آتشفشان های فعال ایران

معمول ترین راه حج برای افغا نا ن از طریق سند است که مسافران از انجا به عزم بصره یا مسقط به کشتی می نشینند وبقیه راه را تا مکه از راه زمینی طی می کنند. انان هیچ رخدادی را هرچندحتمی ویقینی باشد ، بدون افزودن (( ان شاء الله )) پیش بینی نمی کنند. افغانان عموماء هیچ کاری را بدون فاتحه خوانی( خواندن سورهء فاتحه) اغاز نمی کنند وتصور میکنم این رواج تنها متعلق به انان است . رایاد کنند. اما بدون ذکر هم چون به سخن دیگران گوش می دهند یا خود سخن می گویند تسبیح نیز می گدانند.

بسیاری از افغانن این فریضه را ادا می کنند. درنواحی دورافتاده که سائلی نیست این خیرات صرف مهمانیها می شودوبه هرصورتی انا ن فرائض دینی شانرا ادا میکنند. بسیاری از حاجیان با استفاداه از خیرات به تقویتشان در طول سفر می پردازند. چون شمار حاجیان کم میبود مازاد تسهیلات این موسسا ت خیریه میان عربها توزیع می گردد. میان انان ودیگر مسلمانان مشترکاست. اما دشمنی میان دوقبیلهء دختر وپسر مانع دیدارشان می گشت ، تابرحسب اتفاق همدیگر را دیدند وسخت به هم دل سپردند. در فاصله ای نزدیک هردو را به خاک سپردند ، اما عشق انان پس از مرگ نیزپایا بود چون سرانجام هردو را دریک گور یافتند.

این پدیده طبیعی نیز چون رخدادای کمیاب است که هر چند سال یکبار اتفاق می افتد، بنایی برای تشکیل اصطلاح once in a blue moon شده است. همین است که عربها خوش نداشتند شمار حاجیان افغان بسیار باشد واز هر فرصتی برای ازار شان استفاده می کردند، خصوصاء که به دلیل فارسی زبان بودن، انان را شیعه می گفتند. درمکه ئی معظمه بنیاد خیریه زندگی حاجیان را تامین میکنند. این تشریفات درهمهء مراسم مهم رعایت می شود، مثلاء اغاز سفر، انعقاد قرارداد، عروسیها وخلاصه بیشتر امور زندگی. عادات مهم دیگری انان سوگند خوردن انان است ان هم چنان جدیتی که گویی دربرابر دادگاه ایستاده اند.

کوتل های مهم کوه بابا به سوی شرق عبارت است از؟ کوت: ولسوالى کوت در ٢٥ کیلومترى شرق شهر جلال آباد موقعیت دارد. موسیقی محلی آن نیز از دیگر ولایات متفاوت است، مراسم سال نو همه وقت در اول حمل تجلیل می شود. گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد نیز نشان می دهد که سنگ های قیمتی افغانستان دارای ارزش مجموعی سالانه پنج میلیون دلار است و این ارزش می تواند، بعد از استفاده فنی و روش های مناسب استخراج به مرز صد و شصت میلیون دلار در سال افزایش یابد.

او جزو بزرگان تاریخ دان ایرانی بوده است،دکترا خود را از دانشگاه سوربن فرانسه گرفت.او دارای بیشترین جوایز و کتب های تصحیح شده و نوشته شده در زمان خود بود و جوایز بین المللی و ملی زیادی هم کسب کرد. شوهردرخانی می خواست به اوچنان وانمود کند که ادم خان مرده است تا بداند که این خبر چه تاثیری بر او خواهد گذاشت . خبر به ادم خان که در نزدیکی رزمگاه زخمی افتاده بود ، رسید. پس از نبردی سخت ودلیرانه ، ادم خان که زخمی شده بود ، گریخت. ادم ان پس از برداشتن موانع بیشماری توانست چند بار درخانی را ببیند ، اما درخانی نه تن به شوهر می داد ونه پاسخ به دلد اده .

وبا نی چند از خویشاوندان برسرراه درکمین اونشست . روزه هم به همین طریق نافذاست ، وبا دقت رعایت میشود. ادم خان خوش سیما ترین ودلیرترین جوان قبیله اش ودورخانی هم زیباترین وخواستنی ترین دوشیزهگان بود. در اين دوره برخي از نقاط خوش منظره كوه صفه مورد بازسازي قرار گرفت و مسيرهاي ارتفاعي و دسترسي جديد ميان آنها و شهر احداث گرديد. همگی از پیشنهاد حمید خوشحال شدیم و در مورد صعود به بام ترکیه نظر می دادیم که اگر محقق می شد، این اولین صعود برون مرزی گروه کوهنوردی ام اس سنتر بود. به همین دلیل، بهترین زمان رفتن و کوهنوردی در کوه اواخر زمستان و در فصل بهار، در ماههای فروردین و اردیبهشت است.

او با توجه به شرایط موجود میانه قدرت و پتانسیل خودرا در شهر میانه ثابت کرده است. براستی قابل توجه است که صحنه های چندین داستان اروپایی واسایی مشترک است ، خاصه داستانهای که قهرمانان واتقعی داشته اندوحوادث ان براستی رخ داده ودرتاریخ ثبت شده است . اگر در حال درس خوندن هستید ، سعی کنید تمرکز کنید و به جز زمان کلاس های آنلاین اینترنت رو خاموش کنید. این خاک ها به دلیل گذشت زمان و بارندگی مثلما به آب گل تبدیل شده و 100درصد به بافت نمک و سنگ نمک نفوذ کرده است به همین دلیل معمولا درابتدای استخراج نمک در روش استخراج روباز برداشت های اول نمک های صاف و یک دست نیست و با پیشروی کم کم به سنگ نمک صاف و یک دست میرسیم یعنی تا آنجائی که دیگر خاک و گل به داخل نمک ورود نکرده باشد.

تاکتیک ما در این تهاجم وسیع و جنگ نابرابر، این بود که به تمام نیروهای چریکی دستور دادم در قرارگاه های کوهی خود بمانند، و به نیروهای شوروی اجازه دهند تا بالای پنجشیر یعنی تا پریان و خاواک بروند و همین طور هم شد. کل مساحت اراضی کشاورزی شهرستان ۱۹۱٬۵۷۲ هکتار، معادل ۲۵ درصد اراضی زراعی استان که از آن ۱۹۲۹۷ هکتار آبی و ۱۷۲۲۷۵ هکتار دیگر دیم میباشد که سالانه ۱۵۴۱۴۵ هکتار از آن زیر کشت محصولات کشاورزی میرود؛ میزان ۳۰۹۲۰۵ تن تولید یعنی ۷/۱۶د تولید محصولات زراعی استان و همچنین با ۲٬۳۹۴ هکتار سطح باغات مثمر با تولید سالانه ۲۸۰۰۰ تن یعنی معادل ۵/۱۲ درصد تولید باغات استان و با دارا بودن ۶۵۰ هزار واحد دامی با تولید ۲۵ هزار تن محصولات دامی را به خود اختصاص دادهاست.

سطح این چشمه، پایین تر از اطراف آن بوده و هیچگاه آب آن جاری نمی شده است. که بهکاری مشغولند، خودرا زحمت نمی دهند. کسی رانمی شناسم که به خاطر چنین کاری خلاف میل خویش بکنند، ولی بهانهء خوبی است که می گویند( اگرقسم نمی خوردم چنین کاری نمی کردم). این قله هرگز در زمستان مغلوب کوهنوردان نشده است. کوه اورست به عنوان مرتفعترین کوه جهان، سالانه صدها کوهنورد را که میخواهند به قله آن دست یابند به خود جذب میکند. به عنوان مثال در فونت پاورقی، ضعفها ضخیمتر از فونت متن طراحی شدهاند تا در اندازه کوچک به دلیل نازکی از بین نروند.

کوه «سنت هلن» در این ایالت در سال ۱۹۸۰ با انفجاری شدید فوران کرد و کیلومترها از جنگلهای اطراف را بههمراه حیوانات از بین برد. او با دلی پراز کین اهنگ انتقام کرد ومنتظر دیدار ایندهء همسرش با ادم خان ماند. مهر از ایزدانِ نیک است و بخشی از اوستا به نام او (مهر یشت) ست. هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۸.۴.۲۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۸۴۶۳.۴.۲۲ وزارت کشور و به استناد ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب پانزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی و آییننامه اجرایی آن مصوب بیست و دوم مهر ماه یک هزار و سیصد و شصت و سه و در اجرای ماده ۷ همین قانون تصویب نمودند.

دیدگاهتان را بنویسید