نیامد.

من این دیدگاه که میگوید کار در استانها را به تشکلهای استانی دهیم، ناکارآمد میدانم. این پل تاریخی و بینظیر بر روی رودخانه گاماسیاب ساخته شده است. در باره شمار اصحاب کهف در منابع روایی و تاریخی اختلافنظر وجود دارد. در متون جغرافیای تاریخی خراسان، از حرفة سنگتراشی نوقان و حمل آن به دیگر بلاد نیز یاد شده است. هیأتهای نظارت و اجرائی کاملا همسو شدند و از سوی دیگر، شرایط برای رقابت جدی دو جریان اصلی کشور فراهم نشد. در همین راستا کشور ایران نیز یکی از بهترین مکان های دنیا برای گردشگری است که هر ساله تعداد زیادی توریست از دیگر کشور های جهان برای بازدید از جاذبه های آن به ایران سفر می کنند.

من اعتقاد دارم فقهای شورای نگهبان هیچ موقع نمیخواهند کسی را بیدلیل ردصلاحیت کنند اما پروندههایی که از هیأتهای نظارت استان و شهرستان به آنها میرسد، این اتفاق را رقم میزند. پس از تأیید در این مرحله، این فهرست باید در هیأت مرکزی نظارت شورای نگهبان هم تأیید شود. » گفتند: «یک روز، یا بخشى از یک روز! برندسازی که با یک روز و دو روز صورت نمیگیرد. فرهنگ شریف، (۱۳۱۰، آمل – )، از نوازندگان سرشناس تار است.او از بزرگان هنر موسیقی روز جهان است.وی تار را نزد استادان عبدالحسین شهنازی و مرتضی نیداوود، تارنوازان بزرگ اواخر دوره قاجار و اوایل پهلوی آموخت، اما شیوهٔ نوازندگی وی به اساتیدش شباهتی ندارد و مخصوص خود اوست.

ارتفاع 35 کیلومتر از این خط الراس بالای 3500 متر است. کاهش افراد در این مرحله، بار دیگر احراز یا عدم احراز صلاحیت میشوند. از جمله اهداف ساخت این آزادراه کاهش تصادفات، کاهش زمان سفر و همچنین صرفه جویی سالانه ۴۰۰ میلیارد ریال در مصرف سوخت، کاهش ۶۰ کیلومتری طول آزاد راه نسبت به مسیر قدیمی خرمآباد – پلدختر – اندیمشک، کاهش بار ترافیکی و افزایش سرعت مطمئن در این محور عنوان شدهاست. اولا در این استانها، احزاب ما چقدر شناختهشده هستند؟

در یک روستا ممکن است رأیدهندگان، تشکلهای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات را نشناسند اما میگویند ما اصلاحطلبیم، چون رئیسجمهور دوران اصلاحات، مورد قبول ماست. ما هرچه فضا را بازتر کنیم، برای کشور منفعت بیشتری خواهد داشت. برای مثال شهر نشینان باید هر سال مبلغی به عنوان عوارض نوسازی به شهرداری بپردازند. شهرستان کرج به مرکزیت شهر کرج شامل بخشهای مرکزی ، آسارا و اشتهارد. در هر شهرستان مگر چند نفر کاندیدا میشوند؟ اشاره به پایینآوردن سطح توقع اصلاحطلبان در معرفی کاندیدا داشتید. توسعه یک روند طولانی و پایان ناپذیر برای ارتقای همه جانبه سطح زندگی انسانها می باشد. دولت در این میان برای دفاع بیشتر از حقوق نامزدها چه کار میتواند کند؟

چرا با واژه «عدم احراز صلاحیت» عدهای از نیروهای جوان یا میانسال را از فرصت خدمت و سربازی برای مردم محروم کنیم؟ استانداران و فرمانداران باید در همان مرحله اول، از حقوق افراد دفاع کنند. کار استانداران و فرمانداران بسیار مهم است. دولت واقعا در دو سال گذشته تحت فشار بوده است. در ترکیب هیأتهای اجرائی، حتما، هم چهره اصلاحطلب وجود خواهد داشت و هم اصولگرا، اما هیأتهای نظارت، به همان شیوهای عمل خواهند کرد که در انتخابات مجالس گذشته عمل کردند. مواضع اخیر مسئولان شورای نگهبان نشان میدهد فیلترها به همان سختی گذشته خواهد بود.

ابوعلی از شاگردان محمدباقر وحید بهبهانی ، سیدعلی طباطبایی ، صاحب “ریاض” ، و سیدمحسن کاظمی اعرجی بود. این پل از آنجا که در مسیر باستان شناسان یا جهانگردان واقع نشده بود جز در چند مورد نامی از آن به میان نیامده و معرفی نشده است زیرا از سیمره راهی نزدیک تر به طرهان می رفت و کاروانیان بیش تر از آن راه سفر می کردند. این روستا در دهستان تمشکل قرار دارد و مرکز این دهستان بشمار میآید که بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۱۱۴۶ نفر بودهاست. معمولا فرمانداران بهویژه در شهرهای کوچکتر، معتمدان افراد مشخصی هستند و هر فرماندار با هر گرایشی، نسبت به این مسئله آگاه است.

دیدگاهتان را بنویسید