انشا درباره کوه به کوه نمیرسد آدم به آدم میرسد – گام به گام

ابن ابی الحدید درباره او می نویسد: میان روات اهل سنّت، در پایداری و فرار نکردن او اختلاف نیست، گرچه هیچ جنگی و یا قتل یکی از دشمنان به دست وی نیز نقل نشده است. ابن ابی الحدید پس از نقل گفتار واقدی می نویسد: با اینکه همه مورّخان درباره فرار عثمان اتفاق نظر دارند، امّا درباره عمر بن خطاب به اختلاف سخن گفته اند. پس از وفات غسلش می دهند وکفن می کنند وبه خاک می سپارند.

اما چون زنان اطراف روی نمی پوشند، قیدوبند در نشست وخاست زن ومرد اندک است وتوافق عروس وداماد می تواند ازادانه صورت گیرد وبه مقدمه چینی ها ومذاکراتی که در بالا یاد شد نیازی نیست. همچنان در باغها گردهم می ایند وهر چند با دقت در حجابند، وبه صورت عموم ، وضع زنان در مقایسه بازنان کشور های همسایه بدنیست . مطابق به همين برداشت از گفتمان اقتصاد بازار آزاد در چهارچوب دموکراسی مشارکتی است که در پيوند با سياست اقتصادی کشور پيرامونی افغانستان، نه تنها سياستهای خصوصی سازی، قانون زدايی، و سياست درهای بازی منبعث از انديشه نيولبراليسم موضوع بحث قرار می گيرند؛ بلکه برخلاف با پذيرش اصل مالکيت خصوصی، فعاليتهای گسترده دولت در بخشهای مختلف، به ويژه در بخشهای زيربنايی اقتصادی و اجتماعی و حقوق نيز از وظايف عمده دولت شمرده می شوند.

چنین عشقی را تنها درمیان مردمان اطراف می توان دید که زندگی ازادانه فرصت اظهار احساسات را میسر می سازد ، حجاب ناتمام هم یاریگر این ماجرا میشود ( هرچند نمی توانند باهم درتماس باشند ولی نظارهء ممتد برانگیزندهء دلبستگی هر دواست). این کارکه باید با رضای دختر صورت بگیرد مانع از تقاضای خواستگاران دیگر می گردد و پدرومادرناگزیر دخترشانرا به عقد دلداده اش در می اورند، اما چون این کار، جوان را از پرداخت مصرف وشیربها معاف نمی سازد وهم توسط خویشاوندان ، کاری حقارت امیز تلقی میشود، کمتر به این کار اقدام صورت میگرد. این کار خانوادهء دختر را بسیار خشمگین می سازد وان را با یک قتل برابرمی شمرند وبا جدیت تمام در پی یافتن دختر می شوند، اما یافتن انان اسان نیست.

در این منطقه درختچهای بهنام ترسکین رشد میکند که تنها منبع سوخت محلی است. محبوبه اش میل سرمه ای به نشانهء پایبندی در عشق به او داده بود وجوان تردیدی نداشت که محبوبه اش تا بازگشت او تنها درانتظارش خواهد ماند. مردیی پول معمولاء تا چهل سالگی مجرد کی ماند وزنان گاهی تا بیست وپنج سالگی مجرد می مانند. مردان شهر نشین فرصت دیدن زنان را ندارند- و انتخاب همسر معمولاء بر اساس مصلحت است. بر اساس روایات قدیمی مردمی در مورد “آرتاوازد”، آرتاوازد – پادشاه ارمنی – در ژرفای کوه ماسیس به زنجیر کشیده شده و سعی میکند از آنجا بیرون آید.

همان بود که در سال 1301 هجری راهِ هندوستان را در پیش گرفت ، این سفر هفت سال بدرازا کشیده محمد نسیم را در کوره های علم حال و قال پخته کرد او بعد از گام نهادن به سر زمین موعود در مدرسه امینییه شامل و به فرا گیری علوم آغازید. فرمود به انبياي و اولياي خود در برابر قرآن و عترت گفتيد ما قبول نداريم، همان حرف شما را الآن ما اينجا تحويل شما ميدهيم، همان حرف جزاي شماست، ميگوييم چه صبر کنيد چه صبر نکنيد، اين آتش است: ﴿اصْلَوْها فَاصْبِرُوا أَوْ لا تَصْبِرُوا سَواءٌ عَلَيْكُم﴾ چرا؟ به نظر ما محیط زیست سالم شرط اصلی بقای جامعه است.

زنان غالباء در طبقات بالا نوشتن وخواندن را فرا می گیرند وبرخی قریحهء ادبی خوبی دارند درعین حال نوشتن را برایزن کار مناسبی نمی دانند چون ممکن است با استفاده از این قابلیت به مکاتبه با دلداده ای بپردازد. پدرداماد برای عروس اینده اش تحفه ای می فرستد وازان پس ان دو نامزد شمرده میشود. وقتی جوانی در اندیشهء دختر معینی است ، یکی از زنان خویشاوند یا همسایه را برای اگاه شدن ازنظر واحوال او می فرستد. خواستگاریک انگشتر وشال یا هدایای دیگربه عروس اینده می فرستد وپدر پسر از پدر دختر می خواهد تا ( پسرش را به نوکری خود بپذیرد).

پدر دختر جواب می دهد مبارک باشد . آب، از مهمترین کارکرد برای ایرانیان به شمار می رفته است و علاوه بر آن، کارکردهای دفاعی، معیشتی، هوای مطبوع و سایر کارکردهای کالبدی آن سبب شده تا کوه ها برای ایرانیان جدای از یک عنصر عینی و کالبدی، دارای معانی ذهنی نیز باشد. شب دیگر عروس در حالی که گروهی از مطربان، خویشاوندان هردو طرف وهمسایگان اورا همراهی می کنند، سوار بر اسب درمیان شلیک هوائی تفنگها ودرخشش شمشیر ها به خانهء شوهرمی رود ودستش را به دست داماد می سپارند ومراسم با صرف غذا پایان می یابد.

به ارامی فاتحه یا ایاتی از قران مجید می خوانند وبرای عروس ودامادواینده شان دعا می کنند . سپس عروس وداماد دستهای همدیگر را حنا می بندند. دراین مدت خانوادهء عروس مشغول تهیهء جهیز میشوند، که عبارت است از وسایل خانه ، قالین ، ظروف، وابزار اهنی وبرنجی وزیورات. زنان شهری سراپا درپارچه اس سفید( چادر) پوشیده اند وجهان را از سوراخهای که برابر چشمانشان دراین پارچه تعبیه شده است ، می نگرند.

درکجاوه تقریباء می توانند دراز بکشند وبخوابند ، اما چون کجاوه ها با پارچه پوشیده شده باشد طبیعتاء هوای گرم ودلتنگ کننده ای خواهد داشت. احمدخان سدوزایی دست به یک پارچه ساختن مملکت زد، کابل را تصرف نمود. چون توانسته بودم خود را محک بزنم و نتیجه یک سال تمرین را بگیرم. و به این ترتیب به زندگی خود ادامه می دهیم. او با بکار گرفتن این سبک نو، شیوه نگارش واقع گرایانه را در تبیین واقعیت ها در ادبیات داستانی فرهنگ تاجیک رواج داد.

این قله در ۶۹ کیلومتری شمال شرقی تهران، ۶۲ کیلومتری غرب آمل و ۲۶ کیلومتری شمال شهر دماوند واقع شده است. این کوه ها به شکل منظم و موازی در شمال شرقی ایران قرار دارند . زنان فقرا به انجام کارهای خانه ، اوردن اب وامثال این امورمی پردازند. درهمین مدت داماد به تدارک شیربهاتهیه ء خانه ووسایل زندگی خانواده می پردازد. در منطقه سه هزار از روستای قاضی محله پا کوبی به سمت چپ و جنوب شرق ره می گشاید، و در مسیری از جنگلی با بلندای 1700 متری عبور کرده و ارتفاع می گیریم.

این آتشفشان در بازه زمانی 2 میلیون سال تا 7 هزار سال پیش فعال بوده است و با فورانهای آتشفشانی هزاران متر مواد آتشفشانی شامل گدازه های مذاب و مواد پیروکلاستیک پدید آورده است. طرح ارتش شامل سه مرحله بود. از دید چینهشناسی و زمینساخت (تکتونیک)، رشته کوه البرز به سه بخش خاوری (شرقی)، البرز مرکزی و باختری (غربی) بخشبندی میشود. بزرگ ترین رودخانه های فرعی نیز وخش و کافرنهان هستند که از ناحیه های شمال شرقی تا جنوب غربی تاجیکستان جریان دارند. درمیان افغانان شرقی پسران در پانزده سالگی با دختران دوازده سا له واگر از مخارج برایند زودتر هم ازدواج می کنند .

ودر صورت راضی نبودن پدرومادر، عادی ترین کار این است که پسر ودختر می گریزند. در کنار این جویبار زیبا و خروشان، صبحانه را با قیماق و ماست طبیعی که از ایلاق خریده بودیم، نوش جان نمودیم. این اثر طبیعی دارای 4.5 کیلومتر عرض و 12 کیلومتر طول می باشد. این روزها که برای دهمین دوره مجلس تبلیغ می شود اما کوهدشت همان حال و هوای پر شور و احساسی خود را پیدا نموده است . زنان طبقات پائین تراز همان تفریحات وسرگرمیها که شوهرانشان دارند، درخانه برخوردارند وتا جا یی که ما میدانیم تفریح وسرگرمی جدا گانه ای ندارند.

در حق دیگران جز خوبی کار دیگری انجام ندهیم که این رفتار خوب یک روز که ما در سختی و مشکلات هستیم مثل یک معجزه زندگی ما را نجات خواهد داد. در برخی از منابع به این رسوبات، سازند کرج گفته شده است. چنانکه یاد شد، زنان با چادردر شهر گردش می کنند وبخشی از جمیعتی راکه به تماشا بیرون می ایند تشکیل می دهند. ولی اگر درخواست آنان عملی شود،باز می گویند:این ابری است متراکم. هوا گرم و آزاردهنده بود ولی با صعود به ارتفاعات بالاتر خوشبختانه با تغییر وضعیت هوا روبرو شدیم و متعاقب آن با خنکی و وزش باد و حتی بارش پراکنده باران نیز مواجه گشتیم.

اکنون مسجدي بالاتر از مقبره حمزه، در ابتداي محله احد ـ که امتداد محله در داخل شعب است ـ وجود دارد. در اين هنگام گروه تيراندازان که به دستور رسول خدا(صلي الله عليه وآله)در دهانه درّه پاس مي دادند، علي رغم مخالفت فرمانده شان، عبدالله بن جبير، به جز ده تن، به سوي مقرّ مشرکان براي غارت غنائم پايين آمدند. اعمش پیش رفته و خوب نگریست و گفت: یابن رسول الله، نگین انگشتر او عقیق نبود.حضرت فرمود: ای اعمش !

دیدگاهتان را بنویسید