آتشفشان – پارسی طب

با اینکه هر سه رخ اصللی کوه دارای مسیرهای صعود شده هستند، همچنان چندین چالش برای کوهنودان آینده باقی مانده است. بدون داشتن اطلاعات محیطی و اقلیمی و شناخت مسیرهای صعود و جدول زمانی مفید و مناسب هرگونه اقدام برای صعود غیرمنطقی و غیرعقلانی است. اگر هم تاکنون این عناوین را ندیدهاید پیشنهاد میکنم حتما برای تماشای آن اقدام نمایید چراکه یکی از جذابترین فیلم های اکشن را از دست دادهاید.

اگر قسمت نخست این فیلم را دیده باشید مطمئنن میدانید که این مجموعه از بهترین فیلم های اکشن محسوب میشود که حتما باید آنرا ببینید. آنچه در این باره باید گفت این است که رقابت در این پایه بسیار زیاد است.مسابقات در پایه ششم ابتدایی هم اکنون در سطح کشور در حال برگزاری بوده و در مراحل بعدی در سطح خارج از کشور اجرا خواهد شد.مدیران مدارس نیز زمینه تسهیل پاسخ به دانش آموزان را فراهم کنند.خانواده ها تکمیل کننده بسیاری از مباحث اموزشی و تربیتی هستند که در اجرای این طرح نیاز است تا دانش آموزان را برای یافتن پاسخی مستعدل همراهی کنند.

در منطقه کوشتکی مرکز ولایت نورستان، ۱۰ معادن شناسایی شده است که هم اکنون استخراخ غیرقانونی از آن جریان دارد. شاید تعقیب و گریزِ سرد در ظاهر شبیه یکی دیگر از کلونهای ربودهشده به نظر برسد، اما خوشبختانه فیلم از آن قسر در میرود و هویتِ خودش را شکل میدهد. یک قاتلِ بازنشسته ناگهان به خودش میآید و میبیند گهی پشت به زین و گهی زین به پشت. نتفلیکس آنقدر فیلمِ اورجینالِ بد بیرون داده است که حالا فیلمِ نتفلیکسی به مترادفِ فیلم افتضاح تبدیل شده است، ولی هر ۵۲ سال یکبار، یک فیلمِ اورجینالِ درجهیک هم درِ نتفلیکس بیرون میآید و مرز سهگانه یکی از آنهاست.

ترکیه که بخشی از رشتهکوههای آلپ هیمالیا به شمار میآید مناطق کوهستانی متعددی با چینهبندی و شکل زمینشناختی متفاوت دارد. انجل سقوط کرده چه از لحاظ داستانگویی و چه از لحاظِ فُرم اکشنهایش به مثابهی دنبال کردنِ یک سری آمریکایی اصیلِ کلیشهای که در حیاط پشتی خانهشان، در حالی که یک بطری نوشیدنی سبز به دست گرفتهاند، با دست دیگرشان استیکها را روی منقل جابهجا میکنند است! به عبارت دیگر هرچه دو فیلم قبلی از الگوی جان سخت استفاده کرده بودند، این یکی سراغ فراری، یکی دیگر از پُرطرفدارترین اکشنهای آمریکایی رفته است. تعقیب و گریز سرد یک فیلم اکشن آمریکایی خشن که با شوخطبعی غیرمعمولی مخلوط شده است که لیام نیسن را در نقشِ مردی به اسم نلز کاکسمن دارد؛ مرد خانوادهای که زندگی آراماش با همسرش بعد از مرگِ مرموزِ پسرشان به هرجومرج کشیده میشود.

نلز کاکسمن در جستجوی عدالت برای فرزندش، ردِ شخصی معروف به وایکینگ را میزند؛ وایکینگ رئیسِ باندِ مواد مخدری است که در قتلِ فرزندِ نلز دست داشته است. تعقیب و گریز سرد که در ایالتِ کلورادو جریان دارد، به رانندهی یک ماشینِ برفروب به اسم نلز کاکسمن (نیسن) میپردازد که قاچاقچیانِ مواد مخدر را میکشد و جنازهی آنها را در رودخانهی یخزدهی آن دور و اطراف میاندازد. در اینکه دومینو میتوانست در شرایطِ ایدهآلتری، به فیلمِ بهتری تبدیل شود شکی نیست، اما در این هم که این فیلم لبریز از تمام خصوصیاتِ فیلمسازی دیپالما هست هم شکی وجود ندارد؛ چیزی که آن را بهطور پیشفرض به غیرمعمولترین تریلرِ امسال تبدیل میکند.

بعد از اینکه دار و دستهی بن افلک تمام جرایم جنگیشان را مرتکب میشود و پولِ بسیار بسیار گندهای به دست میآورند، نیمهی دوم فیلم که یک چیزی در مایههای تلاشِ والت و جسی در برکینگ بد برای ذوب کردنِ اولین جنازهشان در وان حمام است، به تلاشِ اسلپاستیکگونه و خندهدارِ آنها برای منتقل کردنِ این همه پول به خارج از جنگل اختصاص دارد که فیلم را واردِ مسیرِ غیرمنتظره و پُرانرژیتری میکند. مأموریتِ اصلی بانسر این است تا همان کاری را با ون دام انجام بدهد که راکی بالبوآ برای سیلوستر استالونه انجام داد؛ همانطور که راکی بالبوآ بعد از چند فیلم آخرِ سری راکی که مدام فانتزیتر و بیمغزتر میشدند، سعی کرد تا پروندهی شخصیتِ راکی را با فیلمی که تمرکز اصلیاش را بهجای مبارزه، روی فراهم کردنِ شرایطِ یک نقشآفرینی دراماتیک برای سیلوستر استالونه گذاشته بود تمام کند، بانسر هم میخواهد روی شخصیتِ تسخیرشدهی ون دام تمرکز کند.

یکی از بهترین ویژگیهای فیلم این است که آنتاگونیستِ فیلم و تعدادی از خلافکارهایی که نلز با آنها برخورد میکند، مورد شخصیتپردازی قرار میگیرند، برخی از جذابترین لحظاتِ فیلم به آنها اختصاص دارد و به فراتر از دشمنانِ بینام و نشانی که برای قتلعام شدنِ جلوی نلز صف میکشند تبدیل میشوند. این موضوع اگرچه به نابودی شخصیتپردازی و تعاملاتِ کاراکترها منجر شده، اما ستپیسهای فیلم که اصلِ جنس هستند را دستنخورده باقی گذاشته است.

خیلی زود کریستین در دنیایی که جای دوست و دشمن غیرقابلتشخیص شده، علاوهبر انتقامجویی، باید جانِ خودش را هم نجات بدهد. تعقیب و گریز سرد که بازسازی فیلمِ نروژی به ترتیب خروج از صحنه (In Order of Disappearance) است، جدیدترین فیلمِ انتقاممحورِ لیام نیسن که بعد از ربودهشدهها به متخصصشان تبدیل شده، در سال ۲۰۱۹ بود، اما اگر تا این لحظه چیزی دربارهی آن نشنیده بودید دلیلش به خاطر این است که فیلم، اکرانِ بسیار بیسروصدایی را تجربه کرد. این خدا با تشه با (Tesheba)خدای طوفان که همان تشوب (Teshub) قوم هوری است و آردینی (Aridini)خدای آفتاب ـ که با شمش (Shamash)آشوری تطبیق می کرد ـ یک ثالوث و سه گانگی را تشکیل می دادند؛ قُدس الاقداس آردینی در ایالت موصصیر بود و پادشاهان اورارتو به زیارت آن می رفتند.

در این نبرد، دندان رسول خدا شکست، 74 تن از مسلمانان، از جمله حمزه سید الشهدا، به شهادت رسیدند و بسیاری نیز مجروح شدند. در این جنگ مسلمانان در ابتدا بر سپاه مشرکان چیره شدند، ولی گروهی از تیراندازان که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آنان را بر کوه عینین در سمت چپ کوه احد قرار داده بود، بر خلاف فرمان ایشان، کوه را ترک کردند و این باعث شد مشرکان از همین منطقه، بار دیگر به مسلمانان حمله کنند و حدود هفتاد نفر از آنان از جمله حمزه سید الشهداء را به شهادت رسانند. آتشفشان ها تاثیرات قابل توجهی بر آب وهوای زمین دارند مثلا می توانند باعث بارش باران و ایجاد رعد و برق شود.

صحنههای اکشن و جلوههای ویژه قابل تحسینی که دراین فیلم استفاده شده از دلایل موفقیت چشمگیر این عنوان محسوب میشوند. در این بین، کریستین همراهبا پُلیس دیگری درگیرِ موش و گربهبازی خطرناکی با یک مامورِ فریبکارِ سیآیاِی میشود که دارد از ایمران بهعنوان وسیلهای برای به تله انداختنِ دیگرِ اعضای داعش استفاده میکند. فیلم چند سکانسِ تعلیقزا دارد که بهطرز جنونآمیزی کوریوگرافی شدهاند و شاملِ قتلِ شوکهکنندهای که به تعقیب و گریزی روی پشتبام منجر میشود و اکشنِ مبهوتکنندهای با محوریت گاوبازی و پهباد میشود. اما واقعیت این است که بانسر، یک اکشنِ شخصیتمحور است که شامل یکی از تمیزترین نقشآفرینیهای ون دام در یکی از شکستهترین نقشهایش میشود.

پیشنهاد میکنم این فیلم را ببینید و از تماشای آن لذت ببرید. آنها به صراحت در محافل رسمی و غیررسمی از هویت هزارهگیشان دفاع میکنند و بر آن هستند. سنگهای این معدن به شکل رسمی و قاچاق فروخته میشوند. جوایزی که این فیلم کسب کرده نشان از قدرت آن میدهد. این کتیبه متعلق به شیخعلیخان زنگنه، حاکم کرمانشاه در دوره صفویه است که وقف املاکی برای کاروانسرای بیستون را شرح میدهد.

چشمه کاچیک و حرکت به سمت گردنه کوه، یکی از بهترین راه ها برای دسترسی به این قلعه است. این قهرمانانِ ناشناخته برای اولینبار در دورانِ کاریشان، مأموریتِ خطرناکی را نه برای کشور و وطنشان، که برای خودشان انجام خواهند داد. وقتی نوبت به قهرمانانِ اکشنِ مسنِ دههی هشتاد و نود میرسد، به سختی میتوان تشخیص داد که کدامیک از فیلمهای جدید آنها زندهکنندهی بهترین روزهای گذشتهی آنها هستند و کدامیک از آنها، ماهیتِ ضعیفشان را پشتِ نام عضلانی و باشکوهِ ستارگانشان مخفی میکنند. حملهٔ دوم در سال ۱۳۵۹ رخ داد.

دیدگاهتان را بنویسید