امروزه آنها بهعنوان راهنما فعالیت دارند

س: قبله گاه شما، صاحب منصب بودند، احتمالاً ایشان با دوستان شان دورهم جمع می شدند، آیا شما در نوجوانی، در آن جمع شرکت می کردید؟ سال ۱۹۳۵ میلادی اتفاقی که افتاد این بود: رضاشاه پهلوی با انتشار یک بیانیه از تمام کشورهای جهان خواست که ازآنروزبهبعد نام بومی سرزمینش (ایران) را به رسمیت بشناسند و آن را دیگر «پارس» ننامند؛ چون مردم بومی سرزمینشان را با نام «ایران» میشناسند. صدایی مهیب در اثر انفجاری در معدن کوهستانی هندوکش سبب ایجاد حفره ای در نزدیکی خنج (قریه ای از ولایت پنجشیر) می شود که شخصی با ۲۲ سال سن به نام «احمد جاوید» برای استخراج در آن مشغول به فعالیت معدنی است.

این پارک دارای 6 بند آب طبیعی زیبا با رنگ لاجوردین میباشد که بند ذوالفقار درقسمت شرقی ای این جهیل ها، بامساحت 490 هکتارساحه آبی، کلان ترین این بند هارا تشکیل داده است.ازدیگرزیارت گاه های ولایت بامیان، میتوان زیارت میرهاشم ومیرسید علی یخسوزآغا را نام برد، که اکثرأ خانواده ها روزهای پنجشنبه وجمعه برای زیارت دراین دو محل می آیند. مردم عقیده دارند خدنگها مربوط به زیارتند و اگر کسی شاخی را از آن بشکناند، حتماً زیان میبیند؛ اما آنچه که است کسی نام صاحب زیارت را دقیق نمیداند. بههمینشیوه، دولت هند نامهای دورۀ استعمار را تغییر داد و، مثلاً، از همگان خواست که نام شهر بمبئی (Bombay) را نه با تلفظ انگلیسی که با تلفّظ ماراتی (زبان رسمی منطقه) هجی کنند و «مومبای» (Mumbai) بگویند.

اروپاییها ایران امروزه را فارس میگفتند (فارس را بهخاطرِ بزرگداشت ایران بزرگ، پهلویها سال ۱۹۳۴ ایران نام کردند). یعنی این جغرافیدان، فیلسوف و تاریخدان یونانی دوران باستان باختریان و سغدیان (پیشینیان ما) را در کنار پارسها و مادهای آن زمان در یک قلمرو قرار داده و زبان همۀ آنها را تقریباً یکی دانستهاست، با تفاوتهایی اندک. یعنی «تاجیک» مترادف «ایرانی» است و زبان مادری همۀ ایرانیان پارسی نیست و میتواند یکی از زبانهای ایرانی شرقی، مثل زبانهای پامیری یا یغنابی، باشد.

در بعضی از قلل کوهای پامیر و هندوکش، ریگهای دریایی فراوانی بمشاهده میرسد، که اساس آن از دو حالت خالی نیست؛ یکی ممکن همان ریگهای بازماندۀ ابحاری است که زمانی سراسر زمین را فرو گرفته بود، و یا هم این ریگها، محصول بارشهائی است که در این قلل از آن باقی میماند. در پامیر غربی در خُرُگ، باغ گیاهشناسی پامیر در ارتفاع 300 ، 2 متری قرار دارد.در پامیر شرقی درختی نمیروید و بیشتر رستنیهای آن را گیاهان خاص دشتهای کوهستانی مرتفع، از خانوادة گوَنها و گیاهان خشکزی، تشکیل میدهد.

جریانهای بزرگ گدازه از دامنه شرقی این قله جاری است که در دامنههای شمالی نیز این چنین جریانات گدازهای با مخروطی شیب تند به وجود آمده است. در دامنه شرقی و شمالی این کوه می توان جریان بزرگ گدازه را مشاهده کرد. سامانیان، که خود را پادشاهان ایران میدانستند، بانی و حامی زبان پارسی دوران خود شدند و مرحلۀ تازهای از رشد این زبان را در بخارا آغاز نهادند و زبان پارسی را دوباره «دری» (درباری، رسمی) کردند. درموردِ بُعد تاریخی موضوع هم باید افزود که پادشاهان سامانی در بخارا تبارنامۀ خود را از بهرام چوبینۀ ساسانی آغاز کردهبودند.

«ایران» و «ایرانشهر» نام رسمی سرزمین امپراتوری ساسانی بود که تاجیکستان امروزی هم بخشی از آن امپراتوری به شمار میرفت. پهنۀ آریانا، که بعدها نام آن تغییر شکل داد و «ایران» شد، همواره منطقۀ ما را هم دربرداشتهاست. آقای عثماناف ایرانیان پارسیگو را با قومهای چندزبانۀ ترکتبار (قزاق و قرقیز و ازبک) و اسلاو (بلغاری و اسلوین و اسلواک و روس و اوکراینی و بلاروسی و چک و غیره) مقایسه میکند، گویای اشکال در درک او از موضوع است. نفسِ اینکه آقای عثماناف ایرانیان پارسیگو را با قومهای چندزبانۀ ترکتبار (قزاق و قرقیز و ازبک) و اسلاو (بلغاری و اسلوین و اسلواک و روس و اوکراینی و بلاروسی و چک و غیره) مقایسه میکند، گویای اشکال در درک او از موضوع است.

در اوایل قرن ١٢ پس از آنکه سلطان محمود غزنوی آن را فتح کرد، به غرض ترویج اسلام وی معلمانی را به تعلیم غوریان تحت دستورات اسلام بدانجا فرستاد. این روستا در دهستان دوهزار قرار دارد و جمعیت آن براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ کمتر از سه خانوار بوده است. فلک الافلاک یا دژ شاپورخواست قلعهای تاریخی در مرکز شهر خرمآباد در استان لرستان است. این روستا در دهستان میاندامان قرار گرفته و مرکز بخش کوهستان بشمار میآید که بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۵۹۸ نفر میباشد.

غلامی بیان کرد: ۸ عضو یک خانواده بر اثر انفجار گاز و آتشسوزی یک واحد مسکونی در کوهدشت مصدوم شدند. عضو هیات گزینش استاد دانشگاه آزاد اسلامی. «فارسیان»، برای استاد عینی و بزرگان دیگر دوران، مترادف واژۀ «تاجیک» بود. یعنی زبان پارسی عنصری تعیینکننده برای تاجیکان نیست، بلکه یک زبان ایرانی همراه با تبار ایرانی است که آنها را تاجیک (ایرانی) میکند. اما همگی تاجیک، یعنی ایرانی، هستند. مقصود آن است که ایران برای مردم بومی این سرزمین همواره «ایران» بودهاست اما بنابهدلایلی، که بالاتر عرض شد، بیگانگان آن را Persia (پرسیا) میخواندند. من جانبدار این نیستم، اما این تلاش برای مستقلیت و هویت است.

وقتیکه میدانیم تبار و نژاد یک کس ایرانیست و زبانش هم ایرانیست، چگونه میتوانیم هویت ملی او را غیرایرانی بدانیم؟ سال حفاظت از خواب بیدار کرد و بر مرتبه ایمان و هدایتشان افزود و ایشان را در مقام رفیعى فرود آورد. نوشتهای که بر مُهر سلطنتی صفویان (۱۵۰۱-۱۷۲۲) میخوانید، این است: «شهریار ایران». این جمله ها بسیار آموزنده هستند و در زندگی تک تک کاربرد داشته اند.. از این قلعه بارها و بارها در کتاب های تاریخی و افسانه ها نام برده شده است؛ اما هیچ کس به درستی نمی دانست این قلعه در کجا قرار دارد.

شعر نیز می سرود و از او اشعاری در تذکره ها نقل شده است. که در اکثر مواقع بخصوص در زمستان پوشش برف آن را می پوشاند که پیست اسکی الوارس نیز در یکی از دامنه های سبلان ایجاد شده است. این مردمان را تاجیک یا ایرانی مینامند. گرامر درس اول زبان انگلیسی دهم را در این مطلب فرا خواهیم گرفت. پس به کیفر ستمی که یهودیان کردند، چیزهای پاکیزهای را که برایشان حلال شده بود، حرام کردیم و برای کافرانشان عذابی دردآور آماده کردهایم؛ ولی راسخانشان در علم و آن مومنانی را که به آنچه بر تو و به آنچه پیش از تو نازل شده ایمان میآورند و همچنین برپا دارندگان نماز و دهندگان زکات و مومنان به خدا و روز واپسین را پاداش بزرگی خواهیم داد.

مثلاً، تا سال ۱۹۸۹ تنها نام شناختهشدۀ میانمار برای بیگانگان «برما» بود اما دولت نظامی آن کشور از همگان خواست که نام کشورشان را به زبان مردم بومی «میانمار» بگویند. ابراهیم عثماناف: کدام مردم را قرقیز و ازبک و ترکمن نام بود؟ گودرز بین سالهای 38 تا 51 میلادی، بر ایران حکومت میکرد و به احتمال زیاد، از نوادگان گودرز اول، ساترات ساتراپها بود که در نقش برجسته مهرداد دوم شاهد تصویر او بودیم. این شهر کلا از بین رفته و بر خرابه هاى آن دهکده «آیاسلوغ» به وجود آمده که آیاسلوغ در استان «آیدین» ترکیه در کیلومترى «ازمیر» و کیلومترى دریاى اژه قرار دارد.(۱۳) در یک کیلومترى «آیاسلوغ» غاری است که مردم ترکیه براى آن اهمیت فراوانى قایل هستند و آنجا را به عنوان مرقد مطهر اصحاب کهف زیارت مى کنند، اما اخیرا غار دیگرى در کشور اردن در کیلومترى عمان (پایتخت اردن) کشف شده که نشانه هاى غار اصحاب کهف بر آن منطبق تر است.

هردو هم بودن تاجیک را در خانۀ ازلی خودش انکار میکنند. پس بههیچروی صحبت از «آمده» بودن تاجیکان (ایرانیان) در آسیایمیانه نیست. آسیایمیانه (ماوراءالنهر، فرارود)، اززمانیکه تاریخ مکتوب شدهاست، سرزمین ایرانیان (تاجیکان) بوده و باقی ماندهاست. ایرانیان از دیرباز، حتی پیشازاینکه پایشان به ایران امروزی برسد، در فرارود حضور داشتهاند. داریوش رجبیان: نه هیچ پانترکیستی را میشناسم که منکر حضور تاجیکان در آسیایمیانهباشد و نه تاجیکی را دیدهام که خود را پارس بداند و تاجیک نه. داریوش رجبیان: برای پاسخ به این ادعای آقای عثماناف همین بسنده است که او را به رسالۀ «شهرستانهای ایرانشهر» ارجاع دهیم که در سدۀ هشتم میلادی به زبان پارسیمیانه نوشته شدهاست.

دیدگاهتان را بنویسید